Gebruiksaanwijzing DE DIETRICH DHD516WE1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing DE DIETRICH DHD516WE1. Wij hopen dat dit DE DIETRICH DHD516WE1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing DE DIETRICH DHD516WE1 te teleladen.


DE DIETRICH DHD516WE1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (359 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   DE DIETRICH DHD516WE1 (183 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding DE DIETRICH DHD516WE1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Når batteriet er fulladet, kobler du først laderen fra høyttaleren og deretter fra stikkontakten. Du kan også lade batteriet ved hjelp av en kompatibel USB-kabel. Hvis du kobler til høyttaleren ved hjelp av en hub uten strømforsyning, er det ikke sikkert at ladingen vil fungere. Høyttaleren lader raskere når den er koblet til en stikkontakt. Hvis du skal lade gjennom USB, kan du bare bruke USB-tilkoblingen på høyttaleren. [. . . ] Når du kobler sammen høyttaleren og enheten ved hjelp av en kabel, slås Bluetooth-signalet automatisk av, og indikatoren for Bluetooth lyser hvitt. Koble sammen høyttaleren og enheten ved hjelp av NFC Med NFC (Near Field Communication) er det enkelt å koble sammen og opprette forbindelse mellom høyttaleren og en telefon eller en annen kompatibel enhet. Hvis telefonen støtter NFC, slår du denne funksjonen på, og deretter berører du NFCområdet på høyttaleren med det tilsvarende området på enheten. Det opprettes automatisk en tilkobling mellom telefonen og høyttaleren. På enkelte telefoner blir du bedt om å bekrefte tilkoblingen. Les brukerveiledningen for telefonen hvis du ønsker mer informasjon om NFC. 7 Før du skal bruke NFC, må du låse opp skjermen og aktivere NFC-funksjonen på telefonen. Hvis telefonen ikke støtter NFC, kobler du den sammen med høyttaleren manuelt. Du lukker tilkoblingen ved å berøre NFC-området på høyttaleren med NFC-området på telefonen på nytt. Koble sammen høyttaleren og enheten manuelt Du kan koble sammen høyttaleren og enheten manuelt ved hjelp av Bluetooth. 1 2 3 4 5 Slå på høyttaleren og telefonen eller en annen kompatibel enhet. Hvis du tidligere har koblet sammen høyttaleren og en enhet, holder du inne i to sekunder. For å sikre at enheten fungerer best mulig, bør den fra tid til annen slås av, og batteriet fjernes. Retur Returner alltid brukte elektroniske produkter, batterier og emballasje til et egnet innsamlingssted. Ved å returnere produktene til innsamling er du med på å forhindre ukontrollert avhending og fremme gjenbruk av materialressurser. Symbol med en utkrysset avfallsdunk Symbolet med en utkrysset avfallsdunk på produktet, batteriet, emballasjen eller i brukerhåndboken innebærer at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer ikke må kastes sammen med annet avfall. Hvis du vil ha mer miljøinformasjon, finner du produktets miljøprofil på www. nokia. com/ecoprofile. Batterier og ladere Batteri- og laderinformasjon Det oppladbare batteriet som er beregnet for bruk sammen med denne enheten, er BL-5J . Nokia kan gjøre ytterligere batterimodeller tilgjengelig for denne enheten. Denne enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra følgende ladere: AC-50 . Modellnummeret til den bestemte Nokia-laderen kan variere, avhengig av kontakten, merket med E, X, AR, U, A, C, K, B eller N. Batterisikkerhet Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du tar ut batteriet. Når du kobler fra en lader eller ekstrautstyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen. 10 Ta laderen ut av kontakten og enheten når den ikke er i bruk. Et fulladet batteri bør frakobles laderen fordi overlading kan forkorte batteriets levetid. [. . . ] Hvis du tror at batteriet eller laderen er ødelagt, bør du ta det med til et servicested for kontroll før du fortsetter å bruke det. Ytterligere sikkerhetsinformasjon Implantert medisinsk utstyr Produsenter av medisinsk utstyr anbefaler at det alltid er minst 15, 3 centimeter mellom en trådløs enhet og det medisinske implantatet, for eksempel en pacemaker eller en hjertedefibrillator, slik at eventuelle forstyrrelser med det medisinske utstyret unngås. Personer som har slikt utstyr, bør: • • • Alltid oppbevare den trådløse enheten mer enn 15, 3 centimeter unna det medisinske utstyret. Slå av den trådløse enheten hvis det er grunn til å mistenke at det forekommer forstyrrelser. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING DE DIETRICH DHD516WE1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding DE DIETRICH DHD516WE1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag