Gebruiksaanwijzing DE DIETRICH DHD1193G

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing DE DIETRICH DHD1193G. Wij hopen dat dit DE DIETRICH DHD1193G handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing DE DIETRICH DHD1193G te teleladen.


DE DIETRICH DHD1193G : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1969 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   DE DIETRICH DHD1193G (5448 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding DE DIETRICH DHD1193G

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Wij adviseren u deze gebruiksaanwijzing geheel te lezen vóór u de afzuigkap installeert en in gebruik neemt. Om de risico's van schade of letsel, welke altijd aanwezig zijn tijdens het gebruik van elektrische apparaten, te vermijden, is het belangrijk dat u de afzuigkap op correcte wijze installeert en de veiligheidsadviezen nauwkeurig leest. Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een zodanige plaats dat ook anderen de afzuigkap veilig kunnen gebruiken. VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN Tijdens het installeren en service q De afzuigkap is gemaakt voor huishoudelijk gebruik en normaal koken. Wordt de kap voor andere doeleinden gebruikt, dan is er een risico op schade welke niet door de garantiebepalingen gedekt wordt. [. . . ] q Het aansluitsnoer moet zodanig gelegd of opgehangen worden dat geen gevaar voor beschadigen van het snoer bestaat. Tijdens het gebruik q Flamberen onder de afzuigkap is niet toegestaan. q Open vuur zoals bijvoorbeeld een hoge, onbedekte gasvlam, is gevaarlijk voor de filters en kan brand veroorzaken. Doof de vlammen, maar doe dat nooit met water! Tijdens het afdanken q Wees ook tijdens het afdanken beducht op gevaar. Knip, nadat u de steker uit het stopcontact genomen hebt, het aansluitsnoer bij de ingang van de kap af. "Laat u ten behoeve van het milieu informeren waar u de kap voor recycling moet aanbieden. 21 BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT 1 Bedieningspaneel en verlichting 0 0I 2 Regelaar voor motorsnelheid 3 Controlelampje 4 Schakelaar voor verlichting 5 Vetfilter: 2 stuks voor het model DHD1193G 3 stuks voor het model EFC935X 2 3 4 Toebehoren: q q q q Sjabloon voor de montage Plastic zak met bevestigingsmateriaal Terugslagklep Richtkap 1 5 5 Fig. 1 Functies De kap kan als volgt gebruikt worden: - als afvoerkap of - als circulatiekap. Als afvoerkap De lucht wordt afgevoerd via de uitlaat en de terugslagklep A(fig. 2). A De afzuigkap mag niet op een kanaal dat ook voor het afvoeren van rookgassen (gasgeiser, gasboiler, kachel en dergelijke) gebruikt wordt aangesloten worden. Fig. 2 Als circulatiekap De lucht wordt gefilterd door een koolstoffilter en via de roosters B(fig. 3) in het vertrek teruggevoerd. Deze methode wordt gebruikt indien er geen afvoermogelijkheid naar buiten is en ook niet gemaakt kan worden. B B B Fig. 3 22 Accessoires Koolstoffilter Wanneer de kap als circulatiekap gebruikt wordt, moet hij van een filter met actieve koolstof voorzien worden. Codenummer 955 101 116 Metalen legrek 90 cm Codenummer 955 101 069 Metalen legrek 60 cm Codenummer 955 101 067 Ophang bengel Codenummer 942 120 051 INSTALLATIE Uitpakken Overtuig u ervan dat de afzuigkap kompleet en niet beschadigd is. Laat kinderen niet met het verpakkingsmateriaal spelen. Min 65 cm Min 75 cm Plaats De kap moet aan de muur gemonteerd worden. Na de installatie moet de afstand tussen de onderkant van de kap en de bovenkant van een elektrisch fornuis tenminste 65 cm en bij een gasfornuis tenminste 75 cm bedragen (fig. 4). Gebruik hoge snelheden alleen bij sterk geurende spijzen of sterke dampontwikkeling. Wij adviseren de kap enkele minuten vóór het koken te starten en na het koken nog te laten werken tot alle kookgeur verdwenen is. 0 0I Fig. 13 Ventilatie Voor een goede werking van de kap moeten vensters in de keuken tijdens het koken gesloten zijn. In de plaats daarvan moet de keukendeur open staan en is het wenselijk om een venster in een aangrenzend vertrek open te zetten (fig. 14). 14 Belangrijk Branders (gas, olie, hout en kolen) vergen veel zuurstof. Tijdens het afvoeren van lucht naar buiten door middel van de afzuigkap ontstaat zuurstofgebrek indien het vertrek niet voldoende geventileerd wordt!Bij gebruik als circulatiekap treedt dit verschijnsel uiteraard niet op. 26 ONDERHOUD Neem de steker uit het stopcontact vóór u de afzuigkap gaat schoonmaken Vetfilters Om een vetfilter te verwijderen drukt u het naar achteren en trekt u het daarna omlaag (fig. 15). 15 1 2 Koolstoffilter Dit filter neemt geur op tot het verzadigd is. Wij adviseren om, bij normaal gebruik, het koolstoffilter elke 6 tot 8 maanden te vervangen. Om het filter te verwijderen drukt u op de twee toetsjes B(fig. 2) en trekt u het naar omlaag. Schoonmaken De buitenkant kunt u reinigen met een zachte doek en wat spiritus of een neutraal huishoudschoonmaakmiddel. [. . . ] Indien zich binnen deze periode een storing voordoet, welke het gevolg is van een materiaal- en/of konstruktiefout, heeft de koper het recht op kosteloos herstel. 1a Voor stofzuigers, bedoeld voor huishoudelijk gebruik, geldt een algemene garantieperiode van twee jaar. Accessoires zijn aan direkte slijtage onderhevig; deze verbruiksartikelen zijn der derhalve van garantie uitgesloten. 2 De fabrikant verleent één jaar garantie op door haar servicedienst uitgevoerde herstelwerkzaamheden en het daarbij nieuw aangebrachte materiaal, gerekend vanaf de hersteldatum. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING DE DIETRICH DHD1193G

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding DE DIETRICH DHD1193G zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag