Gebruiksaanwijzing DE DIETRICH DME1121X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing DE DIETRICH DME1121X. Wij hopen dat dit DE DIETRICH DME1121X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing DE DIETRICH DME1121X te teleladen.


DE DIETRICH DME1121X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (378 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   DE DIETRICH DME1121X (696 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding DE DIETRICH DME1121X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] In de stapsgewijs beschreven handelingen worden de hieronder aangegeven symbolen gebruikt. Denk aan uw veiligheid Houd u bij het verhitten van voedsel of dranken in uw magnetronoven NL altijd aan de hieronder aangegeven veiligheidsmaatregelen. 1. Gebruik in de magnetronoven NOOIT metalen servies of bestek, zoals: · metalen bekers of kannen · servies met opgedrukte gouden of zilveren versieringen · bestek, gardes, vleesvorken e. d. NOOIT in de magnetronoven zetten: · Luchtdichte of vacuüm-afgesloten flessen, bekers, bakjes e. d. Voorbeeld: Eieren, noten, tomaten Reden: De druk in het voedsel kan het uit elkaar laten springen. [. . . ] Houd de programmabeveiligingstoets( druk daarna op de programmeertoets( seconden ingedrukt. Houd de programmabeveiligingstoets( ) ingedrukt en NL druk daarna op de programmeertoets( ). Resultaat: De PROG-indicatie en het geheugennummer knipperen 3 keer en u hoort een piepgeluid. Let op: Druk de juiste toetsen stevig in. Druk de toetsen stevig in. Druk op de CIJFER toets die correspondeert met het gewenste geheugennummer. Resultaat: Het gekozen geheugennummer verschijnt onder de PROG-indicatie. 6. Herhaal bovenstaande procedures als u meer wilt programmeren. 3. Druk op de vermogentoets om het gewenste VERMOGEN of ONTDOOIEN in te stellen. Het geheugen biedt ruimte aan 30 programma's. Na het programmeren hoeft u alleen maar op een CIJFER toets te drukken om de bereiding vanuit het geheugen te starten. Het gekozen programma begint automatisch met de bereiding. Druk één of meerdere keren op de VERMOGEN of ONTDOOIEN toets tot u het gewenste vermogen bereikt. 4. Druk op de CIJFER toetsen om de bereidingstijd in te stellen. De maximale tijd die bij een bepaald vermogen kan worden ingesteld is aangegeven onder "Vermogen en tijden" op pagina 6. De CIJFER toetsen 1, 2, 3 werken pas na 2 seconden. Langere bereidingstijd voor dubbele porties programmeren NL 1. Met de CIJFER toetsen kunt u het gewenste programmanummer kiezen. 3. Druk op CIJFER toetsen om een vermenigvuldingingsfactor tussen 1, 00 tot 9, 99 in te stellen. De verlenging van de bereidingstijd is standaard ingesteld 1, 65. Zorg dat u per geheugennummer de juiste factor tussen 1, 00 en 9, 99 instelt. Druk op de knop Druk op de toets om de programmeermodus te verlaten. U kunt weliswaar een vermenigvuldigingsfactor instellen die hoger is dan de bij het gegeven vermogen geldende maximale tijd, maar de oven zal die maximale tijd nooit overschrijden. 11 Langere bereidingstijd voor dubbele porties programmeren (vervolg) NL Dubbele porties vanuit geheugen bereiden 1. Druk op de toets voor dubbele porties. Vermenigvuldigingsfactor voor dubbele porties wijzigen Functie Toets Houd ingedrukt en druk op Codenummer Display Opmerking Houd ingedrukt 2 seconden. Resultaat: De bereidingstijd, vermenigvuldigd met de ingestelde factor, verschijnt op het display en de bereiding start, waarbij de tijd terug loopt. Na 1 seconde verschijnt de standaardwaarde op het display. Als u niets meer wilt veranderen, drukt u op om de wijzigings-modus te verlaten. (Annulerensmodus) Hiermee verlaat u de wijzigingsmodus. U hoeft niet op de knop te drukken om met het verhitten te beginnen. (Geef gewenste factor in) Wijziging vermenigvuldiging sfactor Druk op Nieuw codenummer (Geef gewenste factor in) Druk op Druk op 12 Schoonmaaktijd luchtfilter programmeren Als de indicatie voor luchtfilter (FILTER) op het display verschijnt, moet u het filter schoonmaken. Volg hierbij de instructies onder "Luchtfilter schoonmaken", hierboven. [. . . ] Erg dun glas kan breken of springen als het plotseling sterk wordt verhit. Alleen geschikt voor opwarmen. 18 Bereidingstips D: diepvries Recept K: koud Methode Vermogen Nawa1850W 1600W 1300W rmtijd Tijd Recept Methode VermoTijd Nawagen 1850W 1600W 1300W rmtijd NL HAPJES & VOORGERECHTEN Opwarmen Worstjes D Op bord Afdekken MIDDE- 2'00" LLAAG MIDDE- 2'30" LLAAG HOOG HOOG HOOG HOOG Op bord Op bord LOW 0'55" 0'55" 1'00" 1'00" 2'30" 2'10" 2'40" 1'05" 1'05" 1'10" 1'10" 2'45" 3'45" 2'15" 2'20" 2'50" 1'10" 1'10" 1'20" 1'20" 3'00" 4'00" 2'30" 2 min. 1 min. BROOD & GEBAK Ontdooien Baguette 22 cm D Baguette 22 cm X 2 D Gebak, 1 punt D Opwarmen Quiche 28 cm, 1 punt 136g Pasteitjes X 2 D Op bord ONTDOO- 3'00" IEN 1 ( ) HOOG 0'40" HOOG 0'10" 3'00" 0'45" 0'15" 3'00" 0'50" 0'15" 1 min. Op bord ONTDOO- 0'45" IEN 1 ( ) ONTDOO- 1'10" IEN 1 ( ) ONTDOO- 2'30" IEN 2 ( ) 0'50" 1'15" 2'40" 0'50" 1'20" 2'50" 5 min. Engels ontbijt K 5 min. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING DE DIETRICH DME1121X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding DE DIETRICH DME1121X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag