Gebruiksaanwijzing CANON POWERSHOT G5

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing CANON POWERSHOT G5. Wij hopen dat dit CANON POWERSHOT G5 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing CANON POWERSHOT G5 te teleladen.


CANON POWERSHOT G5 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (13921 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   CANON POWERSHOT G5 (2747 ko)
   CANON POWERSHOT G5 BROCHURE (1658 ko)
   CANON POWERSHOT G5 SYSTEMMAP (448 ko)
   CANON POWERSHOT G5 QUICK START (1064 ko)
   CANON POWERSHOT G5 G5_SYSTEMMAP (448 ko)
   CANON POWERSHOT G5 G5_QUICKSTART (1085 ko)
   CANON POWERSHOT G5 DIRECT PRINT USER GUIDE (1601 ko)
   CANON POWERSHOT G5 POWERSHOT G5 CAMERA USER GUIDE (3584 ko)
   CANON POWERSHOT G5 SOFTWARE STARTER GUIDE DC SD VER.13 (4598 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding CANON POWERSHOT G5

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als deze software niet op uw computer is geïnstalleerd, gaat u naar de volgende website en downloadt u de software: http://www. adobe. com (voor PDF-bestanden) http://www. microsoft. com/downloads/ (voor Word-bestanden) 2 Conventies die in deze handleiding worden gebruikt · De taal die op het scherm wordt weergegeven, staat tussen [ ]. · De knoppen op de camerabody worden met de volgende pictogrammen weergegeven. knop Knop (FUNC. /SET) (Functie/Instellen) knop knop knop MENU, knop DISP. Knop (Display ) (Weergeven) · : tips voor het oplossen van algemene problemen. · In deze handleiding wordt ervan uitgegaan dat alle functies op de standaardinstellingen staan, tenzij anders is vermeld. [. . . ] De modus [Gezichts Selectie] wordt geactiveerd en er wordt een wit gezichtskader ( ) weergegeven rondom het gezicht waarop de camera scherpstelt. Zelfs als het onderwerp beweegt, volgt het kader het onderwerp binnen een bepaalde afstand. Selecteer het gezicht waarop u wilt scherpstellen. G Druk op de knop 0 om het gezichtskader te verplaatsen naar het gezicht waarop u wilt scherpstellen. Als het kader naar alle gedetecteerde gezichten is verplaatst, wordt de modus [Gezichts Selectie] geannuleerd. G Wanneer u de knop 0 ingedrukt houdt, worden de gezichtskaders (maximaal 35) van alle gedetecteerde gezichten weergegeven (groen: het gezicht waarop de camera scherpstelt, wit: gedetecteerde gezichten). Maak de opname. G Druk de ontspanknop half in. Het gezichtskader van het gezicht waarop is scherpgesteld verandert in en wordt groen weergegeven. G Druk de ontspanknop helemaal in om de foto te maken. In de volgende gevallen wordt de modus [Gezichts Selectie] geannuleerd. · Wanneer u de camera uit- en inschakelt, of de opnamemodus wijzigt. · Wanneer u de digitale zoom of de digitale teleconverter gebruikt. · Wanneer de camera geen gezicht kan detecteren. 83 De focus controleren meteen nadat de foto is genomen (focus check) U kunt meteen na de opname controleren of uw onderwerp scherp is. U wordt aangeraden om op de tab 4 de optie [Bekijken] tevoren op [Vastzetten] in te stellen. Selecteer [terugkijken]. G Druk op de knop · en kies de tab 4. G Druk op de op-knoppen om [terugkijken] te selecteren. Accepteer de instelling. G Druk op de qr-knoppen om [Focus check] te selecteren en druk vervolgens op de knop ·. Opgenomen beeld Maak de opname. Het opgenomen beeld wordt weergegeven met het autofocuskader of het gezichtskader (wit kader rond het gezicht) waarop is scherpgesteld. Geschikt als bijlagen bij e-mails vanwege het kleine bestandsformaat. 90 Films opnemen met vaste belichtingsinstellingen Geschatte opnametijd Modus Beeldkwaliteit (Aantal beelden) Opnametijd 32 MB (bijgeleverd) 15 sec. 45 sec. · De cijfers in deze tabel zijn afhankelijk van Canon-maatstaven. Het opnemen stopt ook wanneer het bestand een grootte van 4 GB heeft bereikt. · Afhankelijk van de geheugenkaart wordt het opnemen zelfs gestopt voordat de maximale cliplengte is bereikt. Het gebruik van een SD-geheugenkaart Speed Class 4 of hoger wordt aanbevolen. De bovenstaande cijfers geven de maximale duur van continu-opnamen aan. Films opnemen met vaste belichtingsinstellingen Voordat u gaat filmen, kunt u de belichting vergrendelen (met [AE lock]) of wijzigen (met [Belichting]). Vergrendel de belichting. G Wanneer u op de knop o drukt, wordt de belichting vergrendeld en wordt de belichtingsschuifbalk weergegeven. Pas de belichting aan. Belichtingsschuifbalk G Pas de belichting aan met de qr-knoppen. G Nadat u de opname hebt gemaakt, drukt u op de knop o om te annuleren. 91 Overige opnamefuncties De volgende functies kunnen op dezelfde manier als voor foto's worden gebruikt. · De zelfontspanner gebruiken (p. Als u met de maximale vergroting wilt filmen, moet u voordat u gaat filmen de optische zoom instellen op de maximale factor. 85) Weergavefuncties De volgende functies kunnen op dezelfde manier als voor foto's worden gebruikt. · Beelden wissen (p. 94) · Beelden onderbrengen in categorieën (My Category) (p. 30) Hiermee beëindigt u de weergave en keert u terug naar de enkelvoudige weergave. [. . . ] Per Beeld/Index/Magnification/Easy/Dia Show/ My Category/Rode-Ogen Correctie/Veranderen/ Geluidsmemom/Beveiligen/Roteren/Focus check/ Jump/Film afspelen Direct Print . Compatibel met PictBridge, Canon Direct Print en Bubble Jet Direct Interface . Hi-Speed USB (mini-B), Audio/video-signaal (NTSC en PAL mogelijk, monogeluid) Communicatie-instellingen . 2 alkalinebatterijen van AA-formaat 2 AA-formaat NiMH-batterijen NB4-300 (afzonderlijk verkrijgbaar) Voedingsadapterset ACK800 (apart verkrijgbaar) Omgevingstemperatuur. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING CANON POWERSHOT G5

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding CANON POWERSHOT G5 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag