Gebruiksaanwijzing DE DIETRICH DHD1128X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing DE DIETRICH DHD1128X. Wij hopen dat dit DE DIETRICH DHD1128X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing DE DIETRICH DHD1128X te teleladen.


DE DIETRICH DHD1128X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (796 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   DE DIETRICH DHD1128X (1617 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding DE DIETRICH DHD1128X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Houd de gebruiksaanwijzing bij de hand, zodat u nog eens iets kunt nalezen. De afvoerbuis moet bij gebruik als afzuigkap de originele diameter van het apparaat hebben. Indien nodig zijn op bestelling buizen in verschillende vormen en diameters en afvoersystemen naar buiten (telescoopmuurkast) verkrijgbaar. De afvoerbuis en de bevestigingsringen worden niet bijgeleverd en moeten apart worden aangeschaft. [. . . ] Bij gebruik van verontreinigde olie kan nog makkelijker zelfontbranding ontstaan. Bij alle werkzaamheden aan de afzuigkap, ook bij het vervangen van de lamp, moet het apparaat spanningloos worden gemaakt (zekering in de huisinstallatie uitschakelen). Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste verwerking van dit product als afval. Op het product of op de Het symbool bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. Afdanking moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Voor nadere informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product wordt u verzocht contact op te nemen met het stadskantoor in uw woonplaats, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product heeft aangeschaft. Het apparaat wordt als afzuigkap geleverd en kan in combinatie met een koolfilter (extra leverbaar accessoire) als recirculatiekap worden gebruikt. Daarvoor is een origineel koolfilter nodig (zie Extra leverbare accessoires). Enkele modellen zijn reeds voorzien van koolfilters, deze zijn aan een van de beschermplaten van polystyrol bevestigd en moeten gemonteerd worden voordat de afzuigkap als recirculatiekap gebruikt wordt. De lucht wordt met behulp van een op de afvoeropening A aan te brengen buis naar buiten afgevoerd. Daarom moeten alleen originele Electrolux filters worden gebruikt, die regelmatig moeten worden vervangen. 4 Links en rechts van de motor een koolfilter op het beschermrooster leggen en bevestigen door de hendel rechtsom te draaien. Deze gegevens vindt u op het typeplaatje aan de binnenzijde van het apparaat. Voordat u contact opneemt met onze serviceafdeling, omdat de gloeilamp niet brandt, eerst controleren of de lamp stevig vast zit. Koolfilter type 200 Muurkast Afvoerbuis Neem contact op met onze service-afdeling Neem contact op met onze service-afdeling Geef in geval van storing onze service-afdeling onderstaande gegevens door: 1. F-nummer Deze gegevens vindt u op het typeplaatje op de binnenzijde van de afzuigkap, achter de vetfilters. constructie- en kleurwijzigingen in het kader van de technische ontwikkeling voorbehouden. Klantenservice Als u vragen hebt waar deze gebruiksaanwijzing geen antwoord op geeft, kunt u de volgende afdelingen raadplegen: Service-informatielijn (voor bezoek servicetechnicus (0172) 468 300 (Nederland) en onderdelen) 02/363. Deze nummers vindt u op de binnenzijde van de afzuigkap, nadat u de vetfilters hebt losgenomen en kunt u het beste hieronder noteren. Zo vergemakkelijkt u de diagnose en de beslissing of bezoek van een servicetechnicus nodig is. Aan de hand van deze informatie kan onze service-afdeling de juiste voorbereidingen treffen, zodat het apparaat bij het eerste bezoek van de servicetechnicus weer hersteld kan worden. [. . . ] C) voor een tweede of daaropvolgend bezoek zal geen voorrijtarief in rekening worden gebracht, tenzij de noodzaak voor een herhalingsbezoek aan de consument is toe te schrijven. 5 De consument ontvangt een gespecificeerde rekening met vermelding van type en serienummer van het apparaat, omschrijving van de diagnose, toegepaste tarieven, gebruikte onderdelen en materialen en een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden. De betaling van de rekening dient tegen afgifte van een reparatienota direct contant of door middel van een gegarandeerd betaalmiddel plaats te vinden. 6 Op elke uitgevoerde en betaalde reparatie zal bij normaal huishoudelijk gebruik een volledige garantie van minimaal 3 maanden worden gegeven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING DE DIETRICH DHD1128X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding DE DIETRICH DHD1128X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag