Gebruiksaanwijzing CANON POWERSHOT A400

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing CANON POWERSHOT A400. Wij hopen dat dit CANON POWERSHOT A400 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing CANON POWERSHOT A400 te teleladen.


CANON POWERSHOT A400 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4120 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   CANON POWERSHOT A400 (1796 ko)
   CANON POWERSHOT A400 (1796 ko)
   CANON POWERSHOT A400 (4325 ko)
   CANON POWERSHOT A400 BROCHURE (1658 ko)
   CANON POWERSHOT A400 SYSTEM MAP (295 ko)
   CANON POWERSHOT A400 QUICK START (825 ko)
   CANON POWERSHOT A400 Quick Start (825 ko)
   CANON POWERSHOT A400 Connection Guide (295 ko)
   CANON POWERSHOT A400 POWERSHOT A400 SYSTEM MAP (295 ko)
   CANON POWERSHOT A400 SOFTWARE STARTER GUIDE VER. 19 (4325 ko)
   CANON POWERSHOT A400 SOFTWARE STARTER GUIDE VER. 19 (4325 ko)
   CANON POWERSHOT A400 POWERSHOT A400 CAMERA USER GUIDE (1796 ko)
   CANON POWERSHOT A400 POWERSHOT A400 QUICK START GUIDE (825 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding CANON POWERSHOT A400

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NEDERLANDS Gebruikershandleiding Lees de paragraaf Lees dit eerst (p. Raadpleeg ook de Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Cd Startershandleiding voor Canon Digital Camera-software] en de Gebruikershandleiding voor Direct Print. Stroomschema en naslagmateriaal Deze handleiding Fotograferen met de camera Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Cd Startershandleiding voor Canon Digital Camera-software] Het gebruik van originele Canon-accessoires wordt aanbevolen. Dit product functioneert optimaal als u originele Canon-accessoires gebruikt. Canon is niet aansprakelijk voor enigerlei schade aan dit product en/of ongelukken ten gevolge van bijvoorbeeld brand, die worden veroorzaakt door het niet goed functioneren van niet-originele Canon-accessoires (bijvoorbeeld een lekkage en/of explosie van een batterij). [. . . ] Druk daarna op de knop SET. Als u in plaats daarvan het wissen wilt annuleren, selecteert u [Stop] en drukt u op de knop SET. Alle op de SD-kaart opgenomen beelden worden gewist als u [Alles wissen] selecteert. Beveiligde beelden kunnen niet worden verwijderd met de functie Wissen (p. Voor het wissen van de beelden en alle overige op de SD-kaart opgenomen gegevens, raadpleegt u Een SD-kaart formatteren (p. 19). 3 Er wordt een bevestigingsvenster weergegeven. Druk op de knop of om [Wissen] te selecteren en druk vervolgens op de knop SET. Als u in plaats daarvan het wissen wilt annuleren, selecteert u [Stop] en drukt u op de knop SET. Beveiligde beelden kunnen niet worden verwijderd met de functie Wissen (p. 86). 61 Opnamen maken ­ Geavanceerde functies Menu's en instellingen selecteren Instellingen selecteren met de knop FUNC. 79) 5. FUNC. Maak een opname. Opnamen maken ­ Geavanceerde functies Instellingen selecteren met de knop MENU 1 2 3 4 5 6 Druk op de knop MENU. Druk op Druk op Druk op of of of om te schakelen tussen de menu's. om de gewenste instellingen te selecteren. U kunt ook schakelen tussen menu's met behulp van de zoomknop. Opnamemodus Modus Afspelen Opname Menu* Keuze Menu Druk op de knop MENU. Maak een opname als u in opnamemodus bent. Menu Instellen Menu Mijn camera of of of Als er puntjes ([. . . ]) achter een optie staan, drukt u op de knop SET om de gewenste instellingen te gebruiken in het menu dat dan wordt weergegeven. Wanneer de instellingen gereed zijn, drukt u nogmaals op de knop SET om de instellingen te bevestigen. In de opnamemodus kunt u het menu ook sluiten door de sluiterknop half in te drukken. 63 Opnamen maken ­ Geavanceerde functies Afhankelijk van de opnamemodus zijn sommige menuopties mogelijk niet beschikbaar (p. U kunt een gewenst beeld en geluid toepassen op en in het menu Mijn camera. 108) of de Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Cd Startershandleiding voor Canon Digital Camera-software] voor meer informatie. De standaardwaarden voor alle instellingen die kunnen worden gewijzigd via het menu en de knoppen, met uitzondering van Opnamemodus, [Datum/Tijd] , [Taal] en [Video Systeem], kunnen allemaal in één keer worden hersteld (p. 72). 64 Opnamen maken ­ Geavanceerde functies Menu-instellingen en standaardinstellingen Opname Menu *Standaardinstellingen Menuonderdelen Snelle beelden Instellingen Zet de optie Snel beeld aan of uit. · Aan / Uit* Hiermee kunt u de optie AiAf inschakelen (het AF-kader wordt automatisch geselecteerd wanneer u een opname maakt) of uitschakelen (het AF-kader wordt ingesteld op het middelste kader). · Aan* / Uit Hiermee stelt u in of de rode-ogenreductielamp moet worden gebruikt. · Aan* / Uit Hiermee stelt u in hoeveel tijd er moet verstrijken tussen het indrukken van de sluiterknop en het loslaten van de sluiter door de zelfontspanner. (10 seconden)* (2 seconden) Hiermee stelt u de uitvoer van het AF-hulplicht in op basis van de opnameomstandigheden bij het gebruik van de autofocusfunctie. [. . . ] U behaalt nog betere resultaten door de camera op een stabiele ondergrond te plaatsen of door een statief te gebruiken bij de opname. Onderbelichting Het gehele opgenomen beeld is donker, waardoor de witte elementen ervan grijs lijken. Door het fotograferen van heldere onderwerpen of bij tegenlicht kan het beeld onderbelicht worden. 76) Deze camera past automatisch de belichting aan om beelden met een optimale helderheid te fotograferen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING CANON POWERSHOT A400

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding CANON POWERSHOT A400 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag