Gebruiksaanwijzing DE DIETRICH DHD1160X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing DE DIETRICH DHD1160X. Wij hopen dat dit DE DIETRICH DHD1160X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing DE DIETRICH DHD1160X te teleladen.


DE DIETRICH DHD1160X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (834 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   DE DIETRICH DHD1160X (363 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding DE DIETRICH DHD1160X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 15 Gebruik als afzuigkap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Gebruik als recirculatiekap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Bediening van de afzuigkap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Controle-inrichting voor vet- en koolfilters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Neem daarvoor contact op met onze service-afdeling. afvoeropening Gebruik als recirculatiekap De lucht wordt door koolfilters gefilterd en weer de keuken in geleid. Voor gebruik als recirculatiekap is een origineel koolfilter (extra leverbaar accessoire) nodig. 3 1 2 3 4 5 6 a b 7 8 De afzuigkap is voorzien van een motor met regelbaar toerental. Het verdient aanbeveling de afzuigkap enkele minuten voor u met koken begint aan te zetten en hem na het koken nog ongeveer 15 minuten aan te laten staan. De afzuigkap kan met het bedieningspaneel of met de afstandsbediening worden bediend (extra leverbaar accessoire, moet apart besteld worden). Het bedieningspaneel bevindt zich links onder (verlichting en reset filter) en rechts onder (instellen van de afzuigstand). 1 - In-/uitschakelen Korter dan 1, 5 seconde indrukken: de kap schakelt op "stand-by" (punt b brandt). Langer dan 1, 5 seconde indrukken: de kap wordt uitgeschakeld (UIT) , ALLE functies (m. u. v. de lichtschakelaar) worden afgesloten (display is volledig uitgeschakeld). Nogmaals langer dan 1, 5 seconde indrukken om de kap weer op stand-by te schakelen. 3 - Reset verzadigingsindicatie filters 4 - Verlichting bovenkant: UIT vol licht UIT - . . 3 jaar moet het filter worden vervangen, omdat dan het vermogen om wasem op te nemen ca. Montage Een koolfilter aan de achterkant van de vetfilters aanbrengen en met de beide draden vastzetten. de draden bevinden zich in de verpakking van het koolfilter en niet op de kap. Deze gegevens vindt u op het typeplaatje aan de binnenzijde van het apparaat. Het koolfilter kunt u bestellen bij de serviceafdeling. koolfilter draden vetfilter Vervangen van de lamp(en) Stekker uit het stopcontact trekken. Voordat u contact opneemt met onze serviceafdeling, omdat de gloeilamp niet brandt, eerst controleren of de lamp stevig vast zit. afb. 7 19 Extra leverbare accessoires Koolfilter Type 31 afstandsbediening RM 6940 E-Nr. 942 120 692 telescoopschouwen (staal - alleen voor afzuigkap) 942 120 750 telescoopschouwen (aluminium - alleen voor afzuigkap) 842 120 966 Muurkast Neem contact op met onze service-afdeling Afvoerbuis Neem contact op met onze service-afdeling Klantenservice Geef in geval van storing onze service-afdeling onderstaande gegevens door: 1. F-nummer Deze gegevens vindt u op het typeplaatje op de binnenzijde van de afzuigkap, achter de vetfilters. Constructie- en kleurwijzigingen in het kader van de technische ontwikkeling voorbehouden. Klantenservice Als u vragen hebt waar deze gebruiksaanwijzing geen antwoord op geeft, kunt u de volgende afdelingen raadplegen: Service-informatielijn (voor bezoek servicetechnicus (0172) 468 300 (Nederland) en onderdelen) 02/363. 04. 44 (België) Consumentenbelangen (voor algemene, product- of gebruiksinformatie) (0172) 468 172 02/363. 04. 44 (Nederland) (België) Belangrijk! [. . . ] 6 bedoelde garantietermijn en redelijkerwijs een afdoend resultaat bij het opnieuw uitvoeren van de reparatie niet verwacht kan worden, zal aan de consument een nieuw exemplaar of soortgelijk toestel van hetzelfde merk worden aangeboden tegen bijbetaling op basis van een per product te bepalen jaarlijks afschrijvingspercentage. 8 Vervangen onderdelen stelt de technicus weer ter beschikking van de consument, met uitzondering van de onder garantie of tegen een gereduceerde prijs vervangen onderdelen. 9 Een reparatie dient op zodanige wijze te worden uitgevoerd, dat een toestel daarna weer volledig voldoet aan de veiligheidsvoorschriften, die op grond van een van fabriekswege aangebracht veiligheidskeurmerk gelden, danwel bij het ontbreken daarvan, aan de wettelijke vereisten terzake. Dit houdt ondermeer in, dat reparaties moeten worden uitgevoerd met originele en door de fabrikant ook terzake van veiligheidskeurmerken en -voorschriften gegarandeerde onderdelen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING DE DIETRICH DHD1160X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding DE DIETRICH DHD1160X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag