Gebruiksaanwijzing CANON MULTIPASS C70

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing CANON MULTIPASS C70. Wij hopen dat dit CANON MULTIPASS C70 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing CANON MULTIPASS C70 te teleladen.


CANON MULTIPASS C70 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1411 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   CANON MULTIPASS C70 (6994 ko)
   CANON MULTIPASS C70 (6257 ko)
   CANON MULTIPASS C70 MULTIPASS SUITE 3.1 (7002 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding CANON MULTIPASS C70

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Druk op een willekeurige knop (met uitzondering van de knop AAN) of voer een afdruktaak uit als u het LCD-scherm weer wilt inschakelen. (6) Bedieningspaneel Gebruik het bedieningspaneel om de apparaatinstellingen te wijzigen of het apparaat te bedienen. Zie Bedieningspaneel . (7) Klepje van de kaartsleuf Open deze klep voor het plaatsen van een geheugenkaart. Zie Geheugenkaarten plaatsen. Hoofdonderdelen (8) Poort voor Direct afdrukken Sluit hier een PictBridge-compatibel apparaat aan, zoals een digitale camera of de optionele Bluetootheenheid BU30*, als u rechtstreeks wilt afdrukken. Page 5 of 791 pages Zie Foto's rechtstreeks afdrukken vanaf een mobiele telefoon of digitale camera . U kunt ook een USB-flashstation in deze poort plaatsen om gescande gegevens op het station op te slaan. Zie Gescande gegevens opslaan. * De Bluetooth-eenheid is niet beschikbaar in bepaalde landen of regio's, afhankelijk van de lokale wet- en regelgeving. Neem contact op met de plaatselijke helpdesk van Canon voor meer informatie. Waarschuwing Sluit geen andere apparaten dan PictBridge-compatibele apparaten, de optionele Bluetootheenheid BU-30 of USB-flashstations aan op de poort voor Direct afdrukken van het apparaat. Als u andere apparaten op deze poort aansluit, kan dit brand, elektrische schokken of schade aan het apparaat veroorzaken. Let op Raak het metalen omhulsel niet aan. (9) Papieruitvoerlade Deze lade wordt automatisch geopend als het afdrukken of kopiëren wordt gestart en er afgedrukt papier wordt uitgevoerd. (10) Verlengstuk van de uitvoerlade Open het verlengstuk als u de afdrukken wilt ondersteunen. U kunt het verlengstuk zowel bij het afdrukken als het kopiëren gebruiken. (11) Glasplaat Plaats hier het origineel dat u wilt kopiëren of scannen. (12) Cassette Plaats een vel normaal papier van A4, -, B5, -, A5, - of Letter-formaat en voer de cassette in het apparaat in. [. . . ] op. Page 431 of 791 pages Opmerking Zie 'Dialoogvenster Foto afdrukken (Print Photo) ' voor meer informatie. 4. Klik op Afdrukken (Print). Het afdrukken wordt gestart. Opmerking Als u wilt annuleren tijdens het spoolen, klikt u op Annuleren (Cancel). Als u het afdrukken wilt annuleren, selecteert u het afdrukpictogram op de taakbalk en klikt u op Afdrukken annuleren (Cancel Printing). Naar boven Via e-mail verzenden Page 432 of 791 pages Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met de meegeleverde toepassingssoftware > Afbeeldingen in MP Navigator EX gebruiken > Via e-mail verzenden Via e-mail verzenden U kunt gescande afbeeldingen via e-mail verzenden. Belangrijk MP Navigator EX is compatibel met de volgende e-mailprogramma's: - Windows Mail (Windows Vista) - Outlook Express (Windows XP/Windows 2000) - Microsoft Outlook - EUDORA - Netscape Mail (Als een e-mailprogramma niet naar behoren functioneert, controleert u of de MAPI-instelling van het mailprogramma is ingeschakeld. Raadpleeg de handleiding van het e-mailprogramma voor informatie over het inschakelen van MAPI. ) 1. Open het venster Toon & gebruik (View & Use) vanuit het scherm voor de navigatiemodus (Navigation Mode) en selecteer de gewenste afbeeldingen. Opmerking Zie 'We gaan scannen' voor meer informatie over het scannen van afbeeldingen in MP Navigator EX. U kunt ook afbeeldingen selecteren die zijn opgeslagen op een geheugenkaart of computer. Afbeeldingen importeren die zijn opgeslagen op een geheugenkaart Afbeeldingen openen die op een computer zijn opgeslagen 2. Klik op Verzenden (Send) en klik vervolgens op Toevoegen aan e-mail (Attach to Email) in de lijst. 3. Stel de opties voor opslaan in zoals gewenst. Geef de doelmap en bestandsnaam op. Via e-mail verzenden Page 433 of 791 pages Belangrijk U kunt een compressietype selecteren als u JPEG-afbeeldingen via e-mail verzendt. Klik op Instellen. . . (Set. . . ) om een dialoogvenster te openen en selecteer Hoog (lage compressie) (High(Low Compression)), Standaard (Standard) of Laag (hoge compressie) (Low(High Compression)). Opmerking Zie 'Dialoogvenster Via e-mail verzenden (Send via E-mail) ' voor meer informatie over het dialoogvenster Via e-mail verzenden (Send via E-mail). 4. Klik op OK. De bestanden worden opgeslagen volgens de instellingen en het e-mailprogramma start. 5. Geef de geadresseerde op, voer het onderwerp en de berichttekst in en verzend het bericht. Raadpleeg de handleiding van het e-mailprogramma voor meer informatie. Naar boven Bestanden bewerken Page 434 of 791 pages Uitgebreide Handleiding>Scannen > Scannen met de meegeleverde toepassingssoftware > Werken met afbeeldingen in MP Navigator EX > Bestanden bewerken Bestanden bewerken U kunt afbeeldingen bewerken of ze converteren naar tekst met MP Navigator EX of een toepassing bij het apparaat. Schakel het selectievakje Instellingen wachtwoordbeveiliging (Password security settings) in. Wachtwoorden voor PDF-bestanden instellen Page 437 of 791 pages Het dialoogvenster Wachtwoordbeveiliging - Instellingen (Password Security -Settings) wordt geopend. Opmerking U kunt het dialoogvenster Wachtwoordbeveiliging - Instellingen (Password Security -Settings) ook openen door op Instellen. . . (Set. . . ) te klikken en vervolgens Wachtwoordbeveiliging (Password Security) te selecteren bij Beveiliging (Security) in het dialoogvenster PDFinstellingen (PDF Settings). 3. Schakel het selectievakje Wachtwoord vereist om document te openen (Require a password to open the document) of Wachtwoord gebruiken om afdrukken en bewerken van document en beveiligingsinstellingen te beperken (Use a password to restrict printing and editing of the document and its security settings) in en geef een wachtwoord op. Belangrijk U kunt een wachtwoord van maximaal 32 alfanumerieke enkele-bytetekens opgeven. Wachtwoorden zijn hoofdlettergevoelig. Opmerking Schakel beide selectievakjes in om het Wachtwoord voor openen document (Document Open Password) en het Wachtwoord machtigingen (Permissions Password) in te stellen. U kunt niet hetzelfde wachtwoord voor beide doeleinden gebruiken. Wachtwoorden voor PDF-bestanden instellen Page 438 of 791 pages 4. Klik op OK. Het dialoogvenster Het wachtwoord voor het openen van het document bevestigen (Confirm Document Open Password) of Bevestig toestemmingenwachtwoord (Confirm Permissions Password) wordt geopend. Wachtwoord voor openen document Wachtwoord machtigingen 5. Geef het wachtwoord opnieuw op en klik op OK. Het dialoogvenster Opslaan als PDF-bestand (Save as PDF file) wordt opnieuw weergegeven. Belangrijk Als u het dialoogvenster Opslaan als PDF-bestand (Save as PDF file) sluit zonder op Opslaan (Save) te klikken, worden de instellingen in het dialoogvenster Wachtwoordbeveiliging Instellingen (Password Security -Settings) verwijderd. Als u een bewerkt bestand opslaat, moet u het wachtwoord opnieuw instellen. Opmerking Als u de wachtwoorden instelt via het dialoogvenster PDF-instellingen (PDF Settings), gaat u terug naar het dialoogvenster PDF-instellingen (PDF Settings). Het dialoogvenster Opslaan als PDF-bestand (Save as PDF file) wordt opnieuw weergegeven. 6. Klik op Opslaan (Save). Bestanden worden volgens de instellingen opgeslagen. Verwant onderwerp PDF-bestanden die met een wachtwoord zijn beveiligd openen of bewerken Naar boven PDF-bestanden die met een wachtwoord zijn beveiligd openen of bewerken Page 439 of 791 pages Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met de meegeleverde toepassingssoftware > Afbeeldingen in MP Navigator EX gebruiken > PDF-bestanden die met een wachtwoord zijn beveiligd openen of bewerken PDF-bestanden die met een wachtwoord zijn beveiligd openen of bewerken Als u een PDF-bestand dat met een wachtwoord is beveiligd wilt openen of bewerken/afdrukken, moet u een wachtwoord opgeven. Hoe u het wachtwoord moet opgeven, hangt af van de bewerking. De volgende procedures dienen alleen als voorbeeld. Belangrijk U kunt alleen PDF-bestanden openen, bewerken of afdrukken waarbij het wachtwoord is ingesteld met MP Navigator EX. [. . . ] U kunt de printer nu in het netwerk delen. Naar boven Beperkingen bij het afdrukken in een netwerk Page 785 of 791 pages Uitgebreide Handleiding > Bijlage > De printer aansluiten op een netwerk > Beperkingen bij het afdrukken in een netwerk Beperkingen bij het afdrukken in een netwerk Bij het gebruik van een printer in een netwerk gelden de volgende beperkingen. Lees de beperkingen voor de omgeving waarin u werkt. Als u de printer in een netwerk deelt Er kan een bericht verschijnen dat het afdrukken is voltooid. Als u wilt dat het bericht niet meer wordt weergegeven, volgt u de onderstaande procedure. In Windows Vista: Druk op de Alt-toets in het venster Printers op het clientsysteem. Open Als administrator uitvoeren (Run as administrator) -> Eigenschappen van server. . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING CANON MULTIPASS C70

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding CANON MULTIPASS C70 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag