Gebruiksaanwijzing CANON LASERBASE MF8180C

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing CANON LASERBASE MF8180C. Wij hopen dat dit CANON LASERBASE MF8180C handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing CANON LASERBASE MF8180C te teleladen.


CANON LASERBASE MF8180C : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7956 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   CANON LASERBASE MF8180C (4366 ko)
   CANON LASERBASE MF8180C BROCHURE (216 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding CANON LASERBASE MF8180C

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het papier wordt automatisch met één vel tegelijk ingevoerd. Zie Papier plaatsen. (7) Klepje van de kaartsleuf Open deze klep voor het plaatsen van een geheugenkaart. Zie Geheugenkaarten plaatsen. (8) Infraroodpoort Gebruik deze poort om af te drukken vanaf een mobiele telefoon met draadloze infraroodcommunicatie. Hoofdonderdelen Zie Foto's afdrukken vanaf een draadloos communicatieapparaat . Page 5 of 984 pages (9) Poort voor Direct afdrukken Sluit hier een PictBridge-compatibel apparaat aan, zoals een digitale camera of de optionele Bluetootheenheid BU30*, als u rechtstreeks wilt afdrukken. Zie Foto's rechtstreeks afdrukken vanaf een mobiele telefoon of digitale camera . U kunt ook een USB-flashstation in deze poort plaatsen om gescande gegevens op het station op te slaan. Zie Gescande gegevens opslaan. * De Bluetooth-eenheid is niet beschikbaar in bepaalde landen of regio's, afhankelijk van de lokale wet- en regelgeving. Neem contact op met de plaatselijke helpdesk van Canon voor meer informatie. Waarschuwing Sluit geen andere apparaten dan PictBridge-compatibele apparaten, de optionele Bluetootheenheid BU-30 of USB-flashstations aan op de poort voor Direct afdrukken van het apparaat. Als u andere apparaten op deze poort aansluit, kan dit brand, elektrische schokken of schade aan het apparaat veroorzaken. Let op Raak het metalen omhulsel niet aan. (10) Papieruitvoerlade Deze lade wordt automatisch geopend als het afdrukken of kopiëren wordt gestart en er afgedrukt papier wordt uitgevoerd. (11) Verlengstuk van de uitvoerlade Open het verlengstuk als u de afdrukken wilt ondersteunen. U kunt het verlengstuk zowel bij het afdrukken als het kopiëren gebruiken. (12) Vergrendelingsschakelaar van de scanner Hiermee vergrendelt u de scaneenheid (printerklep) om te voorkomen dat deze opengaat tijdens het vervoer van het apparaat. [. . . ] (Set. . . ) Hiermee geeft u geavanceerde instellingen voor het maken van PDF-bestanden op. Zie 'Dialoogvenster PDF-instellingen (PDF Settings) ' voor meer informatie. Instellingen wachtwoordbeveiliging (Password security settings) Schakel dit selectievakje in om het dialoogvenster Wachtwoordbeveiliging - Instellingen (Password Security -Settings) te openen, waarin u wachtwoorden kunt instellen voor het openen, bewerken en afdrukken van PDF-bestanden. Wachtwoorden voor PDF-bestanden instellen Toevoegen aan (Add to) Dit wordt weergegeven wanneer u PDF (pagina toevoegen) (PDF(Add Page)) selecteert bij Opslaan als type (Save as type) en het PDF-bestand opgeeft waaraan afbeeldingen worden toegevoegd. (Browse. . . ) om een ander bestand op te geven. Belangrijk Afbeeldingen kunnen alleen worden toegevoegd aan PDF-bestanden die zijn gemaakt met MP Navigator EX. U kunt geen PDF-bestanden opgeven die met andere toepassingen zijn gemaakt. Het is evenmin mogelijk PDF-bestanden op te geven die in andere toepassingen zijn bewerkt. Bestandsnaam (File name) Voer een bestandsnaam in voor de afbeelding die u wilt opslaan (maximaal 32 tekens). Wanneer u meerdere bestanden opslaat, worden 4 cijfers aan elke bestandsnaam toegevoegd. Opslaan in (Save in) Hier wordt de map weergegeven waarin de PDF-bestanden moeten worden opgeslagen. Windows Vista: de map MP Navigator EX in de map Afbeelding (Picture) Windows XP: de map MP Navigator EX in de map Mijn afbeeldingen (My Pictures) Windows 2000: de map MP Navigator EX in de map Mijn afbeeldingen (My Pictures) Opslaan in een submap met huidige datum (Save to a Subfolder with Current Date) Schakel dit selectievakje in om een submap te maken in de map die is opgegeven in Opslaan in (Save in) met de huidige datum en de gescande afbeeldingen in de map op te slaan. Er wordt een submap gemaakt met een naam als '2008_01_01' (jaar_maand_datum). Als dit selectievakje niet is ingeschakeld, worden bestanden rechtstreeks opgeslagen in de map die is opgegeven in Opslaan in (Save in). Naar boven Dialoogvenster PDF-instellingen (PDF Settings) Page 526 of 984 pages Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met de meegeleverde toepassingssoftware > Schermen van MP Navigator EX > Dialoogvenster PDF-instellingen (PDF Settings) Dialoogvenster PDF-instellingen (PDF Settings) In het dialoogvenster PDF-instellingen (PDF Settings) kunt u het PDF-compressietype en andere geavanceerde instellingen voor het maken van PDF-bestanden opgeven. Zoeken op sleutelwoorden inschakelen (Enable keyword search) Schakel dit selectievakje in als u tekens in een document wilt converteren naar tekstgegevens. U kunt dan gemakkelijk zoeken op sleutelwoorden. Documenttaal (Document Language) Selecteer de taal van het document dat u wilt scannen. Afdrukstand van tekstdocumenten detecteren en afbeeldingen roteren (Detect the orientation of text documents and rotate images) Schakel dit selectievakje in om de afdrukstand van het document af te leiden uit de gescande tekst en de gescande afbeelding te roteren in de juiste afdrukstand. Belangrijk Afhankelijk van de taal van het document is het mogelijk dat deze functie niet goed werkt. Alleen tekstdocumenten geschreven in een taal die beschikbaar is voor selectie bij Documenttaal (Document Language), worden ondersteund. afb. ) (My Box (Scanned/Imported Images)), Map opgeven (Specify Folder) of Recent opgesl. afbeeldingen (Recently Saved Images). Open dit venster om gescande afbeeldingen of op een computer opgeslagen afbeeldingen weer te geven of te gebruiken. Belangrijk Alleen PDF-bestanden die zijn gemaakt met MP Navigator EX worden weergegeven. U kunt geen PDF-bestanden weergeven die met andere toepassingen zijn gemaakt. Het is evenmin mogelijk PDF-bestanden weer te geven die in andere toepassingen zijn bewerkt. (1) Knoppen voor de instellingen en bewerkingen (2) Werkbalk (3) Venster met miniaturen (4) Gebied met geselecteerde afbeeldingen Knoppen voor de instellingen en bewerkingen Scan/Import. (Scan/Import) Klik hierop om foto's, documenten, tijdschriften en ander gedrukt materiaal te scannen. Het venster Scan/Import. (Scan/Import) wordt geopend. Scherm Foto's/documenten (plaat) (Photos/Documents (Platen)) (venster Scan/Import. afb. ) (My Box (Scanned/Imported Images)) Geef de mappen met afbeeldingen (gerangschikt op jaar, jaar/maand en jaar/maand/datum) weer Venster Toon gebruik (View Use) Page 532 of 984 pages in de structuur Mijn vak (My Box). Selecteer een map om de inhoud weer te geven in het venster met miniaturen rechts op het scherm. De datum van de afbeelding is de datum waarop deze is gescand, opgenomen of bijgewerkt. Map opgeven (Specify Folder) Geeft alle vaste schijven en mappen in een mapstructuur weer. Selecteer een map om de afbeeldingen weer te geven in het venster met miniaturen rechts op het scherm. Recent opgesl. afbeeldingen (Recently Saved Images) 'Gescande/geïmporteerde afbeeldingen' en afbeeldingen die zijn 'toegevoegd aan e-mail' of 'verzonden naar toepassing', worden in een boomstructuur weergegeven, gesorteerd op datum. Gescande/geïmporteerde afbeeldingen (Scanned/Imported Images), Vanaf scanner (From Scanner) en Vanaf geheugenkaart (From Memory Card) worden apart weergegeven. Selecteer een jaar-, maand- of dagmap om de afbeeldingen op datum weer te geven in het venster met miniaturen aan de rechterkant. [. . . ] Een gateway draagt gegevens over tussen de terminals en verzendt de overgedragen gegevens naar de doelterminal. DHCP-serverfunctionaliteit De router of het toegangspunt wijst automatisch een IP-adres toe wanneer de printer of computer in een netwerk wordt opgestart. F Firewall Dit is een systeem dat ongeautoriseerde toegang tot de computer van buiten het netwerk voorkomt. Om dergelijke toegang te voorkomen kunt u de firewallfunctie van een breedbandrouter of de beveiligingssoftware op de computer gebruiken. I IEEE 802. 11b Internationale norm voor draadloze LAN waarbij de frequentie 2, 4 GHz wordt gebruikt met een doorvoer van maximaal 11 Mbps. IEEE 802. 11g Internationale norm voor draadloze LAN waarbij de frequentie 2, 4 GHz wordt gebruikt met een doorvoer van maximaal 54 Mbps. Compatibel met 802. 11b. Infrastructuur Configuratie van de clientcomputer en het apparaat waarbij alle draadloze communicatie via een toegangspunt loopt. IP-adres Een uniek nummer bestaand uit vier delen gescheiden door punten. Elk netwerkapparaat dat is aangesloten op internet heeft een IP-adres. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING CANON LASERBASE MF8180C

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding CANON LASERBASE MF8180C zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag