Gebruiksaanwijzing CANON MULTIPASS C80

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing CANON MULTIPASS C80. Wij hopen dat dit CANON MULTIPASS C80 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing CANON MULTIPASS C80 te teleladen.


CANON MULTIPASS C80 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1411 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   CANON MULTIPASS C80 (6994 ko)
   CANON MULTIPASS C80 (6257 ko)
   CANON MULTIPASS C80 MULTIPASS SUITE 3.1 (7002 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding CANON MULTIPASS C80

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Ook kunt u foto's op het LCDscherm bekijken voordat u ze afdrukt. Opmerking Het LCD-scherm wordt uitgeschakeld als het apparaat ongeveer 5 minuten niet wordt gebruikt. Druk op een willekeurige knop (met uitzondering van de knop AAN (ON) ) of voer een afdruktaak uit als u het LCD-scherm weer wilt inschakelen. Hoofdonderdelen (6) Bedieningspaneel Gebruik het bedieningspaneel om de apparaatinstellingen te wijzigen of het apparaat te bedienen. Zie Bedieningspaneel. Pagina 5 van 1084 pagina's (7) Papieruitvoerlade Deze lade wordt automatisch geopend als het afdrukken of kopiëren wordt gestart en er afgedrukt papier wordt uitgevoerd. (8) Verlengstuk van de uitvoerlade Open het verlengstuk als u de afdrukken wilt ondersteunen. U kunt het verlengstuk zowel bij het afdrukken als het kopiëren gebruiken. (9) Alarmlampje Dit lampje brandt of knippert oranje als er een fout optreedt, bijvoorbeeld als het papier of de inkt op is. (10) Wi-Fi-lampje Dit lampje brandt of knippert blauw om de status van het draadloze LAN aan te geven. Brandt: Draadloos LAN actief (Wireless LAN active) is geselecteerd. Knippert: bezig met afdrukken of scannen via een draadloos LAN. [. . . ] Afbeeldingen importeren die zijn opgeslagen op een geheugenkaart Afbeeldingen openen die op een computer zijn opgeslagen Foto's corrigeren U kunt afbeeldingen corrigeren en verbeteren in het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/ Enhance Images). 1. Selecteer afbeeldingen en klik op Bewerken/converteren (Edit/Convert). Klik op Foto Afbeeldingen herstellen (Fix photo images) in de lijst. Het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images) wordt geopend. 3. Afbeeldingen corrigeren/verbeteren in het venster Afbeeldingen corrigeren/ verbeteren (Correct/Enhance Images). Opmerking Zie 'Venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images) ' voor meer informatie over het venster Afbeeldingen corrigeren/verbeteren (Correct/Enhance Images). Bestanden bewerken Zie de betreffende onderstaande onderwerpen voor het corrigeren/verbeteren van afbeeldingen. Afbeeldingen automatisch corrigeren/verbeteren Afbeeldingen handmatig corrigeren/verbeteren Pagina 571 van 1084 pagina's Documenten converteren naar tekst Tekst scannen in gescande tijdschriften en kranten en weergeven in Kladblok (geleverd bij Windows). Belangrijk PDF-bestanden kunnen niet worden omgezet in tekst. 1. Selecteer afbeeldingen en klik op Bewerken/converteren (Edit/Convert). Klik op Converteren naar tekstbestand (Convert to text file) in de lijst. Textedit (geleverd bij Windows) wordt gestart en bewerkbare tekst wordt weergegeven. Opmerking U kunt alleen teksten in talen exporteren naar Kladblok (geleverd bij Windows) die geselecteerd kunnen worden op het tabblad Algemeen (General) Klik op Instellen. . . (Set. . . ) op het tabblad Algemeen (General) en geef de taal op van het document dat u wilt scannen. Als u meerdere documenten scant, kunt u de geëxporteerde tekst in één bestand verzamelen. Tabblad Algemeen (General) Tekst die wordt weergegeven in Kladblok (geleverd bij Windows) kan alleen als leidraad worden gebruikt. Het dialoogvenster Opslaan als PDF-bestand (Save as PDF file) wordt opnieuw weergegeven. 5. Klik op Opslaan (Save). Bestanden worden volgens de instellingen opgeslagen. Verwant onderwerp PDF-bestanden die met een wachtwoord zijn beveiligd openen of bewerken Naar boven PDF-bestanden die met een wachtwoord zijn beveiligd openen of bewe. . . Pagina 576 van 1084 pagina's Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met de meegeleverde toepassingssoftware > Afbeeldingen in MP Navigator EX gebruiken > PDF-bestanden die met een wachtwoord zijn beveiligd openen of bewerken S509 PDF-bestanden die met een wachtwoord zijn beveiligd openen of bewerken Als u een PDF-bestand dat met een wachtwoord is beveiligd wilt openen of bewerken/afdrukken, moet u een wachtwoord opgeven. De volgende procedures dienen alleen als voorbeeld. Belangrijk U kunt alleen PDF-bestanden openen, bewerken of afdrukken waarbij het wachtwoord is ingesteld met MP Navigator EX. U kunt geen PDF-bestanden bewerken die in andere toepassingen zijn bewerkt, of waarvan het wachtwoord is ingesteld met andere toepassingen. Alleen MP Navigator EX versie 1. 1 en 2. 0 of later ondersteunt het openen, bewerken en afdrukken van PDF-bestanden die met een wachtwoord zijn beveiligd. U kunt maximaal 99 pagina's tegelijk maken of bewerken met MP Navigator EX. Een wachtwoord opgeven om een bestand te openen 1. Selecteer in het venster Toon & gebruik (View & Use) het PDF-bestand dat u wilt openen en klik op Inzoomen (Zoom in). U kunt ook dubbelklikken op het PDF-bestand. Opmerking Alleen het Wachtwoord voor openen document (Document Open Password) is vereist. U hoeft het Wachtwoord machtigingen (Permissions Password) niet op te geven. Als het dialoogvenster Inzoomen (Zoom in) wordt geopend met een slotpictogram, klikt u op Wachtwoord invoeren (Enter Password). PDF-bestanden die met een wachtwoord zijn beveiligd openen of bewe. . . [. . . ] IPv4 maakt gebruik van 32-bit adressen en IPv6 maakt gebruik van 128-bit adressen. K Sleutelindeling (Key Format) Selecteer ASCII of Hex als indeling voor de WEP-sleutel. De tekens die kunnen worden gebruikt voor de WEP-sleutel verschillen afhankelijk van de geselecteerde sleutelindelingen. ASCII Hiervoor kunt u een tekenreeks van vijf of dertien tekens opgeven die alfanumerieke en onderstrepingstekens '_' kan bevatten. Hex Hiervoor kunt u een tekenreeks van 10 of 26 tekens opgeven die hexadecimale tekens kan bevatten (0 tot 9, A tot F en a tot f). Sleutellengte (Key Length) Lengte van de WEP-sleutel. Met een langere sleutellengte kunt u een complexere WEP-sleutel maken. L Verbindingkwaliteit (Link Quality) De status van de verbinding tussen het toegangspunt en de printer zonder storing, wordt aangegeven met een waarde van 0 tot 100%. LLTD Een Link Layer-protocol dat in Windows 7 of Windows Vista is ingebouwd en waarmee de netwerktopologie wordt ontdekt en de servicekwaliteit wordt gediagnosticeerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING CANON MULTIPASS C80

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding CANON MULTIPASS C80 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag