Gebruiksaanwijzing CANON POWERSHOT A710 IS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing CANON POWERSHOT A710 IS. Wij hopen dat dit CANON POWERSHOT A710 IS handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing CANON POWERSHOT A710 IS te teleladen.


CANON POWERSHOT A710 IS : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7350 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   CANON POWERSHOT A710 IS QUICK GUIDE (7259 ko)
   CANON POWERSHOT A710 IS (4063 ko)
   CANON POWERSHOT A710 IS BROCHURE (1658 ko)
   CANON POWERSHOT A710 IS QUICK GUIDE (7636 ko)
   CANON POWERSHOT A710 IS Supplementary Guide (306 ko)
   CANON POWERSHOT A710 IS DIRECT PRINT USER GUIDE (1205 ko)
   CANON POWERSHOT A710 IS POWERSHOT A710 IS SYSTEM MAP (306 ko)
   CANON POWERSHOT A710 IS IMAGEBROWSER 5.7 SOFTWARE USER GUIDE (12123 ko)
   CANON POWERSHOT A710 IS ZOOMBROWSER EX 5.7 SOFTWARE USER GUIDE (28517 ko)
   CANON POWERSHOT A710 IS POWERSHOT A710 IS CAMERA USER GUIDE BASIC (1374 ko)
   CANON POWERSHOT A710 IS POWERSHOT A710 IS CAMERA USER GUIDE CAMERA USER GUIDE ADVANCED (1866 ko)
   CANON POWERSHOT A710 IS SOFTWARE STARTER GUIDE FOR THE CANON DIGITAL CAMERA SOLUTION DISK VERSION 29 (3821 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding CANON POWERSHOT A710 IS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NEDERLANDS Windows/Macintosh Startershandleiding (Voor de cd Canon Digital Camera Solution Disk versie 29) U moet de software installeren (deze staat op de cd Canon Digital Camera Solution Disk) voordat u de camera aansluit op de computer. Windows Installeer de software. Sluit de camera aan op de computer. Windows Macintosh p. 44 Macintosh · In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de softwareprogramma's moet installeren en worden de functies en bedieningsprocedures kort beschreven. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN De veiligheidsvoorschriften in deze handleiding zijn bedoeld om u te wijzen op een veilig en juist gebruik van de producten om letsel bij uzelf en anderen en schade aan apparatuur te voorkomen. Het is belangrijk dat u deze voorschriften leest en begrijpt voordat u doorgaat met de overige gedeelten van deze handleiding. Waarschuwingen Deze aanduiding markeert situaties die de dood of ernstig letsel tot gevolg kunnen hebben als de instructies worden genegeerd of niet goed worden opgevolgd. Waarschuwingen · Gebruik de meegeleverde cd-rom('s) alleen in een cd-speler voor gegevens-cd-rom's. Als u de cd-rom('s) afspeelt in een speler voor audio-cd's, kunnen de luidsprekers beschadigd raken. [. . . ] Type Opstartgeluid Sluitergeluid Werkgeluid Geluid zelftimer Duur in seconden 11, 025 kHz 1, 0 sec. of minder Windows 44 De software gebruiken op het Macintosh-platform ­ voorbereidingen In dit hoofdstuk worden de basisprocedures voor het installeren van de software beschreven. Lees dit hoofdstuk voordat u de camera de eerste keer op de computer aansluit. De software installeren Installeer de software vanaf de cd Canon Digital Camera Solution Disk. Wat hebt u hierbij nodig · Uw camera en computer · Cd Canon Digital Camera Solution Disk · Bij camera meegeleverde interfacekabel Installatieprocedure 1 Sluit alle toepassingen af. 2 Plaats de Canon Digital Camera Solution Disk in het 3 cd-rom-station van de computer. Dubbelklik op het pictogram [Canon Digital Camera Installer/Installatieprogramma voor digitale Canoncamera] in het cd-rom-venster. 4 Klik onder [Digital Camera Software/ Software voor digitale camera] op de knop [Install/Installeer]. Macintosh Installatiescherm De software gebruiken op het Macintosh-platform ­ voorbereidingen 5 45 Selecteer [Easy Installation/ Standaardinstallatie] en klik op [Next/Volgende]. Selecteer [Custom Installation/Aangepaste installatie] als u programma's afzonderlijk voor installatie wilt selecteren. 6 Klik op [Agree/Akkoord] als u akkoord gaat met alle voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst. 7 Controleer de installatie-instellingen en klik op [Next/Volgende]. Volg de instructies op het scherm om door te gaan. 8 Wanneer de installatie is voltooid, klikt u op [OK]. 9 Klik op [Exit/Afsluiten] in het installatiescherm en verwijder de cd uit het cd-rom-station. Hiermee is de installatie van de software voltooid. Macintosh Raadpleeg het gedeelte De software verwijderen (p. 72) om de software te verwijderen die u volgens deze procedure hebt geïnstalleerd. 46). 46 De software gebruiken op het Macintosh-platform ­ grondbeginselen In dit hoofdstuk worden de procedures voor het gebruik van ImageBrowser beschreven om de beelden van de camera naar de computer te downloaden en af te drukken. Lees dit hoofdstuk nadat de voorbereidingen in het gedeelte De software gebruiken op het Macintosh-platform ­ voorbereidingen zijn voltooid. Beelden downloaden naar de computer Begin met het downloaden van de beelden naar uw computer. De downloadprocedures verschillen enigszins, afhankelijk van of u de camera op de computer aansluit (zie hieronder) of gebruikmaakt van een geheugenkaartlezer (p. Mogelijk kunt u geen beelden downloaden wanneer de camera is verbonden met een computer als er een groot aantal beelden (ongeveer 1000) is opgeslagen op de geheugenkaart. In dat geval wordt u aangeraden een geheugenkaartlezer te gebruiken. Camera aangesloten op computer 1 Sluit de meegeleverde interfacekabel aan op de USB-poort van de computer en op de DIGITAL-uitgang van de camera. De manier waarop de camera op de computer moet worden aangesloten en in de juiste modus moet worden gezet, verschilt per cameramodel. Wordt het venster niet geopend, klik dan op het pictogram [CameraWindow] in de balk onder in het scherm. Als u wilt instellen of dit venster automatisch moet worden geopend wanneer u de camera op de computer aansluit, schakelt u de optie [Start when a camera is connected/Starten wanneer een camera is aangesloten] uit in het menu [File/Archief] in het camerabeheervenster. Macintosh De software gebruiken op het Macintosh-platform ­ grondbeginselen 2 47 Beelden downloaden. De gedownloade beelden worden standaard opgeslagen in de map [Pictures/Afbeeldingen]. Het camerabeheervenster U kunt de instellingen zoals het type beeld dat wordt gedownload en de doelmap wijzigen door op [Preferences/Voorkeuren] te klikken. Beelden downloaden met de camera (functie Verplaats) · Als de omstandigheden gunstig zijn voor de functie Verplaats, wordt het instellingenmenu voor de functie Verplaats op het LCD-scherm weergegeven. Bovendien gaat de knop (Afdrukken/Delen) branden als uw camera deze knop heeft. · Raadpleeg de Gebruikershandleiding bij de camera voor meer informatie over de instellingen en procedures van Verplaats. Geef de instellingen voor de functie Verplaats op en druk op de knop (Afdrukken/Delen) of op de knop [SET]. Beelden downloaden met de computer Klik op [Starts to download images/ Downloaden van beelden starten]. Macintosh 48 De software gebruiken op het Macintosh-platform ­ grondbeginselen · Standaard worden alle beelden gedownload die nog moeten worden gedownload. · Als u beelden wilt downloaden waarvan de downloadinstellingen met de camera zijn ingesteld, klikt u op [Preferences/Voorkeuren] en selecteert u [Images whose transfer settings were specified with the camera/Beelden waarvan de downloadinstellingen zijn opgegeven met de camera] als het beeldtype dat moet worden gedownload. [. . . ] · De functie voor het weergeven van het AF-frame in het weergavevenster wordt niet ondersteund. · De sluiterknop van de camera kan niet vanaf een computer worden bediend. · De camera biedt geen ondersteuning voor de functie Audio Recorder. Cameramodellen PowerShot A640 Functies die niet worden ondersteund · De camera neemt geen RAW-beelden op. · De functie voor het weergeven van het AF-frame in het weergavevenster wordt niet ondersteund. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING CANON POWERSHOT A710 IS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding CANON POWERSHOT A710 IS zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag