Gebruiksaanwijzing CANON POWERSHOT G7X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing CANON POWERSHOT G7X. Wij hopen dat dit CANON POWERSHOT G7X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing CANON POWERSHOT G7X te teleladen.


CANON POWERSHOT G7X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (21565 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   CANON POWERSHOT G7X (21696 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding CANON POWERSHOT G7X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Vóór gebruik Basishandleiding Handleiding voor gevorderden 1 2 3 4 Basishandelingen van de camera Auto-modus/Modus Hybride automatisch Andere opnamemodi P-modus Tv-, Av-, M- en C-modus Afspeelmodus Wi-Fi-functies Menu Instellingen Accessoires Bijlage Gebruikershandleiding ● ‌ Zorg dat u deze handleiding leest, inclusief het gedeelte “Veiligheidsmaatregelen” (= 15), voordat u de camera in gebruik neemt. ● ‌ Door deze handleiding te lezen, leert u de camera correct te gebruiken. ● ‌ Bewaar deze handleiding goed, zodat u deze in de toekomst kunt raadplegen. ● ‌ Klik op de knoppen rechtsonder om andere pagina’s te openen. [. . . ] Probeer een van de volgende oplossingen om de weergave te herstellen: -- Druk op een willekeurige knop (behalve de ON/OFF-knop) -- Houd de camera in een andere stand -- Klap het scherm uit of in -- Klap de flitser omhoog of omlaag ●● U kunt nog steeds films opnemen in de modus [ ], [ ], [ ] of [ ], zelfs als u een functie toewijst aan de filmknop. Het menu FUNC. aanpassen (Lay-out FUNC. -menu) De weergave van de items in het menu FUNC. Functies die niet worden weergegeven in dit menu, zijn beschikbaar op het tabblad [ ] van het menuscherm. Vóór gebruik Basishandleiding Handleiding voor gevorderden Items selecteren om een plaats te geven in het menu  Foto’s   Films 1 2 3 4 5 Basishandelingen van de camera Auto-modus/Modus Hybride automatisch Andere opnamemodi P-modus Tv-, Av-, M- en C-modus Afspeelmodus Wi-Fi-functies Menu Instellingen Accessoires Bijlage 1 Open het instellingenscherm. zzDruk op de knop [ ], kies [Lay-out FUNC. -menu] op het tabblad [ ] en druk vervolgens op de knop [ ] (= 30). 2 Kies pictogrammen die u een plaats wilt geven in het menu. zzDruk op de knoppen [ ][ ][ ][ ] of draai aan de knop [ ] en druk daarna op de knop [ ] om pictogrammen te kiezen die u een plaats wilt geven in het menu FUNC. zzDe geselecteerde items (voorzien van [ ]) worden opgenomen in de weergave. zzFuncties zonder de markering [ ] zijn beschikbaar op het tabblad [ ] van het menuscherm. 6 7 8 9 10 Index ●● U kunt de instellingen ook configureren door op een gewenste optie te tikken en vervolgens nogmaals hierop te tikken of op ] te tikken. [ 3 Configureer de instelling. zzDruk op de knop [ ], kies [OK] (druk op de knoppen [ ][ ] of draai aan de knop [ ]) en druk vervolgens op de knop [ ]. 100 ●● Het scherm in stap 2 kan ook worden geopend door de knop [ ingedrukt te houden als het menu FUNC. ●● Items die u verwijdert uit het menu FUNC. , toevoegt aan My Menu (= 102) en vervolgens weer toevoegt aan het menu FUNC. worden verwijderd uit My Menu. ] Opname-instellingen opslaan  Foto’s   Films Vóór gebruik Basishandleiding Handleiding voor gevorderden Menu-items verplaatsen Sla opnamestanden en uw geconfigureerde functie-instellingen die u veel gebruikt op, zodat u ze kunt hergebruiken. Zet het programmakeuzewiel in de stand [ ] om de opgeslagen instellingen te openen. Zelfs als u van opnamemodus wisselt of de camera uitschakelt, worden instellingen die normaal gesproken worden gewist (zelfontspanner, enzovoort), opgeslagen. 1 2 Basishandelingen van de camera Auto-modus/Modus Hybride automatisch Andere opnamemodi P-modus Tv-, Av-, M- en C-modus Afspeelmodus Wi-Fi-functies Menu Instellingen Accessoires Bijlage 1 Open het instellingenscherm. zzDruk in het scherm bij stap 2 van “Items selecteren om een plaats te geven in het menu” (= 100) op de knop [ ]. zzDruk op de knop [ ] of [ ] om een pictogram te selecteren dat u wilt verplaatsen. Druk op de knoppen [ ][ ] of draai aan de knop [ ] om de nieuwe positie te selecteren en druk vervolgens op de knop [ ] of [ ]. Instellingen die kunnen worden opgeslagen ●● Opnamemodus ([ ], [ ], [ ] of [ ]) ], [ ] of [ ] ●● Items die zijn ingesteld in de modus [ ], [ (= 74–= 94) ●● Instellingen in het opnamemenu ●● Zoomposities ●● Handmatige scherpstelposities (= 81) ●● My Menu-instellingen (= 102) 3 4 5 6 7 8 9 10 Index 2 Configureer de instelling. zzDruk op de knop [ ], kies [OK] (druk op de knoppen [ ][ ] of draai aan de knop [ ]) en druk vervolgens op de knop [ ]. 1 Selecteer de opnamemodus met 2 Configureer de instelling. instellingen die u wilt opslaan en wijzig de instellingen naar wens. zzDruk op de knop [ ], selecteer [Opslaan] op het tabblad [ ] en druk daarna op de knop [ ]. 3 Sla de instellingen op. zzDruk op de knoppen [ ][ ] of draai aan de knop [ ] om [OK] te selecteren. Druk vervolgens op de knop [ ]. 101 ●● Als u opgeslagen instellingen (met uitzondering van de opnamemodus) wilt bewerken, kiest u [ ] en brengt u de wijzigingen aan. Deze instellingen worden niet doorgevoerd in andere opnamestanden. zzDruk op de knop [ ] als u niet wilt opslaan. zzDruk op de knop [ ]. Vóór gebruik Basishandleiding Handleiding voor gevorderden 3 Herschik indien gewenst de ●● Als u informatie die u hebt opgeslagen in [ ] wilt wissen en de standaardwaarden wilt herstellen, draait u het programmakeuzewiel naar [ ] en kiest u [Reset alle] (= 157). volgorde van de menu-items. zzDruk op de knoppen [ ][ ] of draai aan de knop [ ] om [Sorteer] te selecteren. zzKies een menu-item dat u wilt verplaatsen (druk op de knoppen [ ][ ] of draai aan de knop [ ]) en druk vervolgens op de knop [ ]. zzDruk op de knoppen [ ][ ] of draai aan de knop [ ] om de volgorde te wijzigen en druk vervolgens op de knop [ ]. zzDruk op de knop [ ]. 1 2 3 4 5 6 7 8 Basishandelingen van de camera Auto-modus/Modus Hybride automatisch Andere opnamemodi P-modus Tv-, Av-, M- en C-modus Afspeelmodus Wi-Fi-functies Menu Instellingen Accessoires Bijlage Veelgebruikte menu-items voor opname opslaan (My Menu)  Foto’s   Films U kunt op het tabblad [ ] maximaal vijf menu-items opslaan die veel worden gebruikt voor opname. Door het tabblad [ ] naar wens aan te passen, heeft u snel toegang tot deze items via één enkel scherm. 1 Open het instellingenscherm. zzDruk op de knop [ inst. ] op het tabblad [ knop [ ] (= 30). ], kies [My Menu ] en druk op de ●● U kunt ook grijs weergegeven items in stap 2 opgeven. Mogelijk zijn deze echter niet beschikbaar in bepaalde opnamestanden. 2 Configureer de instelling. ●● Als u wilt dat My Menu direct toegankelijk is door op de knop ] te drukken in de opnamemodus, kiest u [Standrd [ wrgave] en drukt u op de knoppen [ ][ ] om [Ja] te kiezen. 9 10 Index zzDruk op de knoppen [ ][ ] of draai aan de knop [ ] om [Select. Items] te selecteren en druk vervolgens op de knop [ ]. zzKies tot vijf menu-items die u op wilt slaan (druk op de knoppen [ ][ ] of draai aan de knop [ ]) en druk vervolgens opnieuw op de knop [ ]. [. . . ] Netwerken waarvoor u geen toestemming hebt (onbekende netwerken), worden mogelijk ook weergegeven. Als u probeert verbinding te maken met deze netwerken of deze probeert te gebruiken, kan dit echter als ongeoorloofde toegang worden beschouwd. Gebruik alleen netwerken die u mag gebruiken en probeer geen verbinding te maken met andere onbekende netwerken. 201 Als de veiligheidsinstellingen niet correct zijn ingesteld, kunnen zich de volgende problemen voordoen. ●● Bekijken van de overdracht Derden met slechte bedoelingen kunnen Wi-Fi-overdrachten opsporen en proberen om de gegevens op te halen die u verzendt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING CANON POWERSHOT G7X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding CANON POWERSHOT G7X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag