Gebruiksaanwijzing DE DIETRICH DTI1105XE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing DE DIETRICH DTI1105XE. Wij hopen dat dit DE DIETRICH DTI1105XE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing DE DIETRICH DTI1105XE te teleladen.


DE DIETRICH DTI1105XE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (222 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   DE DIETRICH DTI1105XE (820 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding DE DIETRICH DTI1105XE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Voor het sluiten van de lensdop wordt de lensdopschakelaar naar links geschoven. Wanneer de camera niet gebruikt wordt, de lensdop sluiten om toevallige belichtingen te voorkomen. Automatisch instellen op de filmsneiheid ISO nummer van de film ISO 50 ISO 100 ISO 200 Film zonder DX-code ISO 400 ISO 1000 ISO 1600 DX-instellingsstand van de camera 100 400 —58— OPMERKING: Bij gebruik van een film met hogere snelheid kunt u een overbelicht beeld bekomen. Filminleg (1) Schuif de vergrendeling van het achterdeksel in de richting van de pijl en trek het open. [. . . ] (2) Breng de cassette met de platte kant naar beneden in het film-magazijn, laat dan de andere kant zakken en druk het geheel in de juiste stand. (3) Voer de filmlip langs de geleiding en breng hem op een lijn met de gele filmafbeelding aan in de linkerhoek van de opwikkelspoel. Zorg dat de filmlip niet te ver uitsteekt over de gele illustratie, daar anders een lus in de film kan ontstaan. Zorg ook, dat de film vlak en strak in de geleiding en op de tandjes van het filmtransport ligt. D, E) —59— (4) Sluit het achterdeksel totdat u een klik hoort, die aangeeft dat het deksel stevig is vergrendeld. Wanneer het deksel na het inleggen van de fiim niet goed sluit, dient u te controleren of de film wel vlak tussen de geleiding ligt en of de film-cassette wel goed in het magazijn rust. (5) Nadat het achterdeksel is gesloten, moet de ontspanknop worden ingedrukt en het filmtransport worden doorgedraaid tot het cijfer " 1 " op de opnameteller verschijnt. OPMERKING: De teller werkt alleen wanneer de film op de juiste wijze is ingelegd. €”60— Hanteren van de camera Uw camera moet op de juiste wijze worden vastgehouden om te zorgen voor onbewogen, scherpe foto's. Hij moet tegelijk stevig en onverkrampt worden vastgehouden terwijl u opnamen maakt. Speciale autofocus situaties Het autofocus systeem zal in de meeste gevallen nauwkeurig werken bij de onderwerpen, die u wilt fotograferen. zoals: (1) Wanneer het onderwerp sterke reflekties vertoont , zoals bij hoogglans metaaloppervlakken , auto carosserieen , water oppervlaktes of spiegels. (2) Onderwerpen met weinig of geen reflecties, zoals zwarte voorwerpen, haren, vlammen of rook. (4) Onderwerpen, die deels schuilgaan achter andere, bijvoorbeeld achter een net of tr'alies van een kooi. In de gevallen (1)—(4) kan tevoren worden scherpgesteld op een voorwerp, dat zich ongeveer op dezelfde afstand bevindt; daarna kan het beeld opnieuw worden gecomponeerd en de foto worden gemaakt. €”65— (5) Het maken van foto's door glazen ruiten: Druk af met de cameralens vlak tegen het glas en onder een hoek van circa 20 graden. Film uitnemen Aan het eind van de filmrol telt de opnameteller niet verder door. Spoel de film terug door de terugspoelknop in de richting van de pijl te zetten. J) Wanneer de film geheel is teruggewikkeld en de motor stilstaat, kan het achterdeksel worden geopend om de filmcassette uit het magazijn te halen. de film terugspoelknop zal vanzelf in de oorspronkelijke stand terugkeren. [. . . ] de film terugspoelknop zal vanzelf in de oorspronkelijke stand terugkeren. €”66— Opheffen van storingen [Omschrijving] Onscherp onderwerp [Oplossing] Wanneer het onderwerp zich niet in het midden van de zoeker bevindt, moet u scherpstelling vooraf gebruiken (zie gedeelte 7-3). Zorg, dat zich tijdens het flitsen geen vingers voor de flitser bevinden (laat de gefotografeerde daarop letten). Het te fotograferen onderwerp zich binnen een bepaaldflitsbereik bevinden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING DE DIETRICH DTI1105XE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding DE DIETRICH DTI1105XE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag