Gebruiksaanwijzing DE DIETRICH DVF1210W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing DE DIETRICH DVF1210W. Wij hopen dat dit DE DIETRICH DVF1210W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing DE DIETRICH DVF1210W te teleladen.


DE DIETRICH DVF1210W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (152 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   DE DIETRICH DVF1210W (151 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding DE DIETRICH DVF1210W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Mochten deze aanwijzingen niet voldoende zijn, neem dan contact op met onze service-afdeling. Bij technische problemen kunt u altijd contact opnemen met onze service-afdeling, zie hoofdstuk "Adres Klantenservice". Zie ook hoofdstuk "Klantenservice" op de achterzijde van dit boekje. 3 2 3 Uw afwasautomaat heeft het nieuwe spoelsysteem "IMPULSSPOELEN". Om een beter reinigingsresultaat te bereiken, worden bij dit spoelsysteem tijdens een programma het motortoerental en de sproeidruk gevarieerd. [. . . ] Druk toets b zo vaak in tot geen van de drie urenindicaties meer brandt. Na afloop van de ingestelde tijd begint het programma. 24 Gebruiksaanwijzing Afwasautomaat uitschakelen Afwasautomaat pas uitschakelen, als in de indicatie van het programmaverloop L gaat branden. De indicatie van de toets gaat uit. 1 Bij het openen van de deur, direct na beëindiging van het programma, kan hete stoom naar buiten komen. Deur voorzichtig openen. Machine leeghalen 3 · Heet servies is zeer gevoelig. · Laat na beëindiging van het programma het servies nog ca. Zo voorkomt u dat restwater van de bovenste korf op het servies in de onderste korf druppelt en watervlekken achterlaat. Onderhoud en reiniging 1 In geen geval onderhoudsmiddelen voor meubels of agressieve reinigingsmiddelen gebruiken. · Bedieningselementen van de afwasautomaat alleen met een zachte doek en schoon warm water schoonmaken. · Kuip, deurafdichting en watertoevoer regelmatig controleren en eventueel schoonmaken. 25 Gebruiksaanwijzing Schoonmaken van de zeven De zeven in de kuipbodem zijn in hoge mate zelfreinigend. Verontreinigde zeven hebben een nadelige invloed op het afwasresultaat. Het zeefsysteem van de afwasautomaat bestaat uit een grove/fijne zeef, microfilter en vlakke zeef. de greep van het microfilter het zeefsysteem ontgrendelen en uit de machine nemen. gewicht: 850 x 600 x 600 (h x b x d in mm) 54 kg Geïntegreerde en onderbouwtoestellen afmetingen: max. gewicht: 820 ­ 880 x 596 x 570 (h x b x d in mm) 50 kg Volledig geïntegreerde toestellen afmetingen: max. gewicht: 820 ­ 880 x 596 x 546 - 550 (h x b x d in mm) 50 kg ; Dit toestel voldoet aan de volgende EU-richtlijnen: ­ 73/23/EEG van 19. 02. 1973 ­ laagspanningsrichtlijn ­ 89/336/EEG van 03. 05. 1989 (incl. wijzigingsrichtlijn 92/31/EEG) ­ EMC-richtlijn 30 Gebruiksaanwijzing Aanwijzingen voor testinstituten De test volgens EN 60704 moet bij volle belading met het testprogramma (zie programmatabel) worden uitgevoerd. De tests volgens EN 50242 moeten met vol zoutreservoir van de waterontharder, met vol voorraadreservoir voor glansmiddel en met het testprogramma (zie programmatabel) worden uitgevoerd. Volle belading: 12 standaardcouverts incl. dienbestek Dosering reinigingsmiddel: 5 g + 25 g (type B) Halve belading: 6 standaardcouverts incl. dienbestek, elke tweede plek vrijlaten 20 g (type B) 4 (type III) Glansmiddelinstelling: 4 (type III) Beladingsvoorbeelden: bovenste korf onderste korf met bestekkorf bestekkorf 31 Opstel- en aansluitaanwijzing OPSTEL- EN AANSLUITAANWIJZING LOpstellen van de afwasautomaat · De afwasautomaat moet stabiel en waterpas op een vlakke vloer worden opgesteld. · Schroefvoeten met de schroefsleutel uitdraaien om oneffenheden in de vloer te compenseren en de hoogte van het apparaat aan andere meubelen aan te passen : ­ met een schroevendraaier · Bij onderbouw- en integreerbare en volledig integreerbare afwasautomaten moeten de voeten met een schroevendraaier vooraan aan het toestel afgesteld worden. · Afvoerslang, toevoerslang en aansluitsnoer moeten binnen de sokkeluitsparing achter vrij beweeglijk liggen, opdat de slangen en het snoer niet geknikt of platgedrukt worden. · De afwasautomaat moet bovendien vast aan het doorlopende werkblad of aan de meubelen ernaast geschroefd worden. Deze maatregel is absoluut noodzakelijk, opdat de volgens de voorschriften vereiste kiepveiligheid gewaarborgd is. 32 Opstel- en aansluitaanwijzing Geïntegreerde afwasautomaten (zie meegeleverd montagesjabloon) 3 De apparaatdeur kan worden voorzien van een decorplaat met de volgende afmetingen: breedte: dikte: 591 ­ 594 mm 16 ­ 24 mm hoogte: afhankelijk van ­ nishoogte ­ sokkelhoogte (variabel) ­ aanpassing aan keukenmeubelen naast de afwasautomaat De precieze hoogtemaat moet op de plek van opstelling van de keukenmeubelen gemeten worden. [. . . ] Herstelling onder waarborg heeft geen verlenging van de waarborgtermijn noch aanvang van een nieuwe waarborgtermijn tot gevolg. Op herstellingen geven wij een waarborg van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek. Verdere of andere rechten, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het toestel, zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd. In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het toestel niet overtreffen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING DE DIETRICH DVF1210W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding DE DIETRICH DVF1210W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag