Gebruiksaanwijzing DE DIETRICH DKD845W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing DE DIETRICH DKD845W. Wij hopen dat dit DE DIETRICH DKD845W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing DE DIETRICH DKD845W te teleladen.


DE DIETRICH DKD845W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (775 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   DE DIETRICH DKD845W (415 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding DE DIETRICH DKD845W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 101 4. 1 Plaatsing en waterpas zetten van het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 4. 2 Elektrische aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 4. 3 Buitenafmetingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LEER UW APPARAAT KENNEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Voor de vervanging van deze lampen moet u zich wenden tot een erkend servicecentrum. 8. 3 Verplaatsbare en uitneembare aflegvlakken De koelkastruimte bevat 3 verplaatsbare en uitneembare aflegvlakken. Afhankelijk van het voedsel dat men erin wenst te bewaren kunnen de aflegvlakken op verschillende niveaus worden verplaatst met gebruikmaking van de sleuven in de achterwand zoals afgebeeld in de volgende figuren. 1) 2) 3) Til het voorste gedeelte van het aflegvlak op en haak de pin aan de onderkant los (Fig. 1) Til het achterste gedeelte op en trek de blokkering van het frame uit de sleuf (Fig. 2) Trek het aflegvlak volledig uit de binnenkant van de koelkastruimte naar buiten. Deze handelingen worden aanbevolen om, afhankelijk van de hoogte van de verpakking, een correcte plaatsing van het voedsel in het apparaat mogelijk te maken en om het schoonmaken van de binnenkant van de ruimte te vereenvoudigen. Voor het schoonmaken van het glas verwijzen wij naar paragraaf "12. 3 Reinigen van de koelkast". 8. 4 Afvoer condens Deze opening moet altijd vrij worden gelaten omdat hij ervoor dient om de in de koelkastruimte gevormde condens af te laten vloeien naar de compressormotor waar het vervolgens wordt verdampt. De vorming van condens op de binnenwanden van de koelkast bij normale gebruiksomstandigheden is volstrekt normaal en is wijst niet op een defect. 106 Instructies voor de gebruiker 8. 5 Vast en uittrekbaar aflegvlak In tegenstelling tot de erboven gelegen aflegvlakken, kan dit aflegvlak niet op verschillende hoogten worden geïnstalleerd maar uitsluitend voor het schoonmaken worden verwijderd. Om hem eruit te trekken moet u hem optillen en de pennen uit de klembussen i de zijwand verwijderen zoals afgebeeld in de figuur hiernaast. 8. 6 Groentelade Dit vak is geschikt voor het bewaren van groente en fruit of in ieder geval vers voedsel. Om hygiënische redenen en voor een correcte conservering van het verse voedsel wordt het aanbevolen om het in de daarvoor bestemde bakjes te bewaren. De eventuele condens die in deze ruimte zou kunnen worden aangetroffen wijst niet op een slechte werking van het product maar kan zijn veroorzaakt door het erin gestopte voedsel. 8. 7 Vaste deurvakken Deze deurvakken zijn aan de deur van het apparaat bevestigd en kunnen niet op andere hoogten worden geplaatst. Zij zijn geschikt voor het bewaren van boter, eieren, glazen potjes enz. U moet ervoor opletten dat bij het sluiten van de deur het in deze vakken bewaarde voedsel niet met de verplaatsbare aflegvlakken van de koelkastruimte in aanraking komt. 9. 1. 4 Uitneembare centrale manden en openklapbare onderste mand Voor deze manden bestaan geen specifieke indicaties voor het type voedsel dat erin kan worden opgeborgen. Het belangrijkste is dat u zich houdt aan de aanwijzingen van paragraaf "9. 2 Invriezen en conservering van voedsel". 108 Instructies voor de gebruiker 9. 1. 5 Drukknoppen voor het wijzigen van de temperatuur Met deze drukknoppen kunt u de temperatuur van de diepvriesruimte instellen. De in deze paragraaf behandelde temperatuur wordt beschouwd als de GEMIDDELDE temperatuur in het apparaat en kan worden geregeld van maximaal -15°C tot minimaal -26°C. Bij een normaal gebruik zal de display bij het openen van de deur de werkelijke temperatuur in de ruimte vermelden. Om de ingestelde temperatuur te kunnen aflezen moet u 1 maal toets o indrukken. Op de display zal de ingestelde temperatuur enkele seconden lang knipperen. Om die te wijzigen moet u binnen 5 of 6 seconden de toetsen of indrukken om de temperatuur te verhogen of te verlagen. Na nog eens 5 of 6 seconden zal de display ophouden met knipperen en opnieuw de werkelijke gemiddelde temperatuur van de diepvriesruimte tonen. Voor de juiste wijze om het voedsel in de diepvriesruimte op te bergen verwijzen wij naar hoofdstuk "9. 2 Invriezen en conservering van voedsel". 9. 1. 6 Display De op deze display aangegeven temperatuur moet worden opgevat als de GEMIDDELDE temperatuur in de diepvriesruimte. Deze display heeft meerdere functies: - Bij een normaal gebruik zal hij de temperatuur in de diepvriesruimte weergeven. [. . . ] Showroomfunctie" Controleer de juiste waterpasstelling van de koelkast. - Deur gaat onmiddellijk na het sluiten moeilijk open: - De koelkast werkt niet en de twee displays geven de waarden en aan: Slechte uitlijning van de deuren - De SHOWROOM ingesteld het apparaat is waterpas gesteld. functie is - niet correct - 117 Instructies voor de gebruiker KLANTENSERVICEDIENST - LEZEN TYPEPLAATJE WANNEER U DE PROBLEMEN DIE U MET HET PRODUCT HEEFT GEHAD NIET IN DE BOVENSTAANDE LIJST KUNT VINDEN EN WANNEER U MEER INFORMATIE NODIG HEEFT, KUNT U ZICH WENDEN TOT DE SERVICEDIENST. HET ADRES EN TELEFOONNUMMER STAAN VERMELD IN HET TELEFOONBOEK VAN UW PROVINCIE. WANNEER U DE SERVICEDIENST BELT VERZOEKEN WIJ U OM DUIDELIJK HET MODEL VAN HET AANGESCHAFTE PRODUCT ALSMEDE HET BIJBEHORENDE SERIENUMMER TE VERMELDEN, ZOALS AANGEGEVEN OP DE STICKER MET DE TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN IN HET INTERIEUR VAN DE KOELRUIMTE. MODEL SERIENUMMER 118 Instructies voor de gebruiker 13. ENKELE TIPS OM TE BEZUINIGEN Onderstaand vindt u enkele eenvoudige en praktische tips voor een beter gebruik van de koelkast en die een betere werking en een geringer verbruik garanderen: 1) Plaats de koelkast op de koelste plaats van de keuken, uit de buurt van de kookplaat, de verwarming en het raam, om temperatuursprongen te vermijden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING DE DIETRICH DKD845W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding DE DIETRICH DKD845W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag