Gebruiksaanwijzing DE DIETRICH DME721X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing DE DIETRICH DME721X. Wij hopen dat dit DE DIETRICH DME721X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing DE DIETRICH DME721X te teleladen.


DE DIETRICH DME721X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (378 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   DE DIETRICH DME721X (374 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding DE DIETRICH DME721X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Weder der Hersteller noch der Händler können die Haftung für eine Beschädigung der Mikrowelle oder für Personenschäden übernehmen, die auf eine Nichtbeachtung der Verfahrenshinweise für den Elektroanschluss zurückgehen. LEITFADEN ZUM KOCHGESCHIRR Das ideale Material für einen Mikrowellenherd ist mikrowellendurchlässig, lässt also die Energie durch den Behälter hindurch, um die Speise zu erwärmen. Die untenstehende Liste versteht sich als allgemeine Hilfe für die Wahl des korrekten Geschirr. Der Garvorgang wird fortgesetzt, wenn die Tür geschlossen und die START-Taste gedrückt wird. [. . . ] STOP/ WISSEN (STOP/CANCEL) Druk hierop, om de invoer voor de instelling van een gaarprogramma te wissen. Druk één keer om het gaar-/ kookproces voorlopig te onderbreken, en twee keer om het helemaal uit te schakelen. Druk op de toets en houd ze ingedrukt om de kinderbeveiliging in te stellen. Bij elk contact met een toets weerklinkt een piep toon, die het contact c. Instructie: Druk tijdens het gaarproces / het koken op START, om gedurende 3 sec het vermogen te laten aantonen in het display. VERMOGEN (POWER) -TOETS Door meermaals op de VERMOGEN (POWER)-toets ´ te drukken selecteert u één van de volgende vermogentrappen voor het gebruik van de magnetron: Vermogen Beschrijving 100% 080% 060% 040% 020% Hoog Gemiddeld hoog Gemiddeld Gemiddeld laag Laag SNELKEUZETOETSEN Voor spijzen, die met de onderstaande gaar-/kook modus dienen te worden toebereid, is het niet noodzakelijk, de duur van het gaarproces of de vermogentrap in te voeren. het volstaat veeleer , in te voeren welke soort levensmiddel gegaard/ gekookt dient te worden alsook het gewicht van dit levensmiddel. Druk hiervoor op de betreffende toets, waarop het te koken levensmiddel is afgebeeld. Selecteer de parameter, die overeenstemt met het gewicht van het artikel, dat u in de magnetron heeft geplaatst. De magnetron begint dan met het garen/koken, wanneer op de START-toets ¸ werd gedrukt. Door één keer of meermaals op de symbooltoetsen te drukken, verschijnt op het display een reeks vooringestelde parameters. De indicatie lock verschijnt in het display, en het toestel kan zolang deze kinderbeveiliging is ingesteld, niet in gebruik worden genomen. Kinderbeveiliging weer uitschakelen: Gelieve de STOP/WISSEN-toets opnieuw gedurende 3 seconden ingedrukt te houden, tot de indicatie lock in het display uitdooft. AUTOMATISCHE HERINNERINGSFUNCTIE Na afsluiting van elk gaar- of ontdooiprogramma signaleren drie pieptonen het einde van het proces. Deze automatische herinnering wordt zolang alle twee minuten herhaald, tot ofwel de deur van het toestel werd geopend ofwel op de STOP/WISSENtoets wordt gedrukt. Schakel de magnetron voor de reiniging uit en haal de stekker uit de contactdoos. Wanneer spatten van spijzen of gemorste vloeistoffen aan de wanden van de magnetron hechten, kunt u deze met een vochtige doek afwissen. Indien er grotere verontreinigingen in de magnetron aanwezig zouden zijn, kunt u hiervoor een zacht vaatwasmiddel gebruiken. Vermijd het gebruik van reinigingssprays en andere bijtende poetsmiddelen, omdat deze vlekken, strepen of een vertroebeling aan het oppervlak van de deur kunnen veroorzaken. Om een beschadiging van de functiedelen in het inwendige van de magnetron te vermijden, mar er geen water door de openingen van de luchtcirculatie binnensijpelen. Reinig de deur en het kijkvenster aan beide zijden, de deurafdichtingen en de naburige delen met een vochtige doek. Laat bij de reiniging van het bedieningselement de deur open om een onopzettelijk inschakelen van de magnetron te verhinderen. [. . . ] Voeg daarna het gehakt en de tomatenpuree toe ­ laat alles nog eens 6 tot 7 minuten bij 960 Watt garen. Roer 3/4 beker (zure) room erdoor en breng het op smaak met zout en peper. Laat het eerst met een deksel bij 960 Watt ongeveer 5 minuten voorgaren en laat het vervolgens afdruipen. Laat het met de combinatie 1 bij 720 Watt 15 minuten garen en gratineren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING DE DIETRICH DME721X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding DE DIETRICH DME721X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag