Gebruiksaanwijzing CARREFOUR HMC9000A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing CARREFOUR HMC9000A. Wij hopen dat dit CARREFOUR HMC9000A handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing CARREFOUR HMC9000A te teleladen.


CARREFOUR HMC9000A : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4631 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding CARREFOUR HMC9000A

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Laat kinderen het apparaat niet zonder toezicht schoonmaken en onderhouden. € Probeer niet om het snoer langer te maken door deze aan een ander snoer te koppelen of een verlengsnoer te gebruiken. € Steek geen vinger, staaf of ander voorwerp in de luchtuitlaat/-inlaat, dit zal letsel veroorzaken wanneer de ventilator op hoge snelheid draait. € Installeer een circuitonderbreker met een nominaal vermogen en een meerpolige loskoppelinrichting om risico op elektrische schokken te vermijden. [. . . ] 13 NL-14 NL-15 Waterafvoer • Tijdens de ontvochtigingsmodi, verwijder de afvoerplug achteraan het apparaat en maak de afvoerslang aan het gat vast. Plaats het open uiteinde van de slang direct boven de afvoerzone in uw keldervloer. € Als het water in de onderste schaal een vooraf bepaald niveau bereikt, piept het apparaat 8 keer en geeft het digitaal display "P1" weer. Het airconditioning-/ontvochtingsproces wordt vervolgens onmiddellijk gestopt. Verplaats het apparaat voorzichtig naar een afvoerlocatie, verwijder de onderste afvoerplug en laat het water afvoeren (Fig. Plaats de onderste afvoerplug terug en schakel het apparaat opnieuw in totdat het "P1" symbool verdwijnt. 20 Werking Werkingsomstandigheden • Gebruik de airconditioning alleen binnen het onderstaand aangegeven temperatuurbereik: Modus Cool Dry Kamertemperatuur 17°C (62°F) ~ 35°C (95°F) 13°C (55°F) ~ 35°C (95°F) GEBRUIKSINSTRUCTIES VOOR ELEKTRONISCHE BEDIENING Alvorens te beginnen, maak uzelf vertrouwd met het bedieningspaneel en de afstandsbediening en alle functies en volg vervolgens het symbool voor de gewenste functies. Telkens u op de knop drukt, wordt de modus op volgende volgorde gewijzigd: AUTO, COOL, DRY, FAN. OMHOOG (+) en OMLAAG (-) knop Wordt gebruikt om de temperatuurinstelling (met een interval van 1°C/2°F) binnen een bereik tussen 17°C(62°F) en 30°C(88°F) of de timerinstelling binnen een bereik tussen 0~24 uur aan te passen (verhogen/verlagen). OPMERKING: De temperatuur kan in graden Fahrenheit of graden Celsius worden weergegeven. Om tussen de eenheden te schakelen, druk en houd de Omhoog en Omlaag knop gedurende 3 seconden tegelijkertijd ingedrukt. TIMER knop Wordt gebruikt om het programma met de AUTO ON starttijd en AUTO OFF stoptijd in te schakelen, in combinatie met de + & knoppen 6. ENERGIEBEHEER functie Als de kamertemperatuur gedurende een bepaalde periode lager (koelmodus) of hoger (verwarmingsmodus) dan de ingestelde temperatuur is, wordt de energiebeheersfunctie automatisch ingeschakeld. De compressor en ventilatormotor stoppen met werken en het energiebeheerscontrolelampje brandt Als de kamertemperatuur hoger (koelmodus) of lager (verwarmingsmodus) dan de ingestelde temperatuur is, wordt de energiebeheersfunctie automatisch uitgeschakeld. het energiebeheerscontrolelampje dooft en de compressor en/of de ventilatormotor werken. Foutcodes: E1 - Fout bij kamertemperatuursensor- Haal de stekker uit het stopcontact en steek vervolgens opnieuw in. Als fout opnieuw optreedt, neem contact op met een bekwame reparateur. E2 - Fout bij temperatuursensor van verdamper- Haal de stekker uit het stopcontact en steek vervolgens opnieuw in. Als fout opnieuw optreedt, neem contact op met een bekwame reparateur. E4 - Fout bij communicatie met bedieningspaneel- Haal de stekker uit het stopcontact en steek vervolgens opnieuw in. Als fout opnieuw optreedt, neem contact op met een bekwame reparateur. beveiligingscodes: P1 - Onderste schaal is vol - Sluit de afvoerslang aan en voer het verzamelde water af. [. . . ] € Laat het apparaat gedurende een halve dag in een warme kamer op de FAN modus ingeschakeld om de binnenkant van het apparaat te drogen en schimmelvorming te vermijden. Apparaat wordt niet ingeschakeld wanneer op de aan/uit-knop wordt gedrukt Mogelijke oorzaak P1 verschijnt op het displayvenster Kamertemperatuur is lager dan de ingestelde temperatuur (Cooling modus) 2. NL-29 Hieronder vindt u het bedradingsschema: Handelsmerken Carrefour Home is een gedeponeerd handelsmerk van de Carrefour groep. alle andere bedrijfsnamen zijn handelsmerken , gedeponeerde handelsmerken of dienstmerken van hun respectievelijke eigenaars. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING CARREFOUR HMC9000A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding CARREFOUR HMC9000A zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag