Gebruiksaanwijzing CANON POWERSHOT S45

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing CANON POWERSHOT S45. Wij hopen dat dit CANON POWERSHOT S45 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing CANON POWERSHOT S45 te teleladen.


CANON POWERSHOT S45 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (12876 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   CANON POWERSHOT S45 (12502 ko)
   CANON POWERSHOT S45 BROCHURE (1658 ko)
   CANON POWERSHOT S45 SYSTEMMAP (234 ko)
   CANON POWERSHOT S45 QUICK START (771 ko)
   CANON POWERSHOT S45 POWERSHOT S45 CAMERA USER GUIDE (2316 ko)
   CANON POWERSHOT S45 SOFTWARE STARTER GUIDE DC SD VER.11 (2746 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding CANON POWERSHOT S45

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Ondersteuning van compatibele PictBridge-printers van andere fabrikanten. Opnamen gebruiken Met de knop Afdrukken/Delen kunt u opnamen moeiteloos overzetten naar een computer. In deze handleiding worden afbeeldingen van de PowerShot A430 gebruikt. Conventies die in deze handleiding worden gebruikt De pictogrammen die onder de titels worden weergegeven, geven aan in welke modus de procedure kan worden uitgevoerd. In het voorbeeld hieronder kan het programmakeuzewiel worden gebruikt in de volgende opnamemodi. · (Handmatig) · (Speciale opnamen) · * (Handmatig) · * (Super Macro) · * (Kleur Accent) · * (Kleur Wissel) * Zwarte, vierkante pictogrammen duiden op modi die in het menu FUNC. [. . . ] 22). Wanneer de functie Beeldomkeren is ingesteld op [Aan] en het LCDscherm is ingesteld op de modus voor gedetailleerde weergave, wordt het pictogram (normaal), (rechts is onder) of (links is onder) weergegeven op het scherm. * Standaardinstelling Wanneer de camera recht omhoog of recht omlaag wijst, werkt deze functie mogelijk niet naar behoren. Zelfs als de functie Beeldomkeren is ingesteld op [Aan], is de stand van beelden die naar een computer zijn gedownload afhankelijk van de software die daarbij is gebruikt. Als u de camera verticaal houdt om een opname te maken, weet de intelligente sensor dat de bovenkant "boven" en de onderkant "onder" is. De instellingen voor de optimale witbalans, belichting en focus worden dan aangepast voor verticale fotografie. Deze functie werkt onafhankelijk van de aan/uit-status van de functie Beeldomkeren. De functie Beeldomkeren kan apart worden ingesteld voor de opname- en weergavemodus. - Als de functie Beeldomkeren is ingesteld op [Aan] in de opnamemodus, wordt de stand van de camera vastgelegd bij het maken van de opname. Daardoor wordt het beeld automatisch omgedraaid tijdens de weergave op basis van de stand van de camera tijdens de opname. 54 - Als de functie Beeldomkeren is ingesteld op [Aan] in de weergavemodus, worden beelden in de juiste stand geplaatst op het LCD-scherm ongeacht de stand van de camera tijdens de opname. Bestemming voor opnamen maken (Folder) Opnamemodus Weergavemodus U kunt op elk gewenst moment een nieuwe map maken, waarna de opgenomen beelden automatisch daarin worden opgeslagen. Hiermee maakt u een nieuwe map voor de Maak nieuwe folder volgende opnamesessie. Als u tijdens de volgende opname na een specifieke datum en tijdstip een nieuwe map wilt maken, geeft u een datum en tijd op (p. 56). Opnamen maken 1 Menu (Instellen) (Maak folder). Zie Menu's en instellingen (p. 22). Hiermee maakt u een map tijdens de volgende opnamesessie. 2 Plaats een vinkje naast [Maak nieuwe folder] knop Menu. wordt weergegeven op het LCD-scherm. Geluid kan niet in slowmotion worden afgespeeld. Films bewerken U kunt delen van opgenomen films verwijderen. Beveiligde films en films van 1 seconde of korter kunt u niet bewerken. 1 Selecteer (Bewerken) in het filmbedieningspaneel en druk op FUNC. /SET. Het bewerkingspaneel voor films en de bewerkingsbalk worden weergegeven. Scherm voor het bewerken van films Bewerkingsbalk voor films 60 2 Gebruik of om (Snijden begin) of (Snijden eind) te selecteren en gebruik of om aan te geven op welk punt ( ) u wilt knippen. Als u een tijdelijk bewerkte film wilt controleren, selecteert u (Afspelen) en drukt u op FUNC. /SET. Als u (Uit) selecteert, worden de bewerkingen geannuleerd en keert u terug naar het filmbedieningspaneel. 3 4 Selecteer (Opslaan) en druk op FUNC. /SET. Selecteer [Nieuw bestand] of [Overschrijven] en druk op FUNC. /SET. Met [Nieuw bestand] slaat u de bewerkte film op met een nieuwe bestandsnaam. Als u op FUNC. /SET drukt terwijl u een film opslaat, wordt het opslaan geannuleerd. Met [Overschrijven] wordt de bewerkte film met de oorspronkelijke naam opgeslagen. Als er onvoldoende ruimte vrij is op de geheugenkaart, kunt u alleen [Overschrijven] selecteren. Als de batterij halverwege leeg raakt, kunt u bewerkte films niet opslaan. U wordt daarom aangeraden bij het bewerken van films gebruik te maken van twee nieuwe of volledig opgeladen NiMH-batterijen van AA-formaat of van de afzonderlijk verkrijgbare voedingsadapterset ACK800 (p. 90). 61 Afspelen/Wissen Beelden op het scherm roteren U kunt beelden 90º of 270º rechtsom draaien op het scherm. Origineel 90° 270° 1 Menu (Keuze) . Zie Menu's en instellingen (p. 22). 2 Gebruik of om een beeld te selecteren en druk op FUNC. /SET om het beeld te roteren. Druk herhaaldelijk op de knop FUNC. /SET om het beeld met 90° of 270° te draaien of weer in de originele stand weer te geven. Als beelden naar een computer worden gedownload, is de stand van beelden die door de camera zijn gedraaid, afhankelijk van de software waarmee de beelden worden gedownload. Geluidsmemo's aan beelden toevoegen In de afspeelmodus (enkelvoudige weergave en indexweergave) kunt u geluidsmemo's van maximaal 1 minuut koppelen aan beelden. [. . . ] 20 DCF (Design rule for Camera File System) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Bestanden downloaden naar een computer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verkorte gebruikershandleiding: p. 17, 56 Bestandsnummer opnieuw instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Briefkaart met ingesloten datum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING CANON POWERSHOT S45

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding CANON POWERSHOT S45 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag