Gebruiksaanwijzing CANON POWERSHOT A420

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing CANON POWERSHOT A420. Wij hopen dat dit CANON POWERSHOT A420 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing CANON POWERSHOT A420 te teleladen.


CANON POWERSHOT A420 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5590 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   CANON POWERSHOT A420 (5243 ko)
   CANON POWERSHOT A420 (876 ko)
   CANON POWERSHOT A420 BROCHURE (1658 ko)
   CANON POWERSHOT A420 Reference Guide (2088 ko)
   CANON POWERSHOT A420 Connection Guide (293 ko)
   CANON POWERSHOT A420 DIRECT PRINT USER GUIDE (1215 ko)
   CANON POWERSHOT A420 POWERSHOT A430 / A420 SYSTEM MAP (293 ko)
   CANON POWERSHOT A420 IMAGEBROWSER 5.6 SOFTWARE USER GUIDE (11526 ko)
   CANON POWERSHOT A420 ZOOMBROWSER EX 5.6 SOFTWARE USER GUIDE (25291 ko)
   CANON POWERSHOT A420 POWERSHOT A430 / A420 MANUALS CAMERA USER GUIDE BASIC (876 ko)
   CANON POWERSHOT A420 POWERSHOT A430 / A420 MANUALS CAMERA USER GUIDE ADVANCED (2088 ko)
   CANON POWERSHOT A420 SOFTWARE STARTER GUIDE (FOR THE CANON DIGITAL CAMERA SOLUTION DISK VERSION 28) (5243 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding CANON POWERSHOT A420

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NEDERLANDS Voordat u de camera in gebruik neemt Opnamen maken Afspelen/Wissen Afdruk- en verzendinstellingen Opnamen maken/Afspelen op een televisie De camera-instellingen aanpassen Problemen oplossen Berichten Uitgebreide Gebr uiker shandleiding Bijlagen In deze handleiding worden de camerafuncties en het gebruik daarvan in detail beschreven. Belangrijkste voorzieningen Opnamen maken De opname-instellingen worden automatisch aangepast aan de omstandigheden (modus Speciale opnamen). De kleuren van het beeld worden gewijzigd om speciale effecten te creëren (modi Kleur Accent en Kleur Wissel). De stand van de camera wordt automatisch gedetecteerd via een intelligente sensor. Afspelen U kunt films afspelen ( met geluid). Afdrukken Met de knop Afdrukken/Delen kunt u eenvoudig afdrukken maken. [. . . ] Het symbool wordt niet langer weergegeven als de nieuwe map eenmaal is gemaakt. Er kunnen tot 2000 opnamen worden opgeslagen in één map. Er wordt automatisch een nieuwe map gemaakt als u meer dan 2000 opnamen maakt. Bestandsnummering opnieuw instellen Opnamemodus Weergavemodus Aan de opnamen die u maakt, worden automatisch bestandsnummers toegewezen. U kunt selecteren hoe bestandsnummers worden toegewezen. 1 Menu (Instellen) [Auto reset]/[Continu]. * (Bestandsnummering) Zie Menu's en instellingen (p. Reset Aan de volgende opname wordt een nummer toegekend dat één hoger is dan de opname die u als laatste hebt gemaakt. Omdat op deze manier dubbele bestandsnamen worden voorkomen als de map of geheugenkaart wijzigt, kunnen de beelden gemakkelijker samen op een computer worden beheerd. * Continu 56 Auto reset Het opname- en mapnummer wordt opnieuw ingesteld op de beginwaarde (100-0001). * Dit is handig bij het beheren van opnamen per map. * Als een lege geheugenkaart wordt gebruikt. Als een geheugenkaart met opgenomen gegevens wordt gebruikt, wordt het uit zeven cijfers bestaande nummer van de laatste map en opname vergeleken met de laatste opname op de kaart en wordt het hoogste nummer van de twee gebruikt als basis voor nieuwe opnamen. Nummering van bestanden en mappen Aan opgenomen beelden worden opeenvolgende bestandsnummers toegewezen, van 0001 tot en met 9999, terwijl aan mappen een nummer tussen 100 en 999 wordt toegekend. In elke map kunnen maximaal 2000 opnamen worden opgeslagen. Nieuwe map gemaakt Geheugenkaart 1 Continu Geheugenkaart vervangen door ander exemplaar Geheugenkaart 1 Geheugenkaart 2 Opnamen maken Geheugenkaart 1 Auto reset Geheugenkaart 1 Geheugenkaart 2 Opnamen kunnen in een nieuwe map worden opgeslagen als er onvoldoende vrije ruimte beschikbaar is, zelfs als het totale aantal opnamen in een map minder dan 2000 bedraagt, omdat de volgende typen opnamen altijd samen in dezelfde map worden opgeslagen. - Continu-opnamen - Opnamen via zelfontspanner (aangepast) - Opnamen in de modus Stitch Hulp - Stilstaande beelden in de modus Kleur Accent/Kleur Wissel (met [Orig. Opslaan] ingesteld op [Aan]) Opnamen kunnen niet worden weergegeven bij dubbele mapnummers of bij dubbele opnamenummers binnen een map. Raadpleeg de Startershandleiding voor informatie over mapstructuren of typen opnamen. 57 Afspelen/Wissen Beelden vergroten Raadpleeg de Verkorte gebruikershandleiding (p. 10) 1 Druk op de knop . verschijnt en er wordt een vergroot deel van het beeld weergegeven. Beelden kunnen tot een factor van ongeveer 10 worden vergroot. Geschatte locatie van het vergrote gebied. 2 Druk op FUNC. /SET en gebruik om het beeld te verschuiven. , , of verschijnt. Als u nogmaals op FUNC. /SET drukt, wordt de bladermodus geactiveerd en wordt weergegeven. U kunt met en het volgende of vorige beeld weergeven met dezelfde vergroting. De bladermodus wordt gedeactiveerd wanneer u nogmaals op FUNC. /SET drukt. (U kunt de vergroting ook onmiddellijk annuleren door op de knop MENU te drukken of door de knop FUNC. /SET langer dan 1 seconde ingedrukt te houden. ) Filmbeelden en beelden in de indexweergave kunnen niet worden vergroot. 58 Negen beelden tegelijk weergeven (Indexweergave) 1 Geef een beeld weer door de knop FUNC. /SET minimaal één seconde lang ingedrukt te houden. In de indexweergave kunt u maximaal negen beelden tegelijk bekijken. Gebruik , , of om een ander beeld te selecteren. Geselecteerde opname Film Terugkeren naar de enkelvoudige weergave Houd de knop FUNC. /SET minimaal één seconde lang ingedrukt. Films bekijken U kunt geen films afspelen als de indexweergave is geactiveerd. Afspelen/Wissen 1 Geef een film weer en druk op FUNC. /SET. Beelden met het pictogram zijn films. Filmbedieningspaneel Volume (Kan worden aangepast met de knop of ) 2 Selecteer (Afspelen) en druk op FUNC. /SET. Het afspelen wordt onderbroken als u op FUNC. /SET drukt. Wanneer het afspelen is voltooid, wordt het laatste beeld weergegeven. Druk op de knop FUNC. /SET om het filmbedieningspaneel weer te geven. 59 Werken met het filmbedieningspaneel Uit (Enkelvoudige weergave) Afdrukken (wordt alleen weergegeven wanneer de camera is aangesloten op een printer; raadpleeg de Direct Print-documentatie voor meer informatie) Afspelen Afspelen in slowmotion (u kunt de knop gebruiken voor vertraagde weergave of de knop voor versnelde weergave) Het eerste beeld weergeven Eerder beeld (als u FUNC. /SET ingedrukt houdt, wordt de film teruggespoeld) Volgend beeld (als u FUNC. /SET ingedrukt houdt, wordt de film snel vooruit gespoeld) Het laatste beeld weergeven Bewerken (hiermee gaat u naar de filmbewerkingsmodus) (p. 60) Gebruik de knoppen van de televisie om het gewenste volume in te stellen wanneer u een film op tv bekijkt (p. Geluid kan niet in slowmotion worden afgespeeld. Films bewerken U kunt delen van opgenomen films verwijderen. [. . . ] 93 O Oneindig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verkorte gebruikershandleiding: p. 24 Opnamemodus Auto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verkorte gebruikershandleiding: p. 35 108 Aansprakelijkheidsbeperking · Hoewel ernaar is gestreefd de informatie in deze handleiding volledig en accuraat weer te geven, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor mogelijke fouten of weglatingen. · Canon behoudt zich het recht voor de specificaties van de hierin beschreven hardware en software te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING CANON POWERSHOT A420

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding CANON POWERSHOT A420 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag