Gebruiksaanwijzing CANON XL2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing CANON XL2. Wij hopen dat dit CANON XL2 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing CANON XL2 te teleladen.


CANON XL2 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5817 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   CANON XL2 BROCHURE (110 ko)
   CANON XL2 (5697 ko)
   CANON XL2 (2616 ko)
   CANON XL2 BROCHURE (2565 ko)
   CANON XL2 CONSOLE_V1-1_ENG (11482 ko)
   CANON XL2 Instruction Manual (5326 ko)
   CANON XL2 Console Software Operations Manual (11887 ko)
   CANON XL2 PROFESSIONAL CAMCORDERS PRODUCT GUIDE (7801 ko)
   CANON XL2 FULL LINE PRODUCT GUIDE SUMMER/FALL 2008 (16888 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding CANON XL2

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] DIGITALE VIDEO CAMCORDER Gebruiksaanwijzing VIDEOCÁMARA Y GRABADORA DIGITAL Nederlands Español Português Manual de instrucciones CÂMARA DE VIDEO DIGITAL Manual de instruções Mini Digital Video Cassette PAL Belangrijke aanwijzingen WAARSCHUWING: HET DEKSEL (OF DE ACHTERWAND) NIET VERWIJDEREN OM HET GEVAAR VAN ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN. IN HET APPARAAT BEVINDEN ZICH GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER KUNNEN WORDEN GEREPAREERD. WAARSCHUWING: OM HET RISICO VAN BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN, MAG DIT APPARAAT NIET WORDEN BLOOTGESTELD AAN REGEN OF VOCHT. LET OP: OM HET RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOKKEN EN STORENDE INTERFERENTIES TE VOORKOMEN, DIENT ALLEEN GEBRUIK TE WORDEN GEMAAKT VAN DE AANBEVOLEN ACCESSOIRES. [. . . ] Een instelling naar [+] definieert een breed kleurbereik en naar [-] een smal kleurbereik. · Y LEVEL: Stel de helderheid in voor definiëring van het huidgebied. Een instelling naar [+] definieert een helderder huidkleur en naar [-] een donkerder huidkleur. U kunt geen opnamen maken op de band als u het huidgebied definieert. 63 Voorkeuze-instellingen gebruiken U kunt drie voorkeuze-registraties instellen voor de volgende 15 camerafuncties: gamma curve, knee, black stretch/press, colour matrix, colour gain, colour phase, R gain, G gain, B gain, V detail, sharpness, coring, setup level, master pedestal en NR. U kunt ook voorkeuze-instellingen importeren uit een andere XL2 en deze opslaan in uw camcorder. Gamma Curve Kies tussen een standaard gammacurve ([NORMAL]) en cinema-achtige gammacurve ([CINE]). Output [NORMAL] [CINE] Knee Point Stel het dynamisch bereik (knee point) af in het geaccentueerde gebied van het beeld om overbelichting te voorkomen. U kunt kiezen uit [HIGH], [MIDDLE] of [LOW]. Uitbeelding van de instelling Input Output [HIGH] [MIDDLE] [LOW] KNEE Black Stretch/Black Press Stel het dynamisch bereik af in het zwarte gebied van het beeld. [STRETCH] benadrukt contrast in het donkere gebied, terwijl [PRESS] de zwartheid versterkt of verdiept. [STRETCH] [MIDDLE] [PRESS] Uitbeelding van de instelling BLACK Input Colour Matrix Kies uit twee kleurenmatrix-instellingen: [NORMAL] en [CINE]. Als u gamma en colour matrix op [CINE] instelt, worden cinema-achtige kleuren geproduceerd. Colour Gain Stel de verzadiging van de kleur in tussen uitgeschakeld (-) en oververzadigd (+). 64 Colour Phase Stel af naar [G] om meer groen aan het beeld toe te voegen en naar [R] voor meer rood. Ne R GAIN Stel af naar [-] voor een witbalans naar cyaan en naar [+] voor een witbalans naar rood. G GAIN Stel af naar [-] voor een witbalans naar magenta en naar [+] voor een witbalans naar groen. B GAIN Stel af naar [-] voor een witbalans naar geel en naar [+] voor een witbalans naar blauw. Vertical Detail Stel de verticale detailfrequentie af voor opnamen in de 25p-stand. · Wanneer u een opname afspeelt op een interlaced TV terwijl [V DETAIL] op [NORMAL] is ingesteld, kunnen horizontale lijnen gaan flikkeren. · Selecteer [NORMAL] als u opnamen non-interlaced wilt afspelen of bewerken op een computer, of wanneer u opnamen wilt kopiëren naar een DVD. · Wanneer u een voorkeuze-instelling selecteert terwijl in de 50i-stand de optie [V DETAIL] op [LOW] staat ingesteld, dan verschijnt "CP" in een gele kleur. SHARPNESS Stel de mate van scherpte in het beeld af. Stel af naar [-] voor een zachter beeld en naar [+] voor een scherper beeld. Wanneer u afstelt naar de [+] zijde, kan de ruis toenemen. Opnemen CORING Stel het detailniveau van de ruis in. Stel af naar [-] om ruis toe te voegen en naar [+] om ruis te verminderen. SETUP LEVEL Stel het zwartniveau van het videosignaal in. Stel af naar [-] om het beeld donkerder te maken en naar [+] om het schaduwgebied helderder te maken. Master Pedestal Stel het niveau van master pedestal af. Stel af naar [-] om donkere gebieden donkerder te maken en het contrast te verhogen en naar [+] om donkere gebieden lichter te maken en het contrast te verlagen. Ruisreductie (NR) Selecteer het variabele bereik van de ruisreductie. Bij [HIGH], [MIDDLE] en [LOW] wordt de ruisreductie afgesteld in overeenstemming met de versterking. · Wanneer [HIGH] wordt gekozen, kunnen onderwerpen een nabeeld met sporen achterlaten. · Bij een lage, op de versterking gebaseerde ruis is het ruisreductie-effect mogelijk niet waarneembaar. 65 Toets "voorkeuze in/uitschakelen" (CUSTOM PRESET ON/OFF) Toets "voorkeuze selecteren" (CUSTOM PRESET SELECT) Keuzeschijf (SET) MENU-toets Voorkeuzes instellen CUSTOM PRESET PRESET SETUP SEL PRESET ( 24) 1. Selecteer [SEL PRESET] en selecteer het voorkeuzebestand dat u wilt wijzigen. Selecteer de voorkeuze-onderdelen, selecteer de instelopties en sluit het menu. Het voorkeuzemenu bestaat uit 5 pagina's. De onderdelen [SEL PRESET] en [ /CLEAR] kunnen op elke pagina worden geselecteerd. [. . . ] · Neem contact op met uw plaatselijke leverancier om te informeren of er met het door u gekozen objectief geen compatibiliteitsproblemen ontstaan. Zwart/wit CRT-zoekereenheid FU-1000 Professionele zwart/wit-zoeker met een CRT van 1, 5-inch. · Wanneer u met de XL2 gebruik maakt van de FU-1000, kunt u stroom leveren vanaf de CA-920 of de optionele CB-920. Het is niet vereist dat u gebruik maakt van de accu-adapter die met de FU-1000 wordt meegeleverd. Statiefadapter TA-100 Met de TA-100 kunt u de XL2 snel op een statief monteren en weer snel demonteren. Overige informatie Microfoonadapter MA-300 Met de MA-300 kunt u op alle 4 kanalen symmetrische microfoons gebruiken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING CANON XL2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding CANON XL2 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag