Gebruiksaanwijzing DE DIETRICH 6455ENX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing DE DIETRICH 6455ENX. Wij hopen dat dit DE DIETRICH 6455ENX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing DE DIETRICH 6455ENX te teleladen.


DE DIETRICH 6455ENX : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2142 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   DE DIETRICH 6455ENX (2132 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding DE DIETRICH 6455ENX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] U kunt de Apple TV aansluiten op een HD-televisie of op de ontvanger van een thuisbioscoopsysteem met een HDMI-poort. Voor het geluid kunt u ook een optische digitale geluidskabel gebruiken om de Apple TV op een ontvanger aan te sluiten. Belangrijk:  Voordat u de Apple TV op een stopcontact aansluit, dient u eerst zorgvuldig alle hierna volgende installatie-instructies door te lezen evenals de veiligheidsinformatie in de bijgevoegde handleiding met belangrijke productinformatie. Hoofdstuk 1   Aansluiten. 11 Stap 1:  De kabels aansluiten 1 Sluit het ene uiteinde van een HDMI-kabel achter op de televisie aan. 2 Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de HDMI-poort achter op de Apple TV. [. . . ] Hiervoor kiest u Apple-menu () > 'Software-update'. ÂÂ Op een Windows-pc kunt u uw iTunes-versie bijwerken via iTunes Help. Hiervoor opent u iTunes en kiest u 'Help' > 'Zoeken naar nieuwe versies'. Thuisdeling instellen Nadat u de netwerkverbinding hebt ingesteld, moet u iTunes en de Apple TV zo instellen dat het materiaal in uw iTunes-bibliotheek gedeeld kan worden. Via 'Thuisdeling' in iTunes en op de Apple TV kunt u de iTunes-bibliotheek delen van elke computer in uw lokale netwerk waarop 'Thuisdeling' is ingesteld. Hoofdstuk 2   Configureren. 17 Thuisdeling in iTunes instellen: 1 Open iTunes op de computer. 2 Kies 'Geavanceerd' > 'Schakel thuisdeling in' (Mac) of 'Thuisdeling inschakelen' (Windows). 3 Geef uw Apple ID en wachtwoord op en klik vervolgens op 'Stel thuisdeling in' (Mac) of 'Thuisdeling instellen' (Windows). 4 Herhaal stap 1 tot en met 3 op elke computer die u hiervoor wilt gebruiken. Voor meer informatie over iTunes opent u iTunes en kiest u 'Help' > 'iTunes Help'. Thuisdeling op de Apple TV instellen: 1 Kies op de Apple TV 'Instellingen' > 'Computers'. 2 Kies 'Schakel thuisdeling in' en geef dezelfde Apple ID en hetzelfde wachtwoord op als op de computer. 18 Hoofdstuk 2   Configureren. 3 Kijken. www. apple. com/nl/support/appletv In dit hoofdstuk vindt u informatie over het koppelen van de Apple TV met een Apple Remote en over het gebruik van de Apple Remote. De Apple Remote Met de Apple Remote kunt u instellingen van de Apple TV aanpassen en door uw mediamateriaal navigeren. Zorg ervoor dat zich tussen de afstandsbediening en de Apple TV geen obstakels bevinden. Omhoog Links Omlaag MENU Selecteren Rechts Menu Afspelen/pauzeren 20 Hoofdstuk 3   Kijken. Basisfuncties van de afstandsbediening In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van de basisfuncties van de Apple Remote. Taak Door de verschillende menuopties gaan Een menuoptie selecteren Teruggaan naar het vorige menu Teruggaan naar het hoofdmenu De Apple TV opnieuw instellen Stappen Druk op de Omhoog-, Omlaag-, Links- of Rechts-knop. Houd de menuknop en de Omlaag-knop ingedrukt totdat het statuslampje van de Apple TV snel knippert Houd de menuknop en de Rechts-knop zes seconden ingedrukt De Apple TV met een afstandsbediening koppelen Met de Omhoog- en Omlaag-knop op de Apple Remote kunt u het volume van uw tv of van de ontvanger van het thuisbioscoopsysteem niet bedienen. Ga na of DHCP-toegang beschikbaar is of configureer de Apple TV met een handmatig IP-adres. ÂÂ Ga na of er geen obstakels zijn en verplaats het basisstation of de Apple TV. ÂÂ Als het netwerk is beveiligd, schakelt u de beveiliging op het basisstation tijdelijk uit en probeert u opnieuw verbinding te maken. ÂÂ De Apple TV kan geen verbinding maken met een draadloos netwerk waarvan de naam of het wachtwoord uitgebreide ASCII-tekens of uit twee bytes bestaande Unicode-tekens (zoals Japans, Koreaans of Chinees) bevat. ÂÂ Als uw netwerk met een wachtwoord is beveiligd, controleert u of u het juiste wachtwoord hebt opgegeven. Het beeld op de televisie is onscherp of het scherm is zwart ÂÂ Controleer of u de juiste HDMI-kabel gebruikt en of deze goed is aangesloten op de Apple TV en de televisie. ÂÂ Controleer of de instelling van de ingang op de televisie overeenkomt met de ingang waar de HDMI-kabel op is aangesloten. Raadpleeg voor meer informatie de documentatie die u bij de televisie hebt ontvangen. ÂÂ Controleer of op uw HD-televisie wel 720p-beelden kunnen worden weergegeven. 28 Hoofdstuk 4   Problemen?Geen probleem! De televisie heeft beeld maar de Apple TV reageert niet ÂÂ Houd de menuknop op de Apple Remote ingedrukt om terug te gaan naar het hoofdmenu van de Apple TV. ÂÂ Controleer of de televisie is ingeschakeld en naar behoren werkt. Raadpleeg voor meer informatie de documentatie die u bij de televisie hebt ontvangen. ÂÂ Als u een Apple Remote met de Apple TV hebt gekoppeld, controleert u of u de gekoppelde Apple Remote gebruikt. Raadpleeg “De Apple TV met een afstandsbediening koppelen” op pagina 21. ÂÂ Stel de Apple TV op een van de volgende manieren opnieuw in: ÂÂ Houd de menuknop en de Omlaag-knop op de Apple Remote ingedrukt totdat het statuslampje van de Apple TV snel knippert. ÂÂ Haal de stekker van de Apple TV uit het stopcontact, wacht ongeveer vijf seconden en sluit het apparaat weer aan. ÂÂ Kies 'Algemeen' > 'Stel opnieuw in' uit het hoofdmenu van de Apple TV. Hoofdstuk 4   Problemen?Geen probleem! 29 De Apple TV reageert niet: u moet de Apple TV opnieuw instellen ÂÂ Kies 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Herstel' > 'Zet terug'. Wacht tot het herstelproces is voltooid; dit kan enige tijd duren. ÂÂ Als uw netwerk geen DHCP gebruikt, kiest u 'Configureer TCP/IP' en voert u de TCP/IP-configuratie in. ÂÂ De Apple TV reageert nog steeds niet ÂÂ Haal het netsnoer en de HDMI-kabels uit de Apple TV. ÂÂ Sluit het ene uiteinde van een micro-USB-kabel (afzonderlijk verkrijgbaar) achter op de Apple TV aan en steek het andere uiteinde in uw computer. ÂÂ Open iTunes op de computer, selecteer 'Apple TV' in de lijst met apparaten en klik vervolgens op 'Herstel' (Mac) of 'Herstellen' (Windows). Er wordt geen geluid weergegeven ÂÂ Als de Apple TV is aangesloten op de ontvanger van een thuisbioscoopsysteem, controleert u of de ontvanger is ingeschakeld. ÂÂ Controleer of de instelling van de ingang die u op de televisie of op de ontvanger hebt geselecteerd, overeenkomt met de ingang waar de geluidskabel op is aangesloten. [. . . ] Als de connector niet past, gebruikt u waarschijnlijk de verkeerde connector. Zorg ervoor dat u de juiste connector voor de poort gebruikt en dat u de connector op de juiste manier in de poort steekt. De juiste temperaturen voor de Apple TV Gebruik de Apple TV in een omgeving waar de temperatuur tussen de 0 en 40 ºC ligt. De buitenkant van de Apple TV reinigen Koppel het netsnoer en alle andere kabels van de Apple TV los. Gebruik geen glasreinigers, multireinigers, spuitbussen, oplosmiddelen, alcohol, ammoniak of schuurmiddelen om de Apple TV te reinigen. De Apple TV weggooien Voor informatie over het weggooien van uw Apple TV en voor belangrijke informatie over regelgeving raadpleegt u de handleiding met belangrijke productinformatie. 34 Hoofdstuk 4   Problemen?Volgens de auteursrechtelijke bepalingen mag deze handleiding niet zonder schriftelijke toestemming van Apple geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING DE DIETRICH 6455ENX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding DE DIETRICH 6455ENX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag