Gebruiksaanwijzing DE DIETRICH DOC1110X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing DE DIETRICH DOC1110X. Wij hopen dat dit DE DIETRICH DOC1110X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing DE DIETRICH DOC1110X te teleladen.


DE DIETRICH DOC1110X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (164 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   DE DIETRICH DOC1110X (1998 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding DE DIETRICH DOC1110X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Mocht het product openbreken als gevolg van een val of ander ongeluk, verwijder de camerabatterij en/of ontkoppel de lichtnetadapter en breng het product naar een Nikon geautoriseerd servicecenter. Bemerkt u dat er rook of een andere ongebruikelijke geur uit het apparaat komt, haal dan onmiddellijk de lichtnetadapter uit het stopcontact en verwijder de camerabatterij en zorg dat u geen brandwonden oploopt. het voortzetten van de werking van het apparaat kan brand of letsel tot gevolg hebben. [. . . ] het voortzetten van de werking van het apparaat kan brand of letsel tot gevolg hebben. Breng na het verwijderen van de batterij het apparaat voor inspectie naar een Nikon geautoriseerd servicecenter. Het bedienen van elektronische apparatuur in de aanwezigheid van brandbaar gas kan een explosie of brand tot gevolg hebben. Kijken naar de zon of andere heldere lichtbron via het objectief of de zoeker kan permanent visueel letsel veroorzaken. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan letsel tot gevolg hebben. € Neem tijdens het hanteren van het objectief en de camera de volgende voorzorgsmaatregelen in acht: - Zorg dat het object en de camera droog blijven. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan brand of een elektrische schok tot gevolg hebben. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan een elektrische schok tot gevolg hebben. 5 mm screw-on filters 図2/Figure 2/Abbildung 2/Figure 2/Imagen 2/ Figur 2/Рисунок 2/Figuur 2/Figura 2/Figura 2 Overige instellingen Gebruik de camera om: • Het diafragma aan te passen • De scherpstelling te regelen Specifications • Type: 1 mount lens • Focal length: 11–27. Onderhoud objectief • Pak of houd, bij het gebruik van een optionele zonnekap, het objectief of de camera niet alleen met behulp van de zonnekap vast. Voor het verwijderen van vlekken en vingerafdrukken moet u een kleine hoeveelheid ethanol of objectiefreiniger op een zachte, schone katoenen doek of objectief reinigingsdoekje aanbrengen en reinig met een draaiende beweging vanuit het midden naar buiten toe. Zorg dat er geen vegen achterblijven en raak het glas niet met uw vingers aan. € Gebruik voor het reinigen van het objectief nooit organische oplosmiddelen zoals verfthinner of benzeen. € De zonnekap of NC filters kunnen worden gebruikt ter bescherming van het voorste objectiefelement. € Bevestig de achter- en voorlensdop als het objectief niet in gebruik is. € Als het objectief voor langere tijd niet wordt gebruikt, moet u het op een koele en droge plaats bewaren. [. . . ] € De zonnekap of NC filters kunnen worden gebruikt ter bescherming van het voorste objectiefelement. € Bevestig de achter- en voorlensdop als het objectief niet in gebruik is. € Als het objectief voor langere tijd niet wordt gebruikt, moet u het op een koele en droge plaats bewaren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING DE DIETRICH DOC1110X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding DE DIETRICH DOC1110X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag