Gebruiksaanwijzing DE DIETRICH DHD1118X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing DE DIETRICH DHD1118X. Wij hopen dat dit DE DIETRICH DHD1118X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing DE DIETRICH DHD1118X te teleladen.


DE DIETRICH DHD1118X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (796 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   DE DIETRICH DHD1118X (1205 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding DE DIETRICH DHD1118X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] · Voer het onderhoud van de filters altijd tijdig en nauwgezet uit, volgens de aanbevolen intervallen. · Om de oppervlakken van de kap schoon te maken is het voldoende een vochtige doek en een neutraal reinigingsmiddel te gebruiken. 650 mm min. NL 39 EIGENSCHAPPEN Buitenafmetingen 260 300 740 740 min 940 max 55 433 62 - 72 598 - 898 545 Onderdelen De ingeslotene schenking kan in verschillend land veranderen. 15 14. 1 Ref. 7. 2. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 16 14 9 12a 7. 2. 1 11 2. 1 2 8b 2. 2 12c Productonderdelen Wasemkap compleet met:Bedieningen, Licht, Ventilatorgroep, Filters Telescopische Schouw Bestaande uit: Bovenstuk Onderstuk Richtingsrooster Rechts Luchtuitlaat Richtingsrooster Links Luchtuitlaat Reductieflens ø 150-120 mm Verlengstuk Luchtuitlaat Wasemkap bestaande uit twee helften Verlengstuk Verbindingsstuk Luchtuitlaat Verbindingsstuk Luchtuitlaat Luchtafbuiger Luchtuitlaat Installatieonderdelen Bevestigingsbeugels Bovenstuk van de Schouw Pluggen Schroeven 4, 2 x 44, 4 Schroeven 2, 9 x 9, 5 Documentatie Gebruiksaanwijzing Garantie 8a 2 6 6 6 11 12a 11 12a 12c 1 1 1 NL 40 INSTALLATIE Boren van gaten in de wand en bevestiging van de draagbeugels 12 11 12a 116 116 332 Trek de volgende lijnen op de wand: · een verticale lijn tot aan het plafond of tot aan de bovenlimiet, in het midden van de zone waar u de wasemkap wilt installeren; · een horizontale lijn op: 650 mm min. · Plaats, zoals aangegeven, de beugel 7. 2. 1 op 1-2 mm van het plafond of van de bovenlimiet, en lijn het midden ervan (inkepingen) uit op de verticale referentielijn. [. . . ] · Plaats, zoals aangegeven, de beugel 7. 2. 1 op 1-2 mm van het plafond of van de bovenlimiet, en lijn het midden ervan (inkepingen) uit op de verticale referentielijn. · Plaats, zoals aangegeven, de beugel 7. 2. 1 op X mm onder de eerste beugel (X = hoogte bijgeleverde bovenstuk van de schouw), en lijn het midden ervan (inkepingen) uit op de verticale referentielijn. · Teken, zoals aangegeven, een referentiepunt af op 116 mm van de verticale referentielijn en op 332 mm boven de horizontale referentielijn. · Bevestig de beugels met behulp van de bijgeleverde schroeven 12a (4, 2 x 44, 4). · Schroef 2 van de bijgeleverde schroeven 12a (4, 2 x 44, 4) in de gaten voor bevestiging van de wasemkap en laat hierbij een ruimte van 5-6 mm tussen de wand en de kop van de schroef. NL 650 min. X 7. 2. 1 41 Montage van de Wasemkap · Alvorens de wasemkap vast te haken, de 2 schroeven Vr, die zich op de bevestigingspunten van de wasemkap bevinden, aanhalen. · Draai aan de schroeven Vr om de wasemkap recht te hangen. Vr 12a Aansluitingen LUCHTUITLAAT AFZUIGVERSIE Bij installatie in afzuigversie, moet u de wasemkap met de uitlaatleiding verbinden door middel van een starre of buigzame leiding van ø 150 of 120 mm, naar keuze van de installateur. · Voor verbinding met een leiding van ø120 mm, moet de reductieflens 9 op de uitlaat van de wasemkap worden aangebracht. Luchtuitlaat opzij afzuigversie (verbinding met de uitlaatleiding boven het bovenkastje) · Assembleer de helften van het verlengstuk van de wasemkap 14. · Druk het zo verkregen verlengstuk van de wasemkap 14 met kracht op de luchtuitlaat. · Plaats de luchtafbuiger 16 in het luchtuitlaatverbindingstuk 15 om de niet gebruikte uitlaat te sluiten. Schoonmaken filters · De filters kunnen in de vaatwasmachine worden gewassen en moeten worden schoongemaakt wanneer de led S1 knippert of minsters eenmaal in de 2 maanden bij gewoon gebruik of nog vaker bij bijzonder intensief gebruik. · Verwijder de filters één voor één door ze naar de achterkant van de groep te duwen en ze tegelijkertijd omlaag te trekken. · Was de filters en vermijd hierbij ze te buigen, en laat ze drogen alvorens ze terug te plaatsen. · Plaats de vetfilters terug en let er hierbij op dat de handgreep zichtbaar blijft. NL 45 Geurfilter (filterversie) VERVANGING FILTER MET ACTIEVE KOOLSTOF · Het filter kan niet gewassen en niet geregenereerd worden en moet worden vervangen wanneer de led S2 knippert o f minstens eenmaal in de 4 maanden. De alarmsignalering is alleen actief wanneer de afzuigmotor wordt gebruikt. Reset van het alarmsignaal · Schakel de verlichting en de afzuigmotor uit. · Houd de toets V2 tenminste 3 seconden ingedrukt, tot de led's gaan knipperen ter bevestiging van de reset. · Verwijder het verzadigde geurfilter met actieve koolstof door de bevestigingen los te maken. · Monteer het nieuwe filter door het op zijn plaats vast te drukken. Activering van het alarmsignaal · Bij wasemkappen in filterversie wordt de alarmsignalering voor verzadiging van de filters geactiveerd op het moment van de installatie of daarna. [. . . ] · Verwijder het verzadigde geurfilter met actieve koolstof door de bevestigingen los te maken. · Monteer het nieuwe filter door het op zijn plaats vast te drukken. Activering van het alarmsignaal · Bij wasemkappen in filterversie wordt de alarmsignalering voor verzadiging van de filters geactiveerd op het moment van de installatie of daarna. · Houd de toets V2 tenminste 10 seconden ingedrukt tot de led's gaan knipperen: · de led's knipperen 2 maal - alarm verzadiging geurfilter met actieve koolstof GEACTIVEERD · de led's knipperen 1 maal - alarm verzadiging geurfilter met actieve koolstof GEDEACTIVEERD Verlichting SVERVANGING VAN DE LAMPEN · Halogeenlamp van 20 W. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING DE DIETRICH DHD1118X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding DE DIETRICH DHD1118X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag