Gebruiksaanwijzing DE DIETRICH DHD519BE1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing DE DIETRICH DHD519BE1. Wij hopen dat dit DE DIETRICH DHD519BE1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing DE DIETRICH DHD519BE1 te teleladen.


DE DIETRICH DHD519BE1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (359 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   DE DIETRICH DHD519BE1 (183 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding DE DIETRICH DHD519BE1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Ta kontakt med produsentene av andre enheter for å fastslå kompatibiliteten med denne enheten. 5 Knapper og deler 1 2 3 4 5 6 7 8 Volum ned-knapp Volum opp-knapp NFC-område Gå til forrige spor Spill av- eller pauseknapp Gå til neste spor Statusindikator for strøm og Bluetooth Bluetooth-knapp 9 Område for trådløs lading 10 Statusindikatorer for trådløs lading 6 11 12 13 14 Av/på-knapp Kontakt for strømforsyning Servicekontakt Lydkontakt (3, 5 mm) Slå høyttaleren på 1 2 3 4 Koble strømkabelen til kontakten på høyttaleren. Trykk på av/på-knappen. Hvis du ikke tidligere har koblet høyttaleren sammen med en enhet, eller du har fjernet sammenkoblingene, aktiveres sammenkoblingsmodusen automatisk på høyttaleren når du slår den på, og statusindikatoren for Bluetooth begynner å blinke langsomt. Hvis du allerede har koblet høyttaleren sammen med én eller flere enheter, opprettes det en tilkobling til den enheten som sist ble brukt sammen med høyttaleren. Hvis høyttaleren ikke er koblet til en annen enhet, det mangler lydtilkobling eller det ikke er annen aktivitet i løpet av 30 minutter, går høyttaleren inn i ventemodus og alle indikatorlamper slukkes. Koble høyttaleren sammen med en annen enhet Koble sammen og koble til Den første gangen du skal bruke en telefon eller en annen enhet sammen med høyttaleren, må du koble sammen og opprette en forbindelse mellom høyttaleren og enheten. 7 Du kan bare ha én enhet koblet til høyttaleren om gangen, men du har muligheten til å koble til en annen enhet mens du er på farten. [. . . ] Når du kobler sammen høyttaleren og enheten ved hjelp av en kabel, slås Bluetooth-signalet automatisk av, og indikatoren for Bluetooth lyser hvitt. Koble sammen høyttaleren og enheten ved hjelp av NFC Med NFC er det enkelt å koble sammen og opprette forbindelse mellom høyttaleren og en kompatibel enhet. Hvis enheten støtter NFC, slår du denne funksjonen på, og deretter berører du NFCområdet på høyttaleren med det tilsvarende området på enheten. Det opprettes automatisk en tilkobling mellom høyttaleren og enheten. På enkelte enheter blir du bedt om å bekrefte tilkoblingen. Les brukerveiledningen for enheten hvis du ønsker mer informasjon om NFC. Hvis enheten ikke støtter NFC, kobler du den sammen med høyttaleren manuelt. Koble sammen høyttaleren og enheten manuelt Du kan koble sammen høyttaleren og enheten manuelt ved hjelp av Bluetooth. 8 1 2 3 4 5 Slå på høyttaleren og telefonen eller en annen kompatibel enhet. Hvis du tidligere har koblet sammen høyttaleren med en enhet, slår du på Bluetooth ved å holde inne i to sekunder. Aktiver Bluetooth på telefonen og søk etter Bluetooth-enheter innen 3 minutter. På telefonen velger du høyttaleren fra listen over enheter som er funnet. Hvis du blir bedt om å oppgi passord, taster du inn 0000. Fjerne sammenkoblingene Du kan tømme listen over sammenkoblede enheter på høyttaleren. • • • • • • • • Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker kan inneholde mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Feil bruk eller bruk av inkompatible ladere kan medføre risiko for brann, eksplosjon eller andre farer. Du må ikke prøve å lade en enhet der batterirommet er åpent eller har skader eller sprekker, eller en enhet som ikke er kompatibel med Qi. Høye temperaturer kan redusere levetiden på enheten og deformere eller smelte plastdeler. Uautoriserte endringer kan forårsake skade på enheten og innebære brudd på lovgivning for radioenheter. Bruk kun en myk, tørr klut til å rengjøre enhetens overflate. Retur Returner alltid brukte elektroniske produkter, batterier og emballasje til et egnet innsamlingssted. Ved å returnere produktene til innsamling er du med på å forhindre ukontrollert avhending og fremme gjenbruk av materialressurser. Symbol med en utkrysset avfallsdunk Symbolet med en utkrysset avfallsdunk på produktet, batteriet, emballasjen eller i brukerhåndboken innebærer at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer ikke må kastes sammen med annet avfall. Hvis du vil ha mer miljøinformasjon, finner du produktets miljøprofil på www. nokia. com/ecoprofile. 12 Ytterligere sikkerhetsinformasjon Implantert medisinsk utstyr Produsenter av medisinsk utstyr anbefaler at det alltid er minst 15, 3 centimeter mellom en trådløs enhet og det medisinske implantatet, for eksempel en pacemaker eller en hjertedefibrillator, slik at eventuelle forstyrrelser med det medisinske utstyret unngås. Personer som har slikt utstyr, bør: • • • • Alltid oppbevare den trådløse enheten mer enn 15, 3 centimeter unna det medisinske utstyret. [. . . ] Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende Nokia Corporation. Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet. The ‘Qi’ symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING DE DIETRICH DHD519BE1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding DE DIETRICH DHD519BE1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag