Gebruiksaanwijzing DE DIETRICH DTG1195X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing DE DIETRICH DTG1195X. Wij hopen dat dit DE DIETRICH DTG1195X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing DE DIETRICH DTG1195X te teleladen.


DE DIETRICH DTG1195X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1629 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   DE DIETRICH DTG1195X (512 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding DE DIETRICH DTG1195X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] U wordt geacht ze gelezen te hebben, alvorens u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt. Installatie q Indien u tijdens de aflevering een schade aan het apparaat q Schakel, tenzij de gebruiksaanwijzing anders aangeeft, het q q q q q hebt vastgesteld, meldt u dit dan, voor u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt, direct aan uw leverancier. Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook, dit apparaat of de eigenschappen daarvan te veranderen. Overtuig u ervan dat na de installatie of het verplaatsen het apparaat niet op het aansluitsnoer staat. Een eventueel noodzakelijke wijziging aan de elektrische huisinstallatie ten behoeve van de installatie van dit apparaat, mag uitsluitend door een daartoe bevoegd persoon uitgevoerd worden. [. . . ] Het stopcontact moet altijd bereikbaar zijn, ook wanneer het apparaat geïnstalleerd is. Vervangen van het aansluitsnoer dient door een erkend installateur te gebeuren. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade of letsel, ontstaan door het niet voldoen aan deze veiligheidsvoorschriften. CS18 Let op!Al onze afwasmachines zijn voorzien van een beveiliging die verhindert dat afvalwater in de machine kan terugstromen. Als de sifon (afvoerpijp, zwanenhals) van de gootsteen is voorzien van een eenrichtingsklep, dan kan deze klep de waterlozing van de afwasmachine storen. Daarom raden wij aan de klep te verwijderen. 20 Beschrijving van het apparaat 1. Instelling van de ontharder Vergrendeling bovenste korf Onderste sproeiarm Schroefdop van zoutreservoir Afwasmiddelbakje Glansmiddelreservoir Bedieningspaneel Zeven Bovenste sproeiarm 10. Waterpasnokje IN163 Het bedieningspaneel Lampje in bedrijf Startmarkering Toets aan/uit Programmaoverzicht Handgreep Programma indicator Programmakiezer Programma indicator Tijdens het afwasproces draait de programmaknop en wijst daarmee aan waar de machine op dat moment mee bezig is. De symbolen betekenen: Voorspoelen Afwassen Koud spoelen Warm spoelen Drogen met warme lucht 21 Voordat u de machine in gebruik neemt Alvorens de afwasmachine in gebruik te nemen, moet u: 1. 1 liter water in het zoutreservoir gieten en het dan met zout vullen 5. het glansmiddelreservoir vullen Zoutreservoir vullen Gebruik alleen speciaal zout voor afwasmachines. Een open deur kan gevaarlijk zijn. Gebruik van de bovenste korf De bovenste korf is hoofdzakelijk bedoeld voor kopjes, schoteltjes, dessertbordjes, kleine borden (max. Plaats servies zodanig op en onder de opklapbare kopjesrekken, dat het water overal bij kan. US62 Probeer, vóór u de machine inschakelt, of beide sproeiarmen vrij kunnen ronddraaien. RC01 25 Afwasmiddel Gebruik uitsluitend speciale middelen voor huishoudafwasmachines. Als u onvoldoende afwasmiddel doseert, veroorzaakt dat een slecht afwasresultaat. Te veel afwasmiddel geeft geen beter resultaat, maar alleen onnodige verspilling en belast het millieu. Het afwasmiddel wordt voor het begin van ieder afwasprogramma gedoseerd (niet bij het programma "Voorspoelen"). de te gebruiken hoeveelheid en de bewaarinstructies die op de verpakking van het afwasmiddel vermeld zijn op. Afwasmiddel doseren 1. Bij alle programma's met voorspoelen dient een kleine hoeveelheid afwasmiddel (5/10 g) in het kleine vakje (3) van het afwasmiddelbakje te worden gedoseerd. Het hier gedoseerde afwasmiddel wordt tijdens het voorspoelen afgegeven. DE19 DE22 4. Sluit het klepje en duw het dicht totdat u een klikgeluid hoort. Verschillende types afwasmiddel Afwastabletten De afwastabletten van verschillende producenten lossen niet alle met de zelfde snelheid op. Tabletten die langzaam oplossen zijn niet geschikt voor korte afwasprogramma's. Als u dit type product gebruikt raden wij aan om langere afwasprogramma's te kiezen zodat alle restanten van het afwasmiddel verwijderd kunnen worden. [. . . ] Binnenkant en accessoires reinigen. MA02 MA13 Bescherming tegen vorst Plaats de afwasmachine nooit in een ruimte waar de temperatuur onder het vriespunt kan zakken. Mocht dat toch het geval zijn, maak de machine dan leeg, draai de kraan dicht, verwijder de waterafvoerslang en laat deze leeg lopen. MA08 Reiniging van de bodemzeef (iedere week) Maak, indien noodzakelijk, de grote zeef (B) aan beide kanten onder stromend water met een borsteltje schoon. Deze zeef verwijdert u door eerst de onderste sproeiarm te verwijderen; daartoe de vleugeltjes (E) indrukken. Dan draait u de bevestiging (F) linksom en tilt u de zeef uit de bodem. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING DE DIETRICH DTG1195X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding DE DIETRICH DTG1195X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag