Gebruiksaanwijzing CASIO HR-150RCE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing CASIO HR-150RCE. Wij hopen dat dit CASIO HR-150RCE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing CASIO HR-150RCE te teleladen.


CASIO HR-150RCE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (950 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding CASIO HR-150RCE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Nadat u hebt gecontroleerd dat de hoofdbatterijen zijn geplaatst of de AC-adapter is aangesloten, drukt u op de RESET-toets. + ` ` k Werking op netspanning • Trek de adapter uit het stopcontact wanneer u de calculator niet gebruikt. € Zorg ervoor dat de calculator uitgeschakeld is wanneer u de adapter in het stopcontact steekt of hem eruit haalt. € Als u een andere adapter dan de AD-A60024 (meegeleverd of als optie verkregen) gebruikt, kan dit schade toebrengen aan uw calculator. [. . . ] Nederlands • Bewaar alle documentatie op een veilige plaats voor latere naslag. K Voordat u de calculator voor de eerste maal in gebruik neemt… k Før kalkulatoren tas i bruk for første gang. € Als een afdrukbewerking stopt, druk dan op v of de RESETtoets om te wissen. Voor dergelijke berekeningen dient u de volgende procedure te volgen om het aantal decimale plaatsen in te stellen voor eurobedragen als tussenuitkomst. U kunt 3 tot 9 decimale plaatsen instellen bij een drijvende decimale komma (F). Het eurobedrag als tussenuitkomst wordt afgerond tot het aantal decimale plaatsen dat u instelt. * Wanneer 12-uur tijdweergave wordt gebruikt en u hier op x(AM/PM) drukt, wordt geschakeld tussen voormiddag (AM) en namiddag (PM). € Als u een waarde invoert die buiten het toelaatbare bereik ligt, terwijl u de instellingen van tijd en datum instelt, wordt gedurende ongeveer 0, 5 seconden het bericht “Error” weergegeven. *1 Door op F te drukken controleert u vanaf de eerste stap, terwijl er vanaf de laatste stap wordt gecontroleerd wanneer u op G drukt. Telkens als u op F of G drukt gaat u één stap verder of terug. Wanneer u de toets ingedrukt houdt wordt er doorgebladerd totdat u hem weer loslaat. * Bij wisselkoersen die groter dan 1 zijn kunt u maximaal zes cijfers invoeren. Bij wisselkoersen kleiner dan 1 is het mogelijk om acht cijfers te gebruiken inclusief de nul voor de komma en eventueel andere voorafgaande nullen (hoewel enkel zes significante cijfers, geteld vanaf links en beginnend met het eerste cijfer dat niet nul is, kunnen worden ingesteld). Voorbeelden: 0, 123456, 0, 0123456, 0, 0012345 • U kunt de wisselkoers die op het moment ingesteld is controleren door op v te drukken en vervolgens op u. *2 De CRT-aanduiding wordt op het scherm weergegeven terwijl bewerken van het geheugen wordt ingeschakeld. *3 U kunt bewerkingen met waarden en opdrachttoetsen (z, -, x, /) bewerken. Een vermenigvuldiging kan worden gewijzigd in een deling en omgekeerd (× ↔ ÷ ) en een optelling kan worden gewijzigd in een aftrekking en omgekeerd (+ ↔ −). U kunt echter geen vermenigvuldiging of deling wijzigen in een optelling of aftrekking en omgekeerd. 4 * Nadat u de nodige veranderingen hebt aangebracht, drukt u opnieuw op c. € U kunt zoveel veranderingen doorvoeren als u wilt, zo lang u c eenmaal indrukt om het bewerken te starten en vervolgens nogmaals om het bewerken te beëindigen. Vergeet niet om op c te drukken om het bewerken te sluiten nadat u de gewenste veranderingen heeft doorgevoerd. € Wanneer u de inhoud van een berekening bewerkt, hebben de huidige instellingen voor de afronding en decimale cijfers een invloed op het nieuwe berekeningsresultaat. [. . . ] € De waarden aan de linkerzijde van het scherm in de hierboven getoonde voorbeelden geven stappennummers aan. € Review kan worden gebruikt om alleen de eerste 150 stappen in het berekeningsgeheugen weer te geven, zelfs als er meer stappen zijn. € Door op v te drukken, wordt alle stappen uit het berekeningsgeheugen gewist en start het tellen van de stappen opnieuw bij 1. € De waarde van het itemnummer wordt enkel aangegeven bij berekeningen met optellingen en aftrekkingen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING CASIO HR-150RCE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding CASIO HR-150RCE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag