Gebruiksaanwijzing DE DIETRICH DTE1114W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing DE DIETRICH DTE1114W. Wij hopen dat dit DE DIETRICH DTE1114W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing DE DIETRICH DTE1114W te teleladen.


DE DIETRICH DTE1114W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1629 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   DE DIETRICH DTE1114W (1657 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding DE DIETRICH DTE1114W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De gebruiksaanwijzing is zo opgebouwd dat u deze als een naslagwerk kunt gebruiken. Het eerste deel bevat een algemene beschrijving van uw nieuwe product. Daarna volgt een korte introductie om te weten wat u moet doen voordat u het product voor de eerste keer gebruikt. Het hoofdstuk "Zo gaat u te werk" beschrijft hoe u het product dagelijks moet gebruiken. [. . . ] Informatie over het gebruik van Power, vindt u in het hoofdstuk "Zo gaat u te werk. . . Power". Koelventilator Een ventilator beschermt de elektronica tegen oververhitting. Wanneer u met het gebruik van de kookzones klaar bent, werkt de ventilator door totdat de elektronica is afgekoeld. Elektronische besturing De kooksectie is voorzien van elektronische besturing, die garandeert dat u een nauwkeurige warmtebesturing van de kookzones krijgt. De elektronica heeft de volgende functies: - Power, extra warmte - AUTOMAX, automatisch koken - Veiligheidsuitschakeling - Autostop. Automatisch uitschakelen van de kookzones - Kinderbeveiliging - Tijdmechanisme en minutenklok 44 9 Voordat u aan het werk gaat Bescherm de glaskeramiekplaat Voordat u de kooksectie voor de eerste keer in gebruik neemt moet u productieresten als stof, vuil e. d. Breng een beschermlaag op de glaskeramiekplaat aan voordat u deze in gebruik neemt. Op die manier wordt het schoonmaken van de plaat gemakkelijker en u voorkomt dat evt. Giet een paar druppels van het bijgeleverde reinigingsmiddel op een stukje keukenrol en wrijf de hele plaat met het reinigingsmiddel in. De waarborg heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet vakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen. Het recht op waarborg vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het toestel voorzien werd van toebehoren of onderdelen die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken. De waarborg geldt evenmin voor schade veroorzaakt door: · chemische en elektrochemische inwerking van water, · abnormale milieuomstandigheden in het algemeen · voor het toestel oneigenlijke bedrijfsomstandigheden · contact met agressieve stoffen. De glaskeramiekplaat Gebruik nooit een gebarsten keramiekplaat. Bij overkoken en/of schoonmaken kan vloeistof in de spanningsgeleidende onderdelen doordringen. Schakel de elektriciteit van het apparaat uit en neem contact op met de serviceafdeling. Leg nooit aluminiumfolie, papier, plastic of iets dergelijks op de glaskeramiekplaat. Door een warme kookzone kunnen folie/papier/plastic verbranden/smelten. Als u frituurt of vet, paraffine of andere licht ontvlambare stoffen smelt, blijf dan altijd in de buurt. Doof het vuur met een deksel, gebruik nooit water. Schraap overgekookt materiaal onmiddellijk van de warme plaat met de scheermesschraper. Gemorste suiker en suikerhoudende gerechten (jam, sap e. d. ), gesmolten plastic en aluminiumfolie kunnen de plaat beschadigen. Zand kan krassen veroorzaken, suiker en zout kunnen de glaskeramiekplaat kapotmaken. De gekleurde decoratie van de glaskeramiekplaat kan afhankelijk van het gebruik slijten en er kunnen krassen op ontstaan. 42 11 Fingertouchbediening De knoppen moeten minimaal 1 seconde worden aangeraakt voordat ze worden geactiveerd. Service en reserveonderdelen Als de werkzaamheden worden uitgevoerd door iemand die niet deskundig is, kunnen personen letsel oplopen en/of kan het apparaat worden beschadigd en de kwaliteit van het apparaat verminderen. Als tijdens de reclamatieperiode wijzigingen aan het apparaat moeten worden aangebracht of reparaties moeten worden uitgevoerd, mag dit uitsluitend worden gedaan door Electrolux Service of door een serviceorganisatie die door voornoemd bedrijf is goedgekeurd. [. . . ] Controleer of het product bij levering geen gebreken vertoont en onbeschadigd is. Transportschaden Eventuele transportschaden, afkomstig van een transport dat u niet zelf heeft uitgevoerd, dienen uiterlijk een week na ontvangst aan de verkoper te worden medegedeeld. Op het typeplaatje dat aan de achterzijde van het product is aangebracht, staan het CE-merkteken en het serienummer van het product. Schrijf het serienummer voorop deze gebruiksaanwijzing, zodat u dit gemakkelijk kunt vinden als u de serviceafdeling nodig heeft. · · · Afdanking van de verpakking De hele verpakking kan worden hergebruikt. Neem contact op met uw gemeente als u twijfelt over de afdanking van de verpakking. U kunt controleren of uw pannen geschikt zijn door een magneet op de bodem van de pan te leggen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING DE DIETRICH DTE1114W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding DE DIETRICH DTE1114W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag