Gebruiksaanwijzing DE DIETRICH DHD1193B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing DE DIETRICH DHD1193B. Wij hopen dat dit DE DIETRICH DHD1193B handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing DE DIETRICH DHD1193B te teleladen.


DE DIETRICH DHD1193B : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1969 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   DE DIETRICH DHD1193B (5448 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding DE DIETRICH DHD1193B

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 500-600 cm2 van buiten geventileerd zijn, waardoor bij lopende afzuigkap een 19 · onderdruk vermeden wordt. Omdat in ruimten zonder rookkanaalafvoer de regel geldt "toevoeropening even groot als afvoeropening" kan door de grotere opening van 500-600 cm2 de werking van de afvoerinrichting nadelig beïnvloed worden. Het gebruik van het apparaat als recirculatiekap is onder de genoemde omstandigheden zonder gevaar en valt niet onder bovengenoemde voorschriften. Het apparaat functioneert als afzuigkap alleen optimaal als u het volgende in acht neemt: - korte, rechte afvoerverbindingen - zo min mogelijk bochten in de buis - buizen niet met scherpe hoeken maar met flauwe bochten laten verlopen - zo groot mogelijke buisdiameter (bij voorkeur dezelfde diameter als de afvoeropening). [. . . ] Anders bestaat ten gevolge van vetafzetting brandgevaar. Algemeen Gebruik als afzuigkap · Het apparaat wordt als afzuigkap geleverd en kan in combinatie met een koolfilter (extra leverbaar accessoire) als recirculatiekap worden gebruikt. · Daarvoor is een origineel ELECTROLUX koolfilter nodig (zie "Extra leverbare accessoires"). · De lucht wordt met behulp van een op de afvoeropening D aan te brengen buis naar buiten geleid, afb. · Voor de beste afzuigprestaties moet de afvoerbuis dezelfde diameter hebben als de afvoeropening. Als een afvoerbuis in wand of dak met een diameter van 125 mm al aanwezig is, kan het meegeleverde verloopstuk, 150/125 mm, worden gebruikt. 1 Gebruik als recirculatiekap · De lucht wordt door koolfilters gefilterd en door het bovenste rooster aan de luchtafvoer weer de keuken in geleid. · Voor gebruik als recirculatiekap is een origineel AEG koolfilter KF20 (extra leverbaar accessoire) nodig. · De luchtgeleider met vier schroeven Ø 2, 9 x 6, 5mm bevestigen, afb. 2 20 Bediening van de afzuigkap · De afzuigkap is voorzien van een motor met regelbaar toerental. Wij raden u aan de kap enkele minuten voordat u met koken begint in te schakelen en ca. 15 minuten nadat u klaar bent met koken verder te laten lopen, opdat alle luchtjes worden verwijderd. · Reinigen/vervangen van het koolfilter In tegenstelling tot andere koolfilters kan het LONG LIFE koolfilter gereinigd en gereactiveerd worden. Bij normaal gebruik van de kap moet het filter eens per twee maanden worden gereinigd. Normaal reinigingsmiddel gebruiken en de hoogste temperatuur kiezen (65°C). Het filter moet apart worden afgewassen, opdat zich geen etensresten op het filter vastzetten die later nare luchtjes kunnen veroorzaken. Om de kool weer te activeren, moet het filter in de oven worden gedroogd. Boven- en onderwarmte en een temperatuur van maximaal 100°C kiezen en het filter 10 minuten lang drogen. 3 jaar moet het filter worden vervangen, omdat dan het vermogen om wasem op te nemen minder is geworden. · Montage Het frame i van het filter h losnemen: de onderdelen (g), die het aan de wasemkap bevestigen, 90° te draaien, afb. Het koolstofmatje in het frame zetten en alles weer op z'n plek bevestigen. · Om het filter los te nemen in omgekeerde volgorde te werk gaan. Deze gegevens vindt u op het typeplaatje aan de binnenzijde van het apparaat. [. . . ] Voor storingen die het gevolg zijn van niet opvolgen van bovengenoemde aanwijzingen is de fabrikant niet aansprakelijk. Aanbrengen van het stopcontact direct boven het apparaat heeft twee voordelen: 1. Het stopcontact is niet zichtbaar. Elektrische aansluiting Veiligheidsaanwijzingen voor de elektroinstallateur Controleer vóór het in gebruik nemen of de spanning op het typeplaatje overeenkomt met de netspanning. Als het apparaat is voorzien van een stekker, kan het aan elk volgens de voorschriften geïnstalleerd en goed bereikbaar stopcontact worden aangesloten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING DE DIETRICH DHD1193B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding DE DIETRICH DHD1193B zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag