Gebruiksaanwijzing DE DIETRICH DHD409EE1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing DE DIETRICH DHD409EE1. Wij hopen dat dit DE DIETRICH DHD409EE1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing DE DIETRICH DHD409EE1 te teleladen.


DE DIETRICH DHD409EE1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1534 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   DE DIETRICH DHD409EE1 (1534 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding DE DIETRICH DHD409EE1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Du legger bare enheten på ladeoverflaten. Qi fungerer ved hjelp av magnetisk induksjon, og er for øyeblikket utviklet for enheter som bruker 5 watt eller mindre, for eksempel mobiltelefoner. Qi-ladere og -enheter bruker samme frekvens, så alle Qi-produkter er kompatible, uansett produsent eller merke, så lenge de aktive områdene berører hverandre. Se brukerveiledningene for begge enhetene for nærmere informasjon. 3 Knapper og deler 1 2 3 4 5 Strømforsyning Laderkabel Indikatorlampe Strømforsyningsuttak Ladeplate Slå ladeplaten av eller på 4 Du må kun bruke ladeplaten med den medfølgende strømforsyningen. [. . . ] Se brukerveiledningene for begge enhetene for nærmere informasjon. 3 Knapper og deler 1 2 3 4 5 Strømforsyning Laderkabel Indikatorlampe Strømforsyningsuttak Ladeplate Slå ladeplaten av eller på 4 Du må kun bruke ladeplaten med den medfølgende strømforsyningen. Slå på 1 Koble den ene siden av laderkabelen til strømforsyningen. Platen kan være koblet i strømuttaket selv når du ikke lader telefonen din. Slå av Koble strømforsyningen fra platen, og koble deretter fra strømuttaket. Lade enheten 1 2 Sørg for at det ikke ligger noe på ladeplaten. Når batteriet er fulladet, slutter indikatorlampen å blinke hvitt. Det er normalt at platen og telefonen blir varme, og de kan bli enda varmere hvis du f. eks. bruker telefonen til å spille av musikk direkte mens den lades. 5 Sørg for at området rundt platen er tomt. Hvis det er noe annet på platen bortsett fra telefonen din, vil den ikke lades, og det hvite indikatorlyset blinker raskt. Indikatorlamper Lurer du på hva de ulike lysene på ladeplaten betyr? Kontinuerlig lys Ett langt blink Blinker raskt Lader Batteriet på telefonen din er allerede fulladet Problem med lading Hvis det oppstår et problem med ladingen: • • Sørg for at det ikke er noen andre gjenstander på platen. Hvis platen er for varm, bør du fjerne telefonen fra platen og slå av platen. Symbol med en utkrysset avfallsdunk Symbolet med en utkrysset avfallsdunk på produktet, batteriet, emballasjen eller i brukerhåndboken innebærer at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer ikke må kastes sammen med annet avfall. Hvis du vil ha mer miljøinformasjon, finner du produktets miljøprofil på www. nokia. com/ecoprofile. Implantert medisinsk utstyr Produsenter av medisinsk utstyr anbefaler at det alltid er minst 15, 3 centimeter mellom en trådløs enhet og det medisinske implantatet, for eksempel en pacemaker eller en hjertedefibrillator, slik at eventuelle forstyrrelser med det medisinske utstyret unngås. Personer som har slikt utstyr, bør: • • • • Alltid oppbevare den trådløse enheten mer enn 15, 3 centimeter unna det medisinske utstyret. Slå av den trådløse enheten hvis det er grunn til å mistenke at det forekommer forstyrrelser. Følge instruksjonene fra produsenten av det implanterte medisinske utstyret. Hvis du har spørsmål om bruk av den trådløse enheten din sammen med implantert medisinsk utstyr, tar du kontakt med lege eller annet helsepersonell. Opphavsrett og andre merknader ERKLÆRING OM SAMSVAR DE DIETRICH CORPORATION erklærer herved at dette DHD409EE1-produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i Direktiv 2004/108/EF. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig på http://www. nokia. com/global/ declaration. 7 © 2012 Nokia. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende Nokia Corporation. [. . . ] En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig på http://www. nokia. com/global/ declaration. 7 © 2012 Nokia. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende Nokia Corporation. Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING DE DIETRICH DHD409EE1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding DE DIETRICH DHD409EE1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag