Gebruiksaanwijzing CANON POWERSHOT A410

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing CANON POWERSHOT A410. Wij hopen dat dit CANON POWERSHOT A410 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing CANON POWERSHOT A410 te teleladen.


CANON POWERSHOT A410 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4865 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   CANON POWERSHOT A410 (1970 ko)
   CANON POWERSHOT A410 BROCHURE (1658 ko)
   CANON POWERSHOT A410 System Map (324 ko)
   CANON POWERSHOT A410 POWERSHOT A410 MANUALS (11867 ko)
   CANON POWERSHOT A410 DIRECT PRINT USER GUIDE (1643 ko)
   CANON POWERSHOT A410 POWERSHOT A410 SYSTEM MAP (324 ko)
   CANON POWERSHOT A410 POWERSHOT A410 CAMERA USER GUIDE BASIC (1970 ko)
   CANON POWERSHOT A410 ZOOMBROWSER EX 5.5 SOFTWARE USER GUIDE (30075 ko)
   CANON POWERSHOT A410 POWERSHOT A410 CAMERA USER GUIDE ADVANCED (3586 ko)
   CANON POWERSHOT A410 SOFTWARE STARTER GUIDE (FOR THE CANON DIGITAL CAMERA SOLUTION DISK VER.25) (4665 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding CANON POWERSHOT A410

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NEDERLANDS Voordat u de camera in gebruik neemt Opnamen maken Weergeven/wissen Afdruk- en verzendinstellingen Problemen oplossen Berichten Bijlagen Uitgebreid Gebruikershandleiding In deze handleiding worden de camerafuncties en het gebruik daarvan in detail beschreven. Belangrijkste functies Opnamen maken De opname-instellingen worden automatisch aangepast aan de omstandigheden (modus Speciale opnamen) De kleuren van het beeld worden gewijzigd om speciale effecten te creëren (modi van My Colors) Weergeven U kunt films afspelen Automatisch afspelen Bewerken U kunt films bewerken Afdrukken Met de knop Afdrukken/ Delen kunt u eenvoudig afdrukken maken Ondersteuning van compatibele PictBridgeprinters van andere fabrikanten Opnamen gebruiken Met de knop Afdrukken/Delen kunt u opnamen moeiteloos overzetten naar een computer Conventies die in deze handleiding worden gebruikt De pictogrammen die onder de titels worden weergegeven, geven aan in welke modus de procedure kan worden uitgevoerd. In het voorbeeld hieronder kan het programmakeuzewiel worden gebruikt in de volgende opnamemodi. · · (Handmatig) · * (Handmatig) · (Speciale opnamen) * (Super Macro) · * (My Colors) * Zwarte, vierkante pictogrammen duiden op modi die in het menu FUNC. beschikbaar zijn. Verschillende methoden voor scherpstellen gebruiken Opnamemodus · Zie Functies beschikbaar in elke opnamemodus (p. 106). In deze handleiding wordt de Verkorte gebruikershandleiding voor de camera de Verkorte handleiding genoemd en wordt de Uitgebreide gebruikershandleiding voor de camera de Uitgebreide handleiding genoemd. [. . . ] (U kunt de vergroting ook onmiddellijk annuleren door op MENU te drukken. ) Filmbeelden en beelden in de indexweergave kunnen niet worden vergroot. 56 Negen beelden tegelijk weergeven (Indexweergave) 1 Geef een beeld weer door de knop FUNC. / SET minimaal één seconde lang ingedrukt te houden. In de indexweergave kunt u maximaal negen beelden tegelijk bekijken. Gebruik , , of om een ander beeld te selecteren. Geselecteerde opname Film Terugkeren naar de enkelvoudige weergave Houd de knop FUNC. /SET minimaal één seconde lang ingedrukt. 57 Weergeven/wissen Films bekijken U kunt geen films afspelen als de indexweergave is geactiveerd. 1 Geef een film weer en druk op FUNC. /SET. Beelden met het pictogram zijn films. Filmbedieningspaneel 2 Selecteer (afspelen) en druk op FUNC. /SET. Het afspelen wordt onderbroken als u op FUNC. /SET drukt. Wanneer het afspelen is voltooid, wordt het laatste beeld weergegeven. Druk op de knop FUNC. /SET om het filmbedieningspaneel weer te geven. Werken met het filmbedieningspaneel Enkelvoudige weergave Afspelen Afdrukken (Wordt alleen weergegeven wanneer de camera is aangesloten op een printer. Raadpleeg de Direct Print-documentatie voor meer informatie. ) Het eerste beeld weergeven Vorig beeld (Als u FUNC. /SET ingedrukt houdt, wordt de film teruggespoeld. ) Volgend beeld (Als u FUNC. /SET ingedrukt houdt, wordt de film snel vooruit gespoeld. ) Het laatste beeld weergeven Bewerken (Hiermee gaat u naar de filmbewerkingsmodus. ) (p. 59) 58 Films bewerken U kunt delen van opgenomen films verwijderen. Films die in hun oorspronkelijke staat één seconde of langer zijn, kunnen worden bewerkt in eenheden van 1 seconde, maar beveiligde films en films van korter dan 1 seconde kunnen niet worden bewerkt. 1 Selecteer (bewerken) in het filmbedieningspaneel en druk op FUNC. /SET. Het scherm voor filmbewerking en de balk met bewerkingsfuncties worden weergegeven. Bewerkingspaneel voor films Bewerkingsbalk voor films Weergeven/wissen 2 Gebruik of om (snijden begin) of (snijden eind) te selecteren en gebruik of om aan te geven op welk punt ( ) u wilt knippen. Als u een tijdelijk bewerkte film wilt controleren, selecteert u (afspelen) en drukt u op FUNC. /SET. Als u (uit) selecteert, worden de bewerkingen geannuleerd en keert u terug naar het filmbedieningspaneel. 3 Selecteer (opslaan) en druk op FUNC. /SET. 59 4 Selecteer [Nieuw bestand] of [Overschrijven] en druk op FUNC. /SET. Met [Nieuw bestand] slaat u de bewerkte film op met een nieuwe bestandsnaam. Als u op FUNC. /SET drukt terwijl u een film opslaat, wordt het opslaan geannuleerd. Met [Overschrijven] wordt de bewerkte film met de oorspronkelijke naam opgeslagen. Als er onvoldoende ruimte vrij is op de geheugenkaart, kunt u alleen [Overschrijven] selecteren. Als de batterij halverwege leeg raakt, kunt u bewerkte films niet opslaan. U wordt daarom aangeraden bij het bewerken van films gebruik te maken van twee nieuwe of volledig opgeladen NiMH-batterijen van AA-formaat of van de afzonderlijk verkrijgbare voedingsadapterset ACK800 (p. 88). 60 Beelden op het scherm roteren U kunt beelden 90º of 270º rechtsom draaien op het scherm. Origineel 90° 270° 1 (Keuze) Menu (Roteren). Zie Menu's en instellingen (p. 22). 2 Gebruik of om een beeld te selecteren en druk op FUNC. /SET om het beeld te roteren. Druk herhaaldelijk op de knop FUNC. /SET om het beeld met 90° of 270° te draaien of weer in de originele stand weer te geven. Als beelden naar een computer worden gedownload, is de stand van beelden die door de camera zijn gedraaid, afhankelijk van de software waarmee de beelden worden gedownload. 61 Weergeven/wissen Beelden automatisch weergeven (Automatisch afspelen) Alle beelden op een geheugenkaart kunnen automatisch worden weergegeven. De beelden worden gedurende drie seconden weergegeven. 1 Menu (Keuze) knop FUNC. /SET. (Autom. De volgende functies zijn beschikbaar wanneer beelden automatisch worden weergegeven: - Het automatisch afspelen onderbreken/hervatten: Druk op FUNC. /SET. (Houd de knop ingedrukt om sneller vooruit/achteruit te spoelen. ) - Automatisch afspelen stoppen: Druk op MENU. De weergaveduur kan enigszins afwijken van de ingestelde tijd, afhankelijk van de beelden. Films worden altijd volledig weergegeven, ongeacht de tijd die voor Automatisch afspelen is ingesteld. De energiebesparingsfunctie is uitgeschakeld wanneer de functie Automatisch afspelen actief is (p. [. . . ] 49 T Taal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 V Vergroten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Verplaats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Vloeiende continu-opnamen . . . 33 Voedingsadapterset ACK800 . 88 N NB-2AH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 W Weergavemodus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Wissen Afzonderlijke beelden . . . . . . . . . 14 Alle beelden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Witbalans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Z Zelfontspanner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 P Polsriem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 104 Disclaimer · Hoewel ernaar is gestreefd de informatie in deze handleiding volledig en accuraat weer te geven, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor mogelijke fouten of weglatingen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING CANON POWERSHOT A410

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding CANON POWERSHOT A410 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag