Gebruiksaanwijzing CANON MV550I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing CANON MV550I. Wij hopen dat dit CANON MV550I handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing CANON MV550I te teleladen.


CANON MV550I : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (11880 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   CANON MV550I (5748 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding CANON MV550I

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] DIGITALE VIDEO CAMCORDER NEDERLANDS Gebruiksaanwijzing Ne Mini Digital Video Cassette PAL Deze gebruiksaanwijzing beschrijft het gebruik van de MV550i en MV530i camcorders. Merk op dat de afbeeldingen en uitleg in deze gebruiksaanwijzing hoofdzakelijk slaan op het MV550i model. Belangrijke aanwijzingen Ne WAARSCHUWING: HET DEKSEL (OF DE ACHTERWAND) NIET VERWIJDEREN OM HETGEVAAR OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN. IN HET TOESTEL BEVINDEN ZICH GEEN DOOR DE GEBRUIKER TE REPAREREN ONDERDELEN. WAARSCHUWING: STEL DIT APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT OM HET GEVAAR OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF BRAND TE VERMIJDEN. VOORZICHTIG: GEBRUIK UITSLUITEND DE AANBEVOLEN ACCESSOIRES OM HET GEVAAR OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN EN HINDERLIJKE INTERFERENTIE (STORING) TE VERMIJDEN. [. . . ] U kunt meer dan eens op de toetsen drukken om naar het corresponderende stilbeeld of de juiste dag te gaan (maximaal 10 maal); druk bijvoorbeeld vijfmaal op de + toets om vijf stilbeelden of dagen verder te springen. De aanduiding PHOTO SEARCH/DATE SEARCH verschijnt in het midden van het display, samen met het - of + +teken en het nummer waaruit gekozen wordt. U kunt gemakkelijk van richting veranderen door op de toets van de tegenovergestelde richting te drukken. Gebruik van alle aanwezige functies b Opmerkingen: Druk op de 3 (stoptoets) tijdens het zoeken te stoppen. Als u een zoekprocedure begint dichtbij het begin van het opgenomen stilbeeld, is het mogelijk dat de camcorder er overheen springt. Wanneer u de zone voor de wereldklok ingesteld heeft, kijkt de tijdzoekfunctie ook naar een verandering in datum die voortvloeide uit een bijgestelde tijd. Een datum/gedeelte kan niet worden gedentificeerd als de totale opnametijd op die dag/dat gedeelte minder dan 1 minuut beliep. Wanneer de opname-dag gevonden is en de weergave start, kan het gebeuren dat er even vr of na het begin van het gevonden gedeelte gestart wordt. Als de datacodering niet juist wordt weergegeven, zal de datumzoekfunctie niet correct werken. 85 Terugkeren naar een voorheen ingesteld punt Ne Gebruik de draadloze afstandsbediening om het punt in te stellen waar u naar wilt terugkeren na de weergave. E + D, E + B 1. Druk tijdens weergeven op de ZERO SET MEMORY toets van de draadloze afstandsbediening bij het punt waarnaar u wilt terugkeren. De tijdcode wordt vervangen door een bandteller die ingesteld wordt op nul met de aanduiding. Druk nogmaals op de ZERO SET MEMORY toets (nulstelgeheugen) om het nulstelgeheugen uit te schakelen. 2. De band stopt automatisch zodra hij de nulstand bereikt. Gebruik van alle aanwezige functies RTN1 of `RTN verschijnt in het display. De bandteller met de aanduiding verdwijnt uit het display en de tijdcode verschijnt opnieuw. b Opmerkingen: Het is mogelijk dat deze functie niet juist werkt als er een blanco gedeelte tussen de opnamen op de band is. U kunt het nulstelgeheugen ook gebruiken om in de TAPE CAMERA stand een bepaald punt op de band in te stellen. Wanneer u de band dan naderhand terugspoelt om deze te gaan weergeven, zal de band automatisch bij het voorheen ingestelde punt stoppen. Als u de cassette uit het apparaat neemt terwijl een bepaald punt is ingesteld, komt het betreffende punt te vervallen en wordt de bandteller-aanduiding weer vervangen door de tijdcode. De camcorder onthoudt de door u gemaakte instelling zelfs als hij uit- en weer ingeschakeld wordt of als de programmakeuzeschakelaar in een andere stand wordt gezet. 86 VIDEOMONTAGE Monteren van beelden naar een videorecorder Wanneer u de camcorder op een videorecorder aansluit, kunt u opnamemontage uitvoeren om ongewenste scnes te verwijderen -- of u combineert opnamen om zo een eigen videoproductie samen te stellen. Ne Voorbereidingen 1. Zie "Aansluitingen voor weergave via een televisie" op f 33. Maak de voorbereidingen bij de TV en de videocassetterecorder. Schakel de TV in en zet de TV/VIDEO keuzeschakelaar op VIDEO. Schakel de videocassetterecorder in en zet de ingangskeuzeschakelaar op LINE. Leg een cassette in en schakel de opnamepauzefunctie van de videocassetterecorder in. Zie de gebruiksaanwijzing van de TV en die van de videocassetterecorder voor details. 3. Zet de POWER schakelaar van de camcorder op PLAY (VCR) en zet de TAPE/CARD schakelaar van de camcorder op TAPE. Stel met het menu de AV/hoofdtelefoon-aansluiting in op AV (f 33). [. . . ] Zie f 90, 91 of 93 Zie f 18 Ne Verschijnt wanneer, tijdens DV dubben, de DV-kabel wordt verwijderd of wanneer de stroom wordt onderbroken tussen de digitale apparatuur en de camcorder. Zie f 141 Verschijnt wanneer u audiodubben of AV tussenvoegen probeert uit te voeren bij een cassette die opgenomen was met een andere opnamefunctie dan de SP functie (f 95, 98). Verschijnt wanneer u audio dubben probeert uit te voeren bij een cassette die opgenomen was in de 16-bit audio of 12-bit, 4-kanalen stand (f 98). Aanvullende informatie Verschijnt wanneer de camcorder een blanco gedeelte op de band ontdekt tijdens audiodubben of AV invoegen (f 95, 98). 155 Ne Verschijnt onmiddellijk nadat u met het opnemen bent begonnen en de videokoppen erg vuil zijn. (f 140) Verschijnt wanneer u 51 (of meer) beelden voor afdrukken probeert te markeren of als een markeringsbestand niet bewerkt kan worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING CANON MV550I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding CANON MV550I zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag