Gebruiksaanwijzing CANON POWERSHOT E1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing CANON POWERSHOT E1. Wij hopen dat dit CANON POWERSHOT E1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing CANON POWERSHOT E1 te teleladen.


CANON POWERSHOT E1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (9614 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   CANON POWERSHOT E1 BROCHURE (14531 ko)
   CANON POWERSHOT E1 QUICK GUIDE (8081 ko)
   CANON POWERSHOT E1 (10350 ko)
   CANON POWERSHOT E1 BROCHURE (14531 ko)
   CANON POWERSHOT E1 QUICK GUIDE (8178 ko)
   CANON POWERSHOT E1 DIRECT PRINT (1499 ko)
   CANON POWERSHOT E1 SOFTWARE STARTER GUIDE (50 ko)
   CANON POWERSHOT E1 DIRECT PRINT USER GUIDE (1499 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding CANON POWERSHOT E1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikershandleiding NEDERLANDS De inhoud van de verpakking controleren Controleer of de volgende artikelen in de verpakking van uw camera zitten. Als er iets ontbreekt, neemt u contact op met de winkel waar u de camera hebt gekocht. Camera AA-alkalinebatterijen Batterijen (x2) Geheugenkaart (32 MB) Interfacekabel IFC-400PCU AV-kabel AVC-DC400 Polsriem WS-DC6 Cd Canon Digital Camera Solution Disk Canon garantiesysteemboekje Cd Canon Digital Camera Manuals Disk Introductiehandleiding · U kunt de bijgeleverde geheugenkaart gebruiken om uw nieuwe camera uit te proberen en een aantal proefopnamen te maken. · Voor het weergeven van de PDF-handleidingen moet het programma Adobe Reader zijn geïnstalleerd. Microsoft Word Viewer 2003 kan worden geïnstalleerd om Word-handleidingen weer te geven (alleen het Midden-Oosten). [. . . ] G Druk op de op-knoppen om [terugkijken] te selecteren. Accepteer de instelling. G Druk op de qr-knoppen om [Focus check] te selecteren en druk vervolgens op de knop ·. Opgenomen beeld Maak de opname. Het opgenomen beeld wordt weergegeven met het autofocuskader of het gezichtskader (wit kader rond het gezicht) waarop is scherpgesteld. Rechtsonder wordt de inhoud van het oranje kader weergegeven. De focus controleren. Inhoud van het oranje kader G Als meerdere witte kaders worden weergegeven, drukt u op de knop m of 0 om het display naar de rechteronderkant van het scherm te verplaatsen om de focus van de kaders te controleren. G U kunt de weergave van de inhoud van het oranje kader vergroten door de zoomknop naar k te bewegen. G Wanneer u de ontspanknop half indrukt, gaat u terug naar het opnamescherm. U kunt een beeld wissen terwijl u de focus controleert (wanneer het scherm dat bij stap 3 is beschreven, wordt weergegeven) door op de knop a te drukken. 84 De lichtmeetmethode wijzigen U kunt de helderheidsmeetmethode wijzigen om deze aan te passen aan de opname die u wilt maken. Selecteer de lichtmeetmethode. G Druk op de knop m en gebruik vervolgens de op-knoppen om te selecteren. Selecteer een menuonderdeel. G Druk op de qr-knoppen om een menuonderdeel te selecteren en druk vervolgens op de knop m. Deelmeting Gem. centrum meeting Spot Geschikt voor standaardomstandigheden, waaronder objecten die van achter worden belicht. De belichting wordt automatisch aangepast zodat het onderwerp altijd correct wordt belicht. De gemiddelde belichting van de gehele opname wordt berekend, maar het midden krijgt meer gewicht. Meet alleen binnen het (spotmetingpunt) dat in het midden van het scherm wordt weergegeven. % Fotograferen met autofocusvergrendeling U kunt de focus vergrendelen. Nadat de focus is vergrendeld, blijft deze vergrendeld, zelfs als u de ontspanknop loslaat. Scherpstellen. G Richt de camera zodanig dat het onderwerp van dezelfde opnameafstand als het onderwerp dat u wilt fotograferen zich in het autofocuskader bevindt. Vergrendel de focus. G Houd de sluiterknop halverwege ingedrukt en druk op de knop q . wordt Richt de camera om de gewenste scène te krijgen en maak de opname. G Nadat u de opname hebt gemaakt, drukt u op q om AF lock te annuleren. 85 & Fotograferen met belichtingsvergrendeling U kunt de belichtingsinstelling vergrendelen en fotograferen. U kunt de focus en de belichting afzonderlijk instellen. Vergrendel de belichting. G Richt de camera op het onderwerp waarvoor u de belichting wilt vergrendelen. druk u op de knop o wordt weergegeven en de belichting is vergrendeld. Richt de camera om de gewenste scène te krijgen en maak de opname. G Nadat u de opname hebt gemaakt, drukt u op de knop o om AE lock te annuleren. 86 ( flitsbelichtingsvergrendeling Net als met AE lock (p. 85) kunt de belichting vergrendelen om te fotograferen met de flitser. Selecteer (p. 59). Vergrendel de flitsbelichting. G Richt de camera op het onderwerp waarvoor u de belichting wilt vergrendelen. Het flitsvermogen wordt onthouden. Richt de camera om de gewenste scène te krijgen en maak de opname. G Nadat u de opname hebt gemaakt, drukt u op de knop o om FE lock te annuleren. 87 De sluitertijd vertragen (Lange sluitertijd) U kunt een lange sluitertijd instellen om donkere onderwerpen lichter weer te geven. Zet de camera op een statief om camerabeweging te voorkomen. Selecteer de modus Lange sluiter. G Druk op de knop m en gebruik vervolgens de op-knoppen om te selecteren. Druk op de knop /. Wijzig de sluitertijd. G Gebruik de qr-knoppen om de sluitertijd te wijzigen en druk vervolgens op de knop m. G Hoe hoger de waarde, des te langzamer de sluitertijd en des te helderder het opgenomen beeld. Wanneer u de camera op een statief zet, raden wij u aan de [IS Modus] in te stellen op [Uit] om te fotograferen (p. 124). 88 6 Verschillende functies voor films gebruiken In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u met verschillende functies films opneemt en weergeeft. · Stel het programmakeuzewiel in op E voordat u de camera gebruikt. 89 De filmmodus wijzigen Selecteer een opnamemodus. G Druk op de knop m en gebruik vervolgens de op-knoppen om te selecteren. Selecteer een menuonderdeel. G Druk op de qr-knoppen om een menuonderdeel te selecteren en druk vervolgens op de knop m. Standaard Compact Dit is de modus Standaard. U kunt tijdens het filmen de zoomfunctie niet gebruiken. De beeldkwaliteit wijzigen in X Selecteer de beeldkwaliteit. G Druk op de knop m en gebruik vervolgens de op-knoppen om te selecteren. Selecteer een menuonderdeel. G Druk op de qr-knoppen om een menuonderdeel te selecteren en druk vervolgens op de knop m. De instellingen die u configureert, worden weergegeven op het scherm. Modi- en beeldkwaliteittabel Modus Resolutie/Aantal beelden 640 x 480 pixels, 30 beelden/sec. De beeldkwaliteit is lager dan met , maar u kunt tweemaal zoveel opnemen. [. . . ] 101, 2 x 63, 8 x 31, 4 mm (exclusief uitstekende onderdelen) Gewicht (alleen camerabehuizing) . Ongeveer 160 g 143 Index A Aantal opnamen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Het formaat van beelden veranderen (beelden kleiner maken) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Beelden Beeldbewerking Beeldbewerking Beelden wissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING CANON POWERSHOT E1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding CANON POWERSHOT E1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag