Gebruiksaanwijzing DE DIETRICH DHK1100

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing DE DIETRICH DHK1100. Wij hopen dat dit DE DIETRICH DHK1100 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing DE DIETRICH DHK1100 te teleladen.


DE DIETRICH DHK1100 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1014 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   DE DIETRICH DHK1100 (757 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding DE DIETRICH DHK1100

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Opletten indien tegelijkertijd een afzuigkap en een brander of haard functioneren die afhankelijk zijn van de omgevingslucht en gevoed worden door een andere energiebron dan de elektrische energie. De afzuigkap kan de lucht die de brander of haard nodig heeft voor de verbranding aan de omgeving onttrekken. De negatieve druk in de omgeving mag niet boven de 4 Pa (4x10-5 bar) liggen. Voor een veilige werking dient u te zorgen voor een goede ventilatie van de ruimte. [. . . ] Voordat u het model op het elektriciteitsnet aansluit: - Controleer op het gegevensplaatje (aan de binnenkant van het apparaat) of de spanning en het vermogen overeenkomen met die van het net, en of de stekker geschikt is voor de aansluiting. Neem in geval van twijfel contact op met een gekwalificeerde elektricien. - Als de voedingskabel beschadigd is dient deze te worden vervangen door een andere kabel of een speciale kabelcombinatie, beschikbaar bij de fabrikant of de technische servicedienst. En stekker met zekering 3A of aan de twee draden van de tweefase beschermd met een 3A zekering. In bepaalde omstandigheden kunnen huishoudelijke apparaten gevaarlijk zijn. G) Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door kinderen of andere personen die toezicht nodig hebben. € Elektrische aansluiting Het apparaat is gemaakt in klasse II (dubbel geïsoleerd), het snoer hoeft derhalve niet op een geaard stopcontact aangesloten te worden. De stekker moet na de installatie van het apparaat gemakkelijk toegankelijk zijn. In het geval dat het apparaat een kabel zonder stekker heeft, moet men deze op het electrische net aansluiten met een schakelaar tussen apparaat en net, waarvan alle polen onderbroken worden; de minimale opening tussen de contacten moet 3 mm zijn en de schakelaar moet gedimensioneerd zijn voor de belasting en voldoen aan de van kracht zijnde normen. De aansluiting op het elektriciteitsnet moet als volgt uitgevoerd worden: BRUIN = L fase BLAUW = N nulleiding • Indien het gebruikte fornuis electrisch, op gas of met inductie werkt, dan moet de minimale afstand hiertussen en het laagste deel van de kap tenminste 45 cm bedragen. Dient voor het tegenhouden van de vetdeeltjes die in de lucht circuleren, en raakt daarom oververzadigd na onvoorzienbare perioden, afhankelijk van het gebruik van het apparaat. - Om eventueel brandgevaar te voorkomen dient u maximaal om de 2 maanden het vetfilter te wassen. De filters kunnen niet gereinigd of geregenereerd worden en moeten minimaal eens in de vier maanden vervangen worden. € Reinig de afzuigkap regelmatig van binnen en van buiten met behulp van een doek gedrenkt in spiritus of in een neutraal, schurend afwasmiddel. € De verlichtingsinstallatie is ontworpen om gebruikt te worden tijdens het koken en niet voor langdurige verlichting van de omgeving. Om de halogeenlampen B te vervangen moet men hetglaasje C verwijderen door een voorwerp als hefboomin de daarvoor bestemde spleten te steken. Opgelet: raak de lampen niet met de blote handen aan • Kontroller: (Fig. 11) Knop A = voor het aan- en uitschakelen van de lichten Knop B = voor het aan- en uitschakelen van de wasemkap. Wanneer deze knop bediend wordt terwijl de afzuigkap in stand 3 staat, wordt de intensiefstand ingesteld. Dit houdt in dat de afzuigkap gedurende 10 minuten op vol vermogen zal werken, waarna hij automatisch terugkeert naar stand 3. [. . . ] Dit houdt in dat de afzuigkap gedurende 10 minuten op vol vermogen zal werken, waarna hij automatisch terugkeert naar stand 3. Als de Timer functie actief is zal op het display het decimale punt knipperen. De Timer kan niet worden ingeschakeld als de functie intensieve snelheid is geactiveerd. Als, wanneer het apparaat uit is, de toets E 2 seconden lang wordt ingedrukt, wordt de functie “clean air” geactiveerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING DE DIETRICH DHK1100

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding DE DIETRICH DHK1100 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag