Gebruiksaanwijzing CANON POWERSHOT A3100 IS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing CANON POWERSHOT A3100 IS. Wij hopen dat dit CANON POWERSHOT A3100 IS handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing CANON POWERSHOT A3100 IS te teleladen.


CANON POWERSHOT A3100 IS : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (10998 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   CANON POWERSHOT A3100 IS QUICK GUIDE (15235 ko)
   CANON POWERSHOT A3100 IS (11479 ko)
   CANON POWERSHOT A3100 IS BROCHURE (7500 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding CANON POWERSHOT A3100 IS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikershandleiding Foto van PowerShot A3100 IS · Lees voordat u de camera gebruikt eerst deze handleiding door. · Bewaar de handleiding, zodat u deze later nog kunt raadplegen. NEDERLANDS De inhoud van de verpakking controleren Controleer of de verpakking waarin de camera is verzonden, de onderstaande onderdelen bevat. Indien er iets ontbreekt, kunt u contact opnemen met de leverancier van het product. Camera Batterij NB-8L (met klepje) Batterijlader CB-2LA/2LAE Interfacekabel IFC-400PCU AV-kabel AVC-DC400 Polsriem WS-800 Introductiehandleiding Cd DIGITAL CAMERA Solution Disk Canon garantiesysteemboekje De handleidingen gebruiken Raadpleeg ook de handleidingen op de cd DIGITAL CAMERA Manuals Disk. · Gebruikershandleiding (deze handleiding) Zodra u de basishandelingen onder de knie hebt, kunt u de vele functies van de camera gebruiken om foto's met geavanceerdere instellingen te maken. · Handleiding voor persoonlijk afdrukken Lees deze handleiding wanneer u de camera wilt aansluiten op een (apart verkrijgbare) printer om foto's af te drukken. [. . . ] Druk op de knoppen qr om een optie te selecteren. Gezichts-AiAF · Hiermee kan de camera gezichten detecteren en erop scherpstellen, de belichting (alleen deelmeting) en witbalans (alleen ) instellen. · Als de camera op personen is gericht, verschijnt er een wit kader rond het gezicht dat de camera beoordeelt als het hoofdonderwerp, terwijl rond de andere gezichten een grijs kader (maximaal 2) wordt weergegeven. · Een kader volgt een gedetecteerd gezicht dat beweegt binnen een bepaald bereik. · Als u de sluiterknop half indrukt, worden er maximaal 9 groene kaders weergegeven op de gezichten waarop de camera scherpstelt. · Als een gezicht niet wordt herkend en er alleen grijze kaders (geen witte kaders) worden weergegeven, worden er maximaal 9 groene kaders weergegeven in de gebieden waar de camera op scherpstelt wanneer de sluiterknop half wordt ingedrukt. · Voorbeelden van gezichten die niet kunnen worden herkend: · onderwerpen die ver weg zijn of bijzonder dichtbij; · onderwerpen die donker of licht zijn; · gezichten van mensen die opzij of schuin naar voren kijken of gezichten waarvan een deel is verborgen. · De camera kan niet-menselijke onderwerpen per ongeluk identificeren als gezichten. · Als de camera niet kan scherpstellen wanneer u de sluiterknop half indrukt, verschijnt het AF-kader niet. Centrum Het AF-kader staat altijd in het midden. Dit is handig wanneer u wilt scherpstellen op een bepaald punt. 82 Het autofocuskader vergroten U kunt het AF-kader kleiner maken · Druk op de knop n en selecteer het tabblad 4. Selecteer vervolgens het menu-item [AF kader afm. ] en de optie [Klein]. · De instelling wordt vastgelegd op [Normaal] wanneer u de digitale zoom (p. Als de camera niet kan scherpstellen wanneer u de sluiterknop half indrukt, wordt het AF-kader geel en verschijnt op het scherm. Het autofocuskader vergroten Als u de sluiterknop half indrukt, wordt het AF-kader vergroot en kunt u de scherpstelling controleren. 1 Selecteer [AF-Punt Zoom]. Druk op de knoppen qr om [Aan] te selecteren. 2 Controleer de scherpstelling. 82) wordt het gezicht dat als hoofdonderwerp is gedetecteerd, vergroot weergegeven. 82) wordt de inhoud van het gecentreerde AF-kader vergroot weergegeven. Wat als de weergave niet wordt vergroot? De weergave wordt niet vergroot in de modus [Gezichts-AiAf] als er geen gezicht kan worden gedetecteerd of als het gezicht te groot is in verhouding tot het scherm. In [Centrum] wordt de weergave niet vergroot als de camera niet kan scherpstellen. 101). 83 De persoon selecteren op wie u wilt scherpstellen (gezichtsselectie) U kunt een bepaald gezicht selecteren om op scherp te stellen, en vervolgens de opname maken. modus 1 Open decamera op Gezichtsselectie. Nadat [Gezichts selectie : Aan] wordt weergegeven, verschijnt er een rond het gezicht dat wordt gezichtskader gedetecteerd als het hoofdonderwerp. Zelfs als het onderwerp beweegt, volgt het het onderwerp binnen gezichtskader een bepaalde afstand. verschijnt 2 Selecteer het gezicht waarop u wilt scherpstellen. Als u op de knop 0 drukt, wordt het verplaatst naar een ander gezichtskader gezicht dat de camera heeft gedetecteerd. Wanneer het kader alle herkende gezichten is langsgegaan, wordt [Gezichts selectie : Uit] weergegeven en keert het scherm van de modus AF-kader terug. opname. groen Druk de sluiterknop helemaal in om de opname te maken. Het aantal herkende gezichten bevestigen Als u de knop 0 ingedrukt houdt, wordt het aantal gezichten weergegeven dat de camera heeft herkend (maximaal 35) (oranje: gezicht van het hoofdonderwerp, wit: herkend gezicht). 84 Opnamen maken met AF-vergrendeling U kunt de focus vergrendelen. Als de focus is vergrendeld, wordt de afstand waarop wordt scherpgesteld niet veranderd, ook niet als u de sluiterknop loslaat. 1 Vergrendel de focus. ingedrukt en druk Houd de sluiterknop half op de knop q. De scherpstelling wordt vergrendeld en % wordt op het scherm weergegeven. [. . . ] 46 Oneindig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Opnamedatum en -tijd Datum en Tijd Opnamen maken via een tv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 P PictBridge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Polsriem Riem Portret (modus voor speciale opnamen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING CANON POWERSHOT A3100 IS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding CANON POWERSHOT A3100 IS zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag