Gebruiksaanwijzing CLATRONIC MW 771

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing CLATRONIC MW 771. Wij hopen dat dit CLATRONIC MW 771 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing CLATRONIC MW 771 te teleladen.


CLATRONIC MW 771 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (736 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding CLATRONIC MW 771

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] € • • • • • • • • • • • • • • Kinderen en gebrekkige personen • Laat om veiligheidsredenen geen verpakkingsdelen (plasticzak, doos, piepschuim, enz. Waarborg dat het apparaat alléén onder toezicht wordt gebruikt om kinderen of gebrekkige personen tegen de gevaren van elektrische apparaten te beschermen. € • Kussens die met korrels, kersenpitten of gel gevuld zijn, mogen niet in de magnetron worden verwarmd. Waarschuwing: wanneer de deur of de deurafdichtingen zijn beschadigd, mag het kookapparaat niet worden bediend voordat het door daarvoor opgeleid persoon is gerepareerd. [. . . ] Mogen niet in magnetronapparaten worden verwarmd omdat ze kunnen exploderen – zelfs als de verwarming door de magnetron al is beëindigd. Wanneer het/de deurframe/deurafdichtingen en aangrenzende delen verontreinigd zijn, dienen deze met een vochtige doek te worden gereinigd. reinig de magnetron regelmatig en verwijder de levensmiddelresten uit de binnenruimte. Wanneer het apparaat niet regelmatig wordt gereinigd, kan het oppervlak onherstelbaar worden beschadigd, hetgeen de levensduur van het apparaat kan verkorten en tot gevaarlijke situaties kan leiden. Wanneer u een schade vaststelt, mag het apparaat in géén geval in gebruik worden genomen. Voorkom storingen tijdens het bedrijf door andere apparatuur en plaats de magnetron niet in de buurt van andere elektrische apparaten. Sluit de netsteker aan op een correct geïnstalleerde en geaarde contactdoos 230 V / 50 Hz. OPGELET: Verwijder géén vast gemonteerde onderdelen uit de gaarruimte en van de binnenzijde van de deur!Hij is uitsluitend bestemd voor dit doeleinde en mag alléén daarvoor worden gebruikt. Hij mag alléén worden gebruikt op de in de handleiding beschreven wijze. Ieder ander gebruik geldt als ondoelmatig en kan tot materiële schade en zelfs tot persoonlijk letsel leiden. Clatronic International GmbH is niet aansprakelijk voor schade die terug te voeren is op ondoelmatig gebruik. Gebruiksaanwijzing Wetenswaardigheden over het magnetronbedrijf • • • • • • • • Uw apparaat werkt met microgolven die de waterdeeltjes in gerechten binnen zeer korte tijd verhitten. Hier ontstaat géén warmtestraling en dus ook nauwelijks bruinering. om het gaarproces te onderbreken , zet u de schakelklok op “0”. De magnetron is uitsluitend bestemd voor: • • • • het ontdooien van diepgevroren/gevroren levensmiddelen het snel verhitten/verwarmen van gerechten of dranken het garen van gerechten Geschikt magnetronserviesgoed • • • • Het ideale materiaal voor het gebruik in de magnetron is doorzichtig en zorgt ervoor dat de magnetronstralen de gerechten gelijkmatig verhitten. Magnetronstralen kunnen niet door metaal dringen, daarom dienen metalen schalen of borden niet worden gebruikt. Deze kunnen namelijk geringe aandelen metaal bevatten, hetgeen tot vonkoverslag of brand zou kunnen leiden. ronde/ovale schalen en borden zijn beter geschikt dan hoekige , want het gerecht in de hoeken kan overkoken. De volgende lijst helpt u bij de keuze van geschikt magnetronserviesgoed vereenvoudigd. (Uit veiligheidsoverwegingen functioneert het apparaat alleen bij goed gesloten deur). HIGH Hoog 100 Snel verwarmen * 100 % - 700W Symbool Opschrift 9 Ingebruikname • Verwijder alle toebehoren uit de gaarruimte, pak het uit en plaats de glijring in het midden. [. . . ] Maak voor het afvoeren van elektrische apparaten gebruik van de voorgeschreven verzamelpunten en geef daar de elektrische apparaten af die u niet meer gebruikt. Daardoor helpt u de potentiële effecten te voorkomen die een verkeerde afvoer op het milieu en de menselijke gezondheid kunnen hebben. Op deze wijze levert u uw bijdrage aan het hergebruik, de recycling en andere verwerkingsvormen voor oude elektronische en elektrische apparaten. Voor informatie over verzamelpunten voor uw apparaten kunt u contact opnemen met uw gemeente of gemeenteadministratie. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING CLATRONIC MW 771

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding CLATRONIC MW 771 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag