Gebruiksaanwijzing DE DIETRICH DVH1150J

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing DE DIETRICH DVH1150J. Wij hopen dat dit DE DIETRICH DVH1150J handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing DE DIETRICH DVH1150J te teleladen.


DE DIETRICH DVH1150J : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3185 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   DE DIETRICH DVH1150J (5451 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding DE DIETRICH DVH1150J

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] -- Plaats de machine niet op een warmhoudplaat of naast een hete oven of vergelijkbare warmtebron. -- Giet nooit melk, koffie, heet water of koolzuurhoudend water in het waterreservoir. -- Gebruik nooit gewone gemalen koffie of gescheurde pads in de machine, omdat de machine hierdoor verstopt raakt. [. . . ] -- Deze machine is uitsluitend bedoeld voor normaal huishoudelijk gebruik. De machine is niet bedoeld voor gebruik in personeelskeukens van bijvoorbeeld winkels, kantoren, boerderijen of vergelijkbare werkomgevingen en ook niet voor gebruik door gasten van hotels, motels, bed & breakfasts en andere verblijfsaccommodaties. Naleving van richtlijnen Deze Philips-machine voldoet aan alle toepasbare richtlijnen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden. Com/service om accessoires en reserveonderdelen te kopen of ga naar uw Philips-dealer. U kunt ook contact opnemen met het Philips Consumer Care Centre in uw land (zie het ‘worldwide guarantee’-vouwblad voor contactgegevens). Milieu -Gooi de machine aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever deze in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om hem te laten recyclen. Op die manier levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving (fig. Garantie en ondersteuning Als u informatie of ondersteuning nodig hebt, bezoek dan www. De aankoop van de Philips SENSEO® koffiemachine put geen enkel recht uit dat D. De machine warmt circa 90 seconden op terwijl het lampje langzaam knippert. Druk nog een keer kort op de knop wanneer de gewenste hoeveelheid koffie is bereikt. Het lampje knippert snel ter bevestiging dat de hoeveelheid koffie is opgeslagen. De fabrieksinstellingen herstellen: om de fabrieksinstellingen voor de hoeveelheden koffie te herstellen, houdt u beide knoppen ingedrukt. Leeg het waterreservoir en schud het enkele keren om de vlotter los te krijgen. Maak het waterreservoir schoon met warm water en wat afwasmiddel of in de vaatwasmachine. Plaats de machine in een omgevingstemperatuur boven de 10 °C en laat de machine een aantal uren acclimatiseren. Als deze oplossingen het probleem niet oplossen, neem dan contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land. U gebruikt de machine bij een omgevingstemperatuur onder de 10 °C. [. . . ] Gebruik nooit schuursponzen, schurende schoonmaakmiddelen of agressieve vloeistoffen zoals benzine of aceton om het apparaat schoon te maken. Het is zeer belangrijk dat de Senseo-koffiemachine wordt ontkalkt wanneer het CALC-lampje gaat branden. De ontkalkingsprocedure bestaat uit een ontkalkingscyclus en twee doorspoelcycli. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING DE DIETRICH DVH1150J

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding DE DIETRICH DVH1150J zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag