Gebruiksaanwijzing CLIMADIFF CLS 130

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing CLIMADIFF CLS 130. Wij hopen dat dit CLIMADIFF CLS 130 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing CLIMADIFF CLS 130 te teleladen.


CLIMADIFF CLS 130 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1590 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding CLIMADIFF CLS 130

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Com 51 Gelieve voor het gebruik de veiligheids- en gebruiksregels van deze handleiding te lezen en toe te passen. Allereerst willen wij u bedanken voor het vertrouwen dat u in CLIMADIFF stelt door dit apparaat te kopen. Wij zijn ervan overtuigd dat het volledig aan uw verwachtingen zal beantwoorden. Met dit apparaat kunt u uw flessen naar keuze bewaren of op de juiste schenktemperatuur (afhankelijk van uw flessen) brengen dankzij de uitgebreide instelmogelijkheden. [. . . ] 58 R600a Veiligheidsvoorschriften Waarschuwing: dek de ventilatieroosters van het apparaat niet af. Waarschuwing: berg geen explosieve stoffen zoals spuitbussen met ontvlambaar drijfgas in dit apparaat op. Waarschuwing: koelunits die werken met isobutaan (R600a) mogen niet worden geplaatst in een omgeving waar een ontstekingsbron aanwezig is (bijvoorbeeld elektrische contacten zonder afdichting of een plaats waar de koelvloeistof zich kan ophopen in geval van een lek). Waarschuwing: Gebruik geen elektrische apparaten in de compartimenten, tenzij dit wordt aanbevolen door de fabrikant. Dit apparaat voldoet aan alle van kracht zijnde Europese richtlijnen en aan de eventuele wijzigingen. Het voldoet met name aan de volgende normen: 1907/2006 (REACH) 2011/65/EU (ROHS) 2006/95/EG met betrekking tot elektrische veiligheid 2004/108/EG met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit 2008/48 met betrekking het elektromagnetische veld 2010/30 en 1060/2010 met betrekking tot het energielabel 59 4° INSTALLATIE-INSTRUCTIES Voor het gebruiken van uw wijnkast • Verwijder de verpakking rondom en binnenin. Zet het apparaat recht en laat het 24 uur staan voordat u het aansluit. Dit vermindert de kans op het slecht functioneren van het koelcircuit door het transport. € • Uw wijnkast gebruiken: Uw wijnkast dient in een ruimte geplaatst te worden waar de omgevingstemperatuur binnen het bereik van +0 en +32 ° Celsius ligt. Als de omgevingstemperatuur lager of hoger ligt, kunnen de prestaties van uw apparaat beïnvloed worden en kunnen tempraturen tussen 5 tot 18 ° mogelijk niet verkregen worden. uw wijnkast installeren • De wijnkast is ontworpen om vrijstaand geïnstalleerd te worden. Zet de wijnkast op een voldoende stevige ondergrond die bestand is tegen het gewicht in geladen toestand. De regelbare voetjes aan de onderkant van de wijnkast gebruiken om haar stabiel te plaatsen. Voor de beste prestaties en het laagste energieverbruik van uw apparaat, plaatst u het apparaat best niet in de buurt van een warmtebron (verwarming, fornuis, . ), stelt u het best niet bloot aan direct zonlicht en plaats u het best niet in een ruimte die te koud is. Sluit de wijnkast aan op een enkelvoudige contactdoos en laat een ruimte van 10 cm tussen de achterkant van de wijnkast en de muur. Zorg dat uw de wijnkast perfect ondersteund wordt en dat ze waterpas staat. Dit voorkomt dat de kast gaat bewegen door instabiliteit, wat lawaai en trillingen produceert, en zorgt ervoor dat de deur perfect luchtdicht is. € • • Bedieningspaneel 4 1 2 3 5 6 7 16Aan/uitknop 17Knop voor lichtbediening 18Knop voor het vergrendelen en ontgrendelen van het bedieningspaneel 19LCD-scherm 20Keuzeknop voor °Celsius of Fahrenheit 6 en 7 Keuzeknoppen voor de temperatuur 60 De temperatuur kiezen • Via de knoppen 6 en 7 kunt u de temperatuur kiezen die u wenst te verkrijgen in het compartiment. De gewenste temperatuur die u instelt, stijgt/daalt met 1 °C telkens u één van de knoppen indrukt. € In geval van een stroomonderbreking zullen alle vooraf ingestelde temperaturen gewist worden en gereset worden naar de standaard fabriekswaarde van 12 °C. 5° UITRUSTINGEN Het temperatuurregelsysteem Volgens specialisten is de ideale temperatuur om wijn te bewaren ongeveer 12 °C, binnen een temperatuurbereik van 10° tot 14 °C. [. . . ] In elk geval moet het snoer vervangen worden door bevoegd personeel, om elk gevaar voor verwondingen te voorkomen. 64 12° PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN U kunt veel eenvoudige problemen met uw wijnkast zelf oplossen zodat u geen contact met het naverkoopdienst moet opnemen. PROBLEMEN De wijnkast start niet De wijnkast koelt niet voldoende De compressor start en stopt vaak MOGELIJKE OORZAKEN De stekker is niet aangesloten. Lawaai dat op stromend water lijkt, wordt door koelgas gemaakt, dit is normaal. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING CLIMADIFF CLS 130

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding CLIMADIFF CLS 130 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag