Gebruiksaanwijzing CANON POWERSHOT A540

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing CANON POWERSHOT A540. Wij hopen dat dit CANON POWERSHOT A540 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing CANON POWERSHOT A540 te teleladen.


CANON POWERSHOT A540 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4086 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   CANON POWERSHOT A540 (2221 ko)
   CANON POWERSHOT A540 (4554 ko)
   CANON POWERSHOT A540 BROCHURE (1658 ko)
   CANON POWERSHOT A540 Reference Guide (2221 ko)
   CANON POWERSHOT A540 Connection Guide (409 ko)
   CANON POWERSHOT A540 USER GUIDE ADVANCED (2221 ko)
   CANON POWERSHOT A540 DIRECT PRINT USER GUIDE (1215 ko)
   CANON POWERSHOT A540 POWERSHOT A540 / A530 SYSTEM MAP (409 ko)
   CANON POWERSHOT A540 IMAGEBROWSER 5.6 SOFTWARE USER GUIDE (11526 ko)
   CANON POWERSHOT A540 ZOOMBROWSER EX 5.6 SOFTWARE USER GUIDE (25291 ko)
   CANON POWERSHOT A540 POWERSHOT A540 / A530 MANUALS CAMERA USER GUIDE BASIC (890 ko)
   CANON POWERSHOT A540 POWERSHOT A540 / A530 MANUALS CAMERA USER GUIDE ADVANCED (2221 ko)
   CANON POWERSHOT A540 SOFTWARE STARTER GUIDE (FOR THE CANON DIGITAL CAMERA SOLUTION DISK VERSION 28) (5243 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding CANON POWERSHOT A540

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NEDERLANDS Voordat u de camera gebruikt Opnamen maken Weergeven/wissen Afdruk-/verzendinstellingen Foto van de PowerShot A540 Beelden weergeven op een televisie Problemen oplossen Berichten Bijlagen Uitgebreide Gebruikershandleiding In deze handleiding worden de camerafuncties en -procedures gedetailleerd beschreven. Belangrijkste functies Opnamen maken Opname-instellingen worden automatisch aangepast aan bepaalde omstandigheden Een hoge ISO-waarde voorkomt bewogen of wazige foto's Een intelligente sensor herkent automatisch de stand van de camera Specifieke kleuren in het beeld kunnen worden gewijzigd bij het maken van opnamen (Kleur Accent, Kleur Wisseling) Er kan een afzonderlijk verkrijgbare groothoeklens, telelens of close-uplens worden gemonteerd voor het maken van opnamen (alleen op de PowerShot A540) Weergeven Films kunnen worden afgespeeld met geluid U kunt automatisch beelden afspelen met de functie Automatisch afspelen Bewerken U kunt geluidsmemo's voor stilstaande beelden opnemen U kunt films bewerken Afdrukken Afdrukken is heel eenvoudig met de knop Afdrukken/Delen Ook printers van een ander merk dan Canon die PictBridgecompatibel zijn, worden ondersteund Opgenomen beelden gebruiken U kunt moeiteloos opgenomen beelden overbrengen naar een computer met de knop Afdrukken/Delen In deze handleiding wordt uitleg gegeven aan de hand van afbeeldingen van de PowerShot A540. 0 Conventies die in deze handleiding worden gebruikt De pictogrammen die onder de titels worden weergegeven, geven aan in welke opnamemodus de procedure kan worden uitgevoerd. Modusschakelaar Continu opnamen maken PowerShot A540 PowerShot A530 * Opnamemodi die niet beschikbaar zijn, worden grijs weergegeven. Zie Functies beschikbaar in elke opnamemodus (p. In deze handleiding wordt de Verkorte gebruikershandleiding voor de camera de Verkorte handleiding genoemd en wordt de Uitgebreide gebruikershandleiding voor de camera de Uitgebreide handleiding genoemd. Met dit symbool worden situaties aangegeven die de werking van de camera kunnen beïnvloeden. Met dit symbool worden onderwerpen aangegeven die extra informatie geven naast de basisprocedures. [. . . ] Raadpleeg de Startershandleiding voor informatie over mapstructuren of beeldtypen. 71 Weergeven/wissen Raadpleeg ook de Verkorte gebruikershandleiding (p. 11). Een beeld vergroten 1 Duw de zoomknop naar . wordt weergegeven en op het scherm ziet u een vergroot gedeelte van het beeld. Beelden kunnen ongeveer 10 maal worden vergroot. Geschatte locatie van het weergegeven gebied 2 Gebruik de knop , , of om andere delen van het beeld te vergroten. Wanneer u in een vergrote weergave op de knop FUNC. / SET drukt, schakelt de camera over op de modus waarin u door de beelden kunt bladeren en wordt weergegeven. Met de knoppen of kunt u met dezelfde vergroting naar het volgende of het vorige beeld bladeren. Als u nogmaals op de knop FUNC. /SET drukt, wordt het bladeren door de beelden geannuleerd. U kunt de vergrotingsfactor met de zoomknop wijzigen. De vergrote weergave annuleren Duw de zoomknop naar . (U kunt de vergroting ook onmiddellijk annuleren door op de knop MENU te drukken. ) Filmbeelden en beelden in de indexweergave kunnen niet worden vergroot. 72 Negen beelden tegelijk weergeven (Indexweergave) 1 Duw de zoomknop naar . Geselecteerd beeld In de indexweergave kunt u maximaal negen beelden tegelijk bekijken. Gebruik de knop , , of om een ander beeld te selecteren. Film Schakelen tussen reeksen van negen beelden De springbalk wordt weergegeven wanneer u de zoomknop in de indexweergave naar drukt en u kunt schakelen tussen reeksen van negen beelden. Gebruik de knop of om naar de vorige of volgende reeks van negen beelden te gaan. Houd de knop FUNC. /SET ingedrukt en druk tegelijkertijd op de knop of om naar de eerste of laatste reeks te gaan. Terugkeren naar de enkelvoudige weergave Duw de zoomknop naar . Weergeven/wissen Springbalk 73 Naar beelden springen Wanneer u op een geheugenkaart veel beelden hebt vastgelegd, is het handig om de vijf zoekcriteria hieronder te gebruiken om door de beelden te springen om te vinden wat u zoekt. Volgende 10 Volgende 100 Opnamedatum Film Folder U springt met 10 beelden tegelijk. U springt naar het eerste beeld van elke map. 1 Druk in de modus enkelvoudige weergave op de knop . De camera schakelt over naar de modus Springen. Het scherm varieert enigszins, afhankelijk van de zoekcriteria. De locatie van het beeld dat op dat moment wordt weergegeven Het aantal beelden dat voldoet aan de zoekcriteria 2 Gebruik de knop of om een zoekcriterium te selecteren en druk vervolgens op de knop of . Terugkeren naar de enkelvoudige weergave Druk op de knop MENU. 74 Films bekijken U kunt geen films afspelen als de indexweergave is geactiveerd. 1 Geef een film weer en druk op . Beelden met het pictogram zijn films. Filmbedieningspaneel Volume (Pas dit aan met de knop of ) 2 Selecteer (Afspelen) en druk op . Weergeven/wissen De film wordt tijdelijk gestopt wanneer u tijdens het afspelen op de knop FUNC. /SET drukt. Wanneer het afspelen is voltooid, wordt het laatste beeld weergegeven. Druk op de knop FUNC. /SET om het filmbedieningspaneel weer te geven. Werken met het filmbedieningspaneel Hiermee beëindigt u het afspelen en keert u terug naar de enkelvoudige weergave. (Wanneer er een printer is aangesloten, wordt er een pictogram weergegeven. Zie de Gebruikershandleiding voor Direct Print voor meer gegevens. ) Afspelen Hiermee speelt u de film af in slowmotion. (U kunt het afspelen vertragen met de knop of versnellen met de knop . ) Hiermee wordt het eerste beeld weergegeven. (Als u de knop FUNC. /SET ingedrukt houdt, wordt de film teruggespoeld. ) Hiermee geeft u het volgende beeld weer. (Als u de knop FUNC. /SET ingedrukt houdt, wordt de film vooruitgespoeld. ) Hiermee wordt het laatste beeld weergegeven. 76) 75 Gebruik de knoppen van de televisie om het gewenste volume in te stellen wanneer u een film op de tv bekijkt (p. [. . . ] 8 133 Disclaimer · Hoewel ernaar is gestreefd de informatie in deze handleiding volledig en accuraat weer te geven, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor mogelijke fouten of weglatingen. · Canon behoudt zich het recht voor de specificaties van de hierin beschreven hardware en software te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. · Geen enkel gedeelte van deze gebruikershandleiding mag worden gereproduceerd, overgedragen, overgeschreven, in een opslagsysteem worden bewaard of in een andere taal worden vertaald zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Canon. · Canon biedt geen garantie voor schade die het gevolg is van beschadigde of verloren gegevens door verkeerd gebruik of het niet naar behoren functioneren van de camera, de software, de SD-geheugenkaarten (SD-kaarten), pc's, randapparatuur of het gebruik van SD-kaarten van andere fabrikanten dan Canon. Informatie over handelsmerken · Macintosh, Mac OS en QuickTime zijn handelsmerken van Apple Computer Inc. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING CANON POWERSHOT A540

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding CANON POWERSHOT A540 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag