Gebruiksaanwijzing CANON MV500

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing CANON MV500. Wij hopen dat dit CANON MV500 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing CANON MV500 te teleladen.


CANON MV500 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8736 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   CANON MV500 (3558 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding CANON MV500

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] DIGITALE VIDEO CAMCORDER NEDERLANDS Gebruiksaanwijzing VIDEOCAMARA Y GRABADORA DIGITAL Ne ESPAÑOL Manual de instrucciones CÂMARA DE VIDEO DIGITAL Es PORTUGUÊS Manual de instruções P Mini Digital Video Cassette PAL Deze gebruiksaanwijzing beschrijft het gebruik van de MV500 en MV500i camcorders. Het belangrijkste verschil tussen deze modellen is dat de MV500i voorzien is van een DV opnamefunctie en een analoge ingang-opnamefunctie. Merk op dat de afbeeldingen en uitleg in deze gebruiksaanwijzing hoofdzakelijk slaan op het MV500i model. Este manual de instrucciones explica el uso de las videocámaras MV500 y MV500i. [. . . ] Het audioniveau zal anders zijn dan bij gebruik van de ingebouwde microfoon. 61 Ne b Opmerkingen: · Bij gebruik van een externe microfoon mag de microfoonkabel niet langer dan 3 meter zijn om elektromagnetische storing te voorkomen. · Let op bij gebruik van een lange microfoon, want die zou in het beeld zichtbaar kunnen zijn. Windscherm De camcorder heeft een automatisch windscherm om te voorkomen dat het geluid van de wind storing veroorzaakt op het geluidsspoor. Zorg ervoor dat het uitgeschakeld is wanneer u wilt dat de microfoon zo gevoelig mogelijk is. Gebruik het windscherm bij het maken van opnamen op plaatsen met veel wind zoals op het strand of vlakbij gebouwen. D, B (f 39) Om de functie in te schakelen, opent u het menu en kies dan VCR SET UP. Vervolgens kiest u WIND SCREEN, zet u dit onderdeel op ON en sluit dan het menu. · Bij het inschakelen van het windscherm verschijnt de aanduiding WS O in het display. Gebruik van alle aanwezige functies b Opmerkingen: · Het windscherm kan gebruikt worden bij audiodubben met de ingebouwde microfoon in de PLAY (VCR) functie en bij opnemen (wanneer in het VCR SET UP submenu AUDIO DUB. · Het windscherm werkt niet wanneer een externe microfoon is aangesloten op de MIC aansluiting. 62 Instellen van de zelfontspanner Ne voor stilbeelden DATA CODE voor videoopnamen De zelfontspanner is handig wanneer u tijdens de video- of stilbeeld-opname zelf in beeld wilt verschijnen. D 1. Druk op de h zelfontspannertoets van de camcorder of de SELF TIMER toets van de draadloze afstandsbediening. · De aanduiding "SELF-T" verschijnt in het display. · Draai het LCD paneel 180° (f 27) om het onderwerp de opname te laten zien. . Gebruik van alle aanwezige functies Voor video-opnamen 2. Druk op de start/stop toets. · De camcorder begint na 10 seconden aftellen op te nemen (of na 2 seconden bij gebruik van de draadloze afstandsbediening). · De aanduiding "SELF-T" verdwijnt uit het display zodra het opnemen begint. 3. Druk op de start/stop toets om de opname te beëindigen. Voor stilbeelden 2 Druk op de PHOTO toets op de camcorder of op de draadloze afstandsbediening. · De camcorder stelt automatisch scherp 2 seconden voordat het aftellen klaar is. Het witte F teken knippert op dit moment ook en wordt daarna groen nadat de scherpstelling en belichting ingesteld zijn. Als u de afstandsbediening gebruikt, dan begint het F teken onmiddellijk na indrukken van de PHOTO toets te knipperen. 63 · De camcorder neemt het stilbeeld ongeveer 6 seconden lang op. · Als de camcorder in de CAMERA functie staat, dan keert de camcorder na een bandopname terug naar de opnamepauzefunctie. Ne b Opmerkingen: · Om de zelfontspanner uit te schakelen voordat deze begonnen is met aftellen, drukt u op de h SELF TIMER toets. · Om de zelfontspanner uit te schakelen terwijl het aftellen reeds begonnen is, drukt u op de h SELF TIMER toets. Gebruik van alle aanwezige functies 64 Gebruik van AE verschuiving Door het niveau van de automatische belichtingsfunctie (AE) te regelen kunt u het beeld donkerder of lichter maken. Hierdoor kunt u compenseren voor tegenlicht of overbelichting. Ne P D Controleer of de programmakeuzeschakelaar op Q staat. 1. Druk op de keuzeschijf en kies in het programmamenu een ander opnameprogramma dan Spotlight, Sand & Snow of Night. Druk op de AE SHIFT toets. · eAE verschijnt in lichtblauw. 3. Draai aan de keuzeschijf om het door u gewenste niveau te kiezen. · De niveau's lopen uiteen van ­2 tot +2 in stapjes van 0, 25 (behalve ­1, 75 en +1, 75). · Hoe hoger de instelling des te helderder het beeld. Gebruik van alle aanwezige functies b Opmerkingen: · De belichting kan niet ingesteld worden zonder de e aanduiding vóór AE in het display. · U kunt de AE verschuiving niet instellen wanneer de camcorder in de [ stand (Easy Recording), in het Spotlight opnameprogramma, het Sand & Snow programma, of het Nachtopnameprogramma staat. 65 Instellen van de sluitertijd Ne Stel de sluitertijd met de hand bij om onbewogen beelden te verkrijgen bij snel bewegende onderwerpen. D (f 39) 1. 5. Zorg ervoor dat de camcorder in de Q stand (programma AE) staat. [. . . ] Opnamen die korter zijn dan 10 seconden kunnen later misschien moeilijk te monteren zijn. Aan de andere kant, als u niet van plan bent te monteren, onthoud dan dat een opnamebeeld dat geen actie bevat in het algemeen niet langer dan 10 seconden moet duren. "!AUTO POWER OFF" (automatische uitschakeling stroom) Microfoon-ingang Aanvullende informatie DV-ingang (f 77) (alleen MV500i) Analoog-digitaal omzetter (f 83) (alleen MV500i) Condenswaarschuwing (f 104) De camcorder schakelt zichzelf uit als u de camcorder langer dan ongeveer 5 minuten in de opnamepauzestand laat staan. Dit display verschijnt ongeveer 20 seconden voordat de camcorder zichzelf uitschakelt. 114 Waarschuwingen De camera toont verscheidene waarschuwingen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING CANON MV500

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding CANON MV500 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag