Gebruiksaanwijzing DE DIETRICH DTE1114X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing DE DIETRICH DTE1114X. Wij hopen dat dit DE DIETRICH DTE1114X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing DE DIETRICH DTE1114X te teleladen.


DE DIETRICH DTE1114X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1901 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   DE DIETRICH DTE1114X (512 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding DE DIETRICH DTE1114X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Zou het apparaat door u aan iemand anders gegeven of verkocht worden, of zou het apparaat in het huis van waaruit u verhuist achterblijven, dan dient de nieuwe gebruik(st)er over het instructieboekje en de daarin opgenomen waarschuwingen te kunnen beschikken. U wordt geacht ze gelezen te hebben, alvorens u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt. s s Tenzij de gebruiksaanwijzing anders vermeldt, mag tijdens het in werking zijn de vuldeur niet geopend worden; mocht dat onverhoopt toch gebeuren, schakel het apparaat dan voortijds geheel uit, eventueel door de steker uit de wandcontactdoos te nemen. Raak het verwarmingselement niet aan tijdens of direct na het afwerken van het programma. Indien het installatievoorschrift aangeeft dat het apparaat aan het keukenmeubel moet worden vastgeschroefd, dan moet u zich daaraan houden om te voorkomen dat het voorover kiept als de beladen onderkorf op de deur staat. [. . . ] Lees daarom aandachtig wat de fabrikant van het afwasmiddel over de dosering op z'n verpakking schrijft. Bij het gebruik van fosfaatvrije, geconcentreerde afwasmiddelen is het van groot belang dat de automatische waterontharder in uw afwasmachine goed werkt. AIs de ontharder niet goed werkt ontstaan kalkvlekken op het serviesgoed. Daarom moet u bij gebruik van deze afwasmiddelen ook bij zacht water (water van minder dan 4° dH) regenereerzout in de zouthouder doen. BR04 A Gebruik van de afwasmiddelhouder Gebruik uitsluitend poeder-, tablet of gelvormige afwasmiddelen welke voor het afwassen in de machine gemaakt zijn. Met uitzondering van het voorspoelprogramma doet u, vóór u de machine start, afwasmiddel in het vakje van de afwasmiddelhouder, dat zich in de vuldeur bevindt. Zou het klepje gesloten zijn, dan opent u dit door aan het palletje (D) te trekken. PBR01NL 40 M M IN AX 1 21 Beladen van de korven Trek de korven naar buiten om ze te beladen. Vóór het plaatsen in de korven moet het serviesgoed ontdaan worden van grove resten, zoals botjes, graten, tandenstokers, groente- en vleesresten en fruitschillen. Daarmee voorkomt u verstoppen van de zeven en bevordert u een optimale reiniging. Plaats lepel, dessertlepels, messen en ander klein bestek in de vakken aan weerskanten van de korf. Lepels zoveel mogelijk tussen ander bestek in plaatsen, om te voorkomen dat ze aan elkaar kleven. Was zilver bestek niet tegelijkertijd met andere metalen. Gebruik van de onderste korf In de onderste korf kunt u pannen, deksels, borden (tot 27 cm diameter), schalen en bestek kwijt. Plaats ze naar het voorbeeld in de volgende figuren. UI09 UI31 IEC 436 / DIN 44990 UI32 Dienschalen en grote deksels zo veel mogelijk aan de rand van de korf en let op dat de bovenste sproeiarm niet gehinderd kan worden. Aangezien het om een snel-programma gaat, wordt er niet gedroogd. 23 g in houder 5 g op houder *** Deze gegevens zijn afhankelijk van de druk en temperatuur van het leidingwater en van de spanningsveranderingen, waardoor ze slechts als richtlijn gelden. Volgorde van handelingen bij het afwassen 1. Controleer of de zeven schoon zijn (zie het hoofdstuk «Onderhoud») 7. Controleer of zout en glansmiddel aanwezig zijn (zie het betreffende hoofdstuk) 3. Trek de onderste korf naar voren en plaats daarin pannen, schalen, grote borden en bestek. Trek de bovenste korf naar voren en plaats daarin kleine borden, schoteltjes, kopjes en glazen. Schuif de korven terug in de machine en controleer of beide sproei-armen vrij kunnen draaien. SO200 Het programma tussentijds onderbreken is principieel onjuist. Moet dat door omstandigheden toch, dan drukt u op de aan/uit-toets om de machine te stoppen. Door wederom drukken start u de machine weer; hij gaat dan verder met waar hij gebleven was. 4. Vullen van de afwasmiddelhouder Strooi of giet de juiste hoeveelheid afwasmiddel (zie programm-overzicht) in het vakje van de afwasmiddelhouder en druk klepje dicht. 8. Wacht een paar minuten met het uitnemen, want het serviesgoed is zeer heet. Bovendien, is het droogresultaat beter als u de deur niet direct opent. [. . . ] De deur kan niet meer gebalanceerd worden als het gewicht van het decorpaneel meer dan 6 kg is. Aanpassen van de plint Om de deur volledig te kunnen openen, moet eventueel de plint van de nis aangepast worden. II10 Bevestiging aan het aanrechtblad Bevestig de machine aan het aanrechtblad door middel van twee schroeven 3, 5 x 16, zoals in de figuur (punt A) aangegeven is. II59 A Via de hoogte (a) en de diepte (b) in de tekening, vindt u de uitzaagmaat 600 mm breed bij (X) mm hoog voor de plint ter plaatste van de machine. II03 Belangrijk. Om te voorkomen dat de machine alsnog voorover kan kiepen, moet van tevoren ervoor gezorgd worden dat het aanrechtblad stevig aan de muur en/of de keukenkastjes bevestigd is. Tussen binnen- en buitenwanden van de machine bevinden zich meerdere onderdelen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING DE DIETRICH DTE1114X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding DE DIETRICH DTE1114X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag