Gebruiksaanwijzing CANON POWERSHOT A720 IS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing CANON POWERSHOT A720 IS. Wij hopen dat dit CANON POWERSHOT A720 IS handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing CANON POWERSHOT A720 IS te teleladen.


CANON POWERSHOT A720 IS : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (11742 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   CANON POWERSHOT A720 IS QUICK GUIDE (9433 ko)
   CANON POWERSHOT A720 IS QUICK GUIDE (9081 ko)
   CANON POWERSHOT A720 IS (9247 ko)
   CANON POWERSHOT A720 IS BROCHURE (1658 ko)
   CANON POWERSHOT A720 IS QUICK GUIDE (9196 ko)
   CANON POWERSHOT A720 IS DIRECT PRINT USER GUIDE (1992 ko)
   CANON POWERSHOT A720 IS POWERSHOT A720 IS CAMERA USER GUIDE (9247 ko)
   CANON POWERSHOT A720 IS POWERSHOT PRODUCT LINE SPRING/SUMMER 2008 (14298 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding CANON POWERSHOT A720 IS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NEDERLANDS Gebruikershandleiding Aan de slag Meer informatie Overzicht van de onderdelen Basishandelingen Veelgebruikte opnamefuncties Opnamen maken met behulp van het programmakeuzewiel Verschillende opnamemethoden Afspelen/wissen Afdruk- en verzendinstellingen Aansluiten op een televisie Problemen oplossen Overzicht van berichten Bijlagen Lees de voorzorgsmaatregelen zorgvuldig door (pag. 162­167). Workflow en referentiehandleidingen De volgende handleidingen zijn beschikbaar. Raadpleeg deze handleidingen volgens het onderstaande stroomdiagram. : Inhoud van deze handleiding De inhoud van de verpakking controleren De camera voorbereiden voor gebruik Gebruikershandleiding Aan de slag (pag. 7) De camera gebruiken Meer informatie over de camera Gebruikershandleiding Meer informatie (pag. [. . . ] Gebruik in het menu [ ] de knop of om [Veiligheids FE] te selecteren. 2 Accepteer de instelling. 1. om [Aan] 114 Verschillende opnamemethoden Instellingen toekennen aan de knop Afdrukken/Delen Zie Beschikbare functies per opnamemodus (pag. 200). Opnamemodus U kunt een functie die u vaak gebruikt bij het maken van opnamen, registreren met de knop . U kunt de volgende functies registreren. Menu-item Niet toegekend ISO waarde Wit Balans Pagina -- Menu-item Disp. Druk op de knop , , of om de functie te selecteren die u wilt registreren. · Als rechts onder het pictogram wordt weergegeven, kunt u de functie registeren, maar u kunt deze niet gebruiken bij bepaalde opnamemodi of instellingen, zelfs niet als u de knop indrukt. De sneltoets annuleren Selecteer bij stap 2. Verschillende opnamemethoden 115 De knop gebruiken . 1 Druk op de knop · Elke keer dat u de knop indrukt, worden de instellingen van de geregistreerde functies gewijzigd. - Met iedere druk op de knop worden de witbalansgegevens opgenomen in de optie . Omdat het kader op dit moment niet verschijnt, moet u controleren of het witte papier of de stof zo geplaatst is dat deze zich in het midden van het LCD-scherm bevindt. Nadat u deze functie eenmaal hebt gebruikt, wordt de witbalans ingesteld op de aangepaste witbalans. De functie Beeldomkeren instellen Zie Beschikbare functies per opnamemodus (pag. 200). Opnamemodus Uw camera is uitgerust met een intelligente sensor die de stand van een beeld herkent wanneer u de camera verticaal houdt. Het beeld wordt automatisch naar de juiste stand gedraaid wanneer u het op het LCD-scherm bekijkt. 1 Selecteer [Beeldomkeren]. 1. Gebruik de knop of om [Beeldomkeren] te selecteren. 116 Verschillende opnamemethoden 2 Accepteer de instelling. 1. om [Aan] · Als de functie Beeldomkeren is ingesteld op [Aan] en het LCD-scherm is ingesteld op gedetailleerde weergave tijdens opnamen, verschijnt (normaal), (rechterkant naar beneden) of (linkerkant naar beneden) op het display. Wanneer de camera recht omhoog of recht omlaag wijst, werkt deze functie mogelijk niet naar behoren. Zelfs als de functie Beeldomkeren is ingesteld op [Aan], is de stand van opnamen die naar een computer zijn gedownload afhankelijk van de software die daarbij is gebruikt. Wanneer u de camera bij het maken van opnamen verticaal houdt, herkent de intelligente sensor dat de bovenkant "boven" is en de onderkant "onder". De witbalans, belichting en scherpstelling worden vervolgens optimaal ingesteld voor verticale fotografie. Deze functie werkt onafhankelijk van het feit of de functie Beeldomkeren is in- of uitgeschakeld. Verschillende opnamemethoden 117 Displaysjablonen instellen Zie Beschikbare functies per opnamemodus (pag. 200). Opnamemodus * * Alleen [Raster] kan worden ingesteld. U kunt tijdens het maken van opnamen verticale en horizontale rasterlijnen, een uitsnede of beide hulpmiddelen op het LCD-scherm weergeven om de positie van het onderwerp nauwkeurig te bepalen. Raster Er worden rasterlijnen weergegeven om het scherm in 9 delen op te splitsen. Hierdoor kunt u de verticale en horizontale positionering van het onderwerp beter bepalen. Helpt bij het vaststellen van het afdrukgebied voor afdrukken met een beeldverhouding van 3:2. * Gebieden buiten het afdrukgebied worden grijs weergegeven. * Opnamen worden nog steeds gemaakt met de standaardbeeldverhouding 4:3. Uitsnede Beiden Zowel het raster als de uitsnede wordt weergegeven. 1 Selecteer [Disp. Gebruik de knop of om [Uit], [Raster], [Uitsnede] of [Beiden] te selecteren. [. . . ] 55 Resolutie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44, 58 Rode-ogencorrectie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 199 Disclaimer · Hoewel ernaar is gestreefd de informatie in deze handleiding volledig en accuraat weer te geven, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor mogelijke fouten of weglatingen. · Canon behoudt zich het recht voor de specificaties van de hierin beschreven hardware en software te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. · Geen enkel gedeelte van deze gebruikershandleiding mag worden gereproduceerd, overgedragen, overgeschreven, in een opslagsysteem worden bewaard of in een andere taal worden vertaald zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Canon. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING CANON POWERSHOT A720 IS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding CANON POWERSHOT A720 IS zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag