Gebruiksaanwijzing DE DIETRICH DHD787Z

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing DE DIETRICH DHD787Z. Wij hopen dat dit DE DIETRICH DHD787Z handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing DE DIETRICH DHD787Z te teleladen.


DE DIETRICH DHD787Z : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6604 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   DE DIETRICH DHD787Z (6604 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding DE DIETRICH DHD787Z

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 40 mm 5 mm dient daarom te worden verwijderd volgens de geldende normen voor gescheiden afvalverzameling ( zie Voorzorgsmaatregelen en advies). De installatie moet worden uitgevoerd door een bevoegde installateur en volgens de instructies van de fabrikant. Een verkeerde installatie kan schade berokkenen aan personen, dieren of dingen. Inbouw Voor een goede werking van het apparaat moet het keukenmeubel de juiste kenmerken hebben: • het keukenblad moet uit hittebestendig materiaal zijn vervaardigd en een temperatuur van circa 100°C kunnen verdragen; • als de kookplaat boven een oven wordt ge nstalleerd moet deze zijn voorzien van een geforceerd geventileerd afkoelingssysteem; • installeer de kookplaat nooit boven een afwasautomaat: indien u dit toch doet, breng dan een waterdichte afscheiding aan tussen de twee apparaten; • naar gelang het type kookplaat dat u wenst te installeren (zie afbeeldingen), moet het keukenmeubel de volgende afmetingen hebben: 590 690 min. [. . . ] Deze functie verhoogt het vermogen tot 2000 W of 3000 W, aan de hand van de grootte van de gekozen kookzone. Zolang de booster van een van de kookzones actief is, zal het gedeelte daarvoor of daarachter slechts over een beperkt vermogen beschikken (bv. : als in de kookzone linksachter de booster actief is , zal het vermogen in de kookzone linksvoor afnemen). Voor verdere informatie kunt u de Technische beschrijving van de modellen raadplegen. Uitschakelen kookgedeeltes Voor het uitschakelen van een kookgedeelte kiest u dit door middel van de selectietoets : het vermogen van het • Druk op de toets kookgedeelte wordt langzaam minder totdat het uitgaat. Alle kookgedeeltes kunnen tegelijkertijd geprogrammeerd worden voor een tijdsduur van tussen de 1 en de 99 minuten. Als de tijd verstreken is hoort u voor de duur van 1 minuut een geluidssignaal. Bevestig door op de toets Blokkering van het bedieningspaneel Als de kookplaat in werking is kunt u het bedieningspaneel blokkeren om een ongewenst aanraken te vermijden (kinderen, schoonmaakhandelingen, enz. Als u wilt stoppen met koken) moet u de blokkering uitschakelen: druk even op de toets . Het controlelampje gaat uit en het bedieningspaneel wordt weer geactiveerd. Het einde van de geprogrammeerde kooktijd wordt aangegeven door een geluidssignaal (van 1 minuut) waarna het kookgedeelte uitgaat. U kunt deze functie activeren door op de FlexiZONE toets ( ) te drukken mits de twee kookplaten zich in de OFF stand bevinden. Het is mogelijk de FlexiZONE functie te activeren terwijl de kookplaat aan is, door een enkele keer op de FlexiZONE toets te drukken. De 2 leds blijven aan zodra de platen met elkaar zijn verbonden (als u weer op FlexiZONE drukt worden ze losgekoppeld en wordt het vermogen op beide platen op 0 gezet). Als u op een van de twee FLEXI ZONE platen op de toetsen +, - of max drukt verschijnt het effect zowel op de ene als op de andere plaat. als u de FlexiZONE zone wilt uitschakelen dient u op de FlexiZONE toets ( ) te drukken. Deze wordt getoond op het display, waarna de leds van beide aaneengesloten platen zullen aangaan. Als u op de "timer" toets drukt zullen de twee aaneengesloten platen zich als één gedragen. Selectie en gebruik FLEXI ZONE Om de kookzone FLEXI ZONE te gebruiken drukt u op de toets ( ). Werking van de FLEXI ZONE Zodra u de FLEXI ZONE heeft geselecteerd en u drukt op de toets ( ) gaan de 2 leds van de FLEXI ZONE op beide platen aan en is het dus mogelijk beide zones te regelen als ware het een enkele zone. Als u alleen de bovenzijde of alleen de onderzijde gebruikt zal het display van de zone die niet wordt gebruikt beginnen te knipperen. Zodra hij geactiveerd is, is het ook mogelijk de FLEXI ZONE te programmeren met dezelfde modus die is beschreven voor de enkele platen. [. . . ] • Plaats geen metalen voorwerpen (messen , lepels , deksels enz. Een externe timer ofwel door een gescheiden afstandsbedieningssysteem. Afvalverwijdering • Het verwijderen van het verpakkingsmateriaal: houdt u aan de plaatselijke normen zodat het materiaal hergebruikt kan worden. € De Europese richtlijn 2002/96/EG, betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), voorziet dat huishoudelijke apparatuur niet met het normale afval mag worden meegegeven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING DE DIETRICH DHD787Z

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding DE DIETRICH DHD787Z zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag