Gebruiksaanwijzing DE DIETRICH DME1140DG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing DE DIETRICH DME1140DG. Wij hopen dat dit DE DIETRICH DME1140DG handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing DE DIETRICH DME1140DG te teleladen.


DE DIETRICH DME1140DG : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1540 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   DE DIETRICH DME1140DG (1538 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding DE DIETRICH DME1140DG

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ALTIJD ovenwanten gebruiken als u iets uit de magnetronoven wilt halen. Veel servies neemt hitte van de magnetronenergie of van verhit Reden: voedsel op. Reden: Zonder dat het zichtbaar is, kunnen de binnenwanden van de oven zo heet zijn dat uw huid verbrandt, ook nadat de magnetronoven al is uitgeschakeld. Zorg dat ontvlambare materialen nooit in contact komen met de hete oven. [. . . ] · Als de magnetronoven rook afscheidt, latt de ovendeur dan dicht en trek de netsteker uit de wandcontactdoos. ALTIJD extra zorg besteden aan het verhitten van dranken of babymaaltijden. · Wacht na het uitschakelen van de magnetronoven minimaal 20 seconden, zodat de warmte zich gelijkmatig kan verdelen. · Roer de maaltijd indien nodig tijdens het koken door en doe dat ALTIJD na het verhitten. Plaats een plastic lepel of glazen staafje in de drank en roer daarmee vóór, tijdens en na het verhitten. Let op Opmerking VOORZORGSMAATREGELEN OM BLOOTSTELLING AAN STERKE STRALING TE VOORKOMEN Houd u aan de volgende voorzorgsmaatregelen, om blootstelling aan schadelijke microgolven te voorkomen. Verander nooit iets aan de deurvergrendelingen of -scharnieren en steek nooit iets in de openingen voor de deurvergrendeling. Zorg dat afdichtingen altijd vrij blijven van etensresten of reinigingsmiddelen. Reinig de deur en de deurrubbers na gebruik eerst met een klamme doek en daarna met een droge doek. Laat hem eerst repareren door een erkende technicus die speciaal door de fabrikant is opgeleid. Het is van groot belang dat de ovendeur goed afsluit en dat geen van de volgende onderdelen is beschadigd: (1) Ovendeur, deurafdichtingen en deurrubbers (2) Deurscharnieren (afgebroken of los) (3) Netkabel (d) Laat de magnetronoven alleen nakijken of repareren door een gekwalificeerde technicus die door de fabrikant speciaal is opgeleid voor het herstellen van magnetronovens. 3 Denk aan uw veiligheid (vervolg) NL Tijdens het verhitten van dranken wordt het kookpunt soms iets later bereikt. Daarom kan de drank plotseling alsnog gaan koken nadat u de beker uit de oven hebt gehaald, zodat u zich zou kunnen verbranden. · Hebt u voor deze soort voedsel de juiste bereidingstijd ingesteld?· Hebt u serviesgoed met een metaalhoudende sieropdruk in de oven gezet?· Bevindt aluminiumfolie zicht dicht bij de wanden van de ovenruimte? De oven stoort op de radio of de televisie · Tijdens het gebruik kan de oven enige storing op de radio of televisie veroorzaken. U lost dit probleem op door de oven op grotere afstand van televisies, radio's of antennes op te stellen. Koken/opwarmen De volgende stappen geven aan hoe u een maaltijd kookt of opwarmt. Controleer ALTIJD de instellingen voordat u de oven in gebruik achterlaat. Resultaat: De lamp in de ovenruimte gaat aan, het plateau gaat draaien en het koken begint. Schakel de oven NOOIT in als hij leeg is. Tijdens het verwarmen kunt u het vermogen tussentijds aanpassen door het verdraaien van de knop VERMOGEN. Vermogen U hebt de keuze uit de hieronder aangegeven vermogens. Niveau HOOG OPWARMEN MIDDELHOOG GEMIDDELD MIDDELLAAG ONTDOOIEN( ) LAAG/VERWARMEN Vermogen 800 W 700 W 600 W 450 W 300 W 180 W 100 W Als de bovenstaande suggesties het probleem niet verhelpen, neem dan contact met uw leverancier of met de technische dienst van DE DIETRICH. Als u het niveau verhoogt, dan moet de tijd worden verkert. Als u het niveau verlaagt, dan moet de tijd worden verlengd. 5 Bereidingstijd aanpassen NL Pas de resterende bereidingstijd aan door de knop TIJD te verdraaien. Functie voor opwarmen Zet het voedsel midden op het plateau. (dranken, soep/saus en verse groenten). Handmatig ontdooien Met de ontdooifunctie kunt u vlees, gevogelte of vis ontdooien. Leg het bevroren voedsel midden op het plateau en sluit de deur van de oven. 1. [. . . ] Zet de draaiknop VERMOGEN in de stand voor ontdooien (180W). Ontdooi alleen voedsel dat geschikt is voor een magnetron. Instellingen voor opwarmen Nu volgen enkele tips en aanbevelingen voor opwarmen van voedsel met de opwarmfunctie. 2. Resultaat: Het ontdooien begint. Symbool Gerecht Dranken Hoeveelheid 150 ml 200-250 ml Bereidingstijd 1 min. 3 min. Ontdooi alleen voedsel dat geschikt is voor een magnetron. Soep/saus (gerkoeld) Verse groenten 300-350 g 6 Geschikt kookgerei De microgolven van de magnetron moeten in het gerecht kunnen doordringen zonder dat zij door het serviesgoed of wat anders worden weerkaatst of geabsorbeerd. Erg dun glas kan breken of springen als het plotseling sterk wordt verhit. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING DE DIETRICH DME1140DG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding DE DIETRICH DME1140DG zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag