Gebruiksaanwijzing DE DIETRICH DHD787B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing DE DIETRICH DHD787B. Wij hopen dat dit DE DIETRICH DHD787B handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing DE DIETRICH DHD787B te teleladen.


DE DIETRICH DHD787B : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6604 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   DE DIETRICH DHD787B (6604 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding DE DIETRICH DHD787B

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] · In het geval er vloeistof of een voorwerp in de behuizing terechtkomt, moet u de stekker uit het stopcontact trekken en het apparaat eerst door een deskundige laten nakijken, alvorens het weer in gebruik te nemen. · Zolang het netsnoer van het apparaat op de wandcontactdoos is aangesloten, staat het apparaat onder spanning, zelfs als het apparaat zelf uitgeschakeld is. · Trek de stekker uit het stopcontact als u denkt het apparaat geruime tijd niet te gebruiken. Om de aansluiting op het stopcontact te verbreken, moet u uitsluitend de stekker vastnemen. [. . . ] Wanneer u een decoder gebruikt, moet u die laten aan staan (alleen DHD787B/ E730NP/E730VC/E735VC). Opmerkingen · Het scherm verschijnt niet bij stilstaand beeld of vertraagde weergave. · Bij de weergave van een NTSC-cassette verschijnt niets in het uitleesvenster. · Als de band PAL- en NTSC-gedeelten bevat, werkt de teller niet juist. Deze afwijking is te wijten aan het verschil tussen de telcycli van beide videosystemen. · U kunt niet naar een betaal-/abonnee-TV-programma kijken terwijl u een ander betaal-/abonnee-TV-programma opneemt (alleen DHD787B/E730NP/E730VC/ E735VC). · Als u een niet-standaard cassette inbrengt, is het mogelijk dat de resterende bandlengte niet correct wordt opgegeven. · De functie "resterende bandlengte" werkt niet met een voorbespeelde NTSCcassette. · De resterende bandlengte wordt slechts bij benadering opgegeven. · Ongeveer 30 seconden na het inbrengen van de cassette verschijnt de resterende speelduur. 36 Basishandelingen TV-programma's opnemen met ShowView Voer gewoon het ShowView-nummer in dat naast het betreffende programma vermeld staat in de TV-gids. De datum, tijd en zenderpositie van dit programma worden dan automatisch ingesteld. · Bij het opnemen van een programma in de SP-stand en de resterende bandlengte wordt korter dan de opnameduur, wordt de bandsnelheid automatisch omgeschakeld naar de LP-stand. Om dezelfde bandsnelheid aan te houden, zet u AUTO SP/LP in het CASSETTE OPTIES menu op UIT (pagina 54). 40 Basishandelingen De timer handmatig instellen Als ShowView niet beschikbaar is in uw streek, volgt u de onderstaande procedure om timergestuurde opnamen te programmeren. Voor u begint · Controleer of de klok van de videorecorder correct is ingesteld. · Breng een cassette in waarvan het wispreventienokje intact is. · Om op te nemen van een decoder, moet u die aanzetten (alleen SLVE727VC/E730NP/E730VC/E735VC). · Zet uw TV aan en stem af op het videokanaal. ON/STANDBY 1 4 7 2 5 8 0 3 6 INPUT SELECT 9 MENU Basishandelingen Joystick >/. /?// OK p STOP 1 OK · MENU Druk op MENU, kies TIMER en druk op de joystick (OK). TIMER DATUM HEDEN SP / LP SP TIJD ­ : ­­ 9 . 1 2 WO ­ : ­­ PROG ­­ VPS / PDC AAN : : : OK PLAY KIEZEN INSTELLEN OK wordt vervolgd Basishandelingen 41 De timer handmatig instellen (vervolg) 2 PLAY OK Stel de datum, de start- en stoptijden, de zenderpositie, de bandsnelheid en de VPS/PDC-functie in: TIMER DATUM HEDEN SP / LP 9 . 1 2 WO TIJD PROG 19 : 00 20 : 00 35 VPS / PDC LP AAN 1 Duw de joystick naar / om elk item : KIEZEN om beurten te laten knipperen. om terug te keren naar die instellingen en corrigeer ze. · Om hetzelfde programma dagelijks of elke dag van de week op te nemen, zie "Dagelijkse/wekelijkse opname" op pagina 43. Voor meer details omtrent de VPS/PDC-functie, zie "Timergestuurde opnamen met VPS/PDC-signalen" op pagina 39. INPUT SELECT · Om op te nemen van een decoder of een andere bron die is aangesloten op LINE-1 (TV) of LINE-2 IN (Scart), drukt u op INPUT SELECT om "L1" of "L2" in de "PROG" positie te laten verschijnen. Druk op de joystick (OK) om de instelling te voltooien. 3 PLAY OK 4 · ON/ STANDBY Druk op ON/STANDBY om de videorecorder af te zetten. [. . . ] Kies een zenderpositie bij opname van TV-programma's; selecteer "L1" of "L2" bij opname van andere apparatuur. · · · · · · · · · Controleer of de klok op de juiste tijd is ingesteld. Controleer of uw timer-instellingen de actuele tijd niet overschrijden. Controleer of de decoder aan staat (alleen SLVE727VC/E730NP/E730VC/E735VC). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING DE DIETRICH DHD787B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding DE DIETRICH DHD787B zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag