Gebruiksaanwijzing CLATRONIC AR 736

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing CLATRONIC AR 736. Wij hopen dat dit CLATRONIC AR 736 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing CLATRONIC AR 736 te teleladen.


CLATRONIC AR 736 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6543 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding CLATRONIC AR 736

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] B) Drücken Sie die DISP/MENU-Taste lang, um in die folgenden Auswahlmenüs zu gelangen: • • • • • • • 6 PHONE VOL Wählen Sie hier die Klingeltonlautstärke, bei Eingang eines Gesprächs. B) Drücken Sie die / -Taste, um die Lautsprecher für kurze Zeit stumm zu schalten. Drücken Sie wiederholt auf die PTY/IX-BASS-Taste um in die PTY Auswahl zu treffen. 2006, 11:00:31 Uhr Veiligheidsinstructies Lees vóór de ingebruikname van dit apparaat de handleiding uiterst zorgvuldig door en bewaar deze goed, samen met het garantiebewijs, de kassabon en zo mogelijk de doos met de binnenverpakking. [. . . ] De programmaidentificatie (PI) van het regionale zendprogramma wordt tijdens het zoeken naar een alternatieve frequentie (AF) of een programma-identificatie (PI) genegeerd. • VOL PGM Met de multifunctionele knop (2) kunt u de gewenste inschakelgeluidssterkte selecteren. BEEP TONE ON/BEEP TONE OFF (bevestigingsgeluid) Voor het bevestigingsgeluid bij het indrukken van toetsen hebt u 2 keuzemogelijkheden. BEEP TONE ON: BEEP TONE OFF: het bevestigingsgeluid klinkt na iedere druk op de toets. Druk opnieuw langer dan 1 seconde op de AS/PS / ID3-toets om verder te zoeken. B) Aanspeelfunctie: nadat u de AS/PS / ID3-toets kort hebt ingedrukt, speelt de radio alle vooringestelde zenders van de frequentieband aan. Opmerking: De aanspeelfunctie eindigt automatisch bij de zender van de eerste geheugenplaats. Als stationstoetsen (1–6) van voorgeselecteerde zenders en als 1PAU-, 2INT-, 3RPT-, 4RDM-toetsen in de CD-modus a) Radio-modus Door kortstondig indrukken kunt u via deze toetsen een voorgeselecteerde radiozender direct selecteren. CD-sleuf Schuif de CD met de bedrukte zijde naar boven in de CDlade totdat het toestel de CD vanzelf naar binnen trekt. Opmerking: de weergave van een door de gebruiker gemaakte CD kan op grond van de vele beschikbare programma’s en CD-media niet worden gegarandeerd. 2006, 11:00:39 Uhr NEDERLANDS Wanneer u deze toetsen langer dan één seconde indrukt, wordt de actueel ingestelde zender onder de geselecteerde stationstoets opgeslagen. b) CD-modus • Druk op de 1PAU-toets om het afspelen van de CD te onderbreken (pauzefunctie). REC/ TA • COPY-toets a) TA traffic annonuncement (voorrangschakeling voor verkeersberichten) De TA-fucntie wordt door het kort indrukken van de REC/TA • COPY-toets geactiveerd en door het TA-symbool op het display weergegeven. Wanneer een FM-zender wordt ontvangen die periodiek de nieuwste verkeersinformatie uitzendt, brandt de TPweergave op het display. Onderbreking van de TA-functie: wanneer u de weergave van de actuele verkeersberichten wilt onderbreken, drukt u kort op de REC/TA • COPYtoets. Opmerking: wanneer geen verkeersinformatie wordt ontvangen verschijnt op het display de melding „LOST TP TA”. B) Opnamefunctie (alleen in de CD-modus beschikbaar) U kunt opnemen van CD/MP3 CD naar USB. Selecteer met de ̈̈I / İ̇-toetsen (7/8) de titel uit die u wilt opnemen. Bij audio-CD’s daarentegen wordt de opname in ware tijd weergegegven. Zodra de opname voltooid is, verschijnt bij MP3CD’s „100% “ en bij audio-CD’s „REC “ op het display. Opmerking: U kunt steeds alleen de huidige titel opnemen (geen complete CD). Voor het opnemen van een volgend nummer op het USB-medium gaat u als volgt te werk. [. . . ] Opmerking: gebruik géén oplosmiddelen zoals benzine of verdunner. de algemeen verkrijgbare reinigingsmiddelen of antistatische sprays beschadigen het apparaat. Plaatsen van de CD Wanneer de CD met de opdruk naar beneden wordt geplaatst, kan het apparaat beschadigd worden. Opmerking: tracht niet, een Cd te plaatsen wanneer zich reeds een CD in de CD-sleuf bevindt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING CLATRONIC AR 736

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding CLATRONIC AR 736 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag