Gebruiksaanwijzing CANON LASERBASE MF5770

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing CANON LASERBASE MF5770. Wij hopen dat dit CANON LASERBASE MF5770 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing CANON LASERBASE MF5770 te teleladen.


CANON LASERBASE MF5770 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4548 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   CANON LASERBASE MF5770 (3567 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding CANON LASERBASE MF5770

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het papier wordt automatisch met één vel tegelijk ingevoerd. Zie Papier plaatsen. (7) Klepje van de kaartsleuf Open deze klep voor het plaatsen van een geheugenkaart. Zie Geheugenkaarten plaatsen. (8) Infraroodpoort Gebruik deze poort om af te drukken vanaf een mobiele telefoon met draadloze infraroodcommunicatie. Hoofdonderdelen Zie Foto's afdrukken vanaf een draadloos communicatieapparaat . Sivu 5/836 (9) Poort voor Direct afdrukken Sluit hier een PictBridge-compatibel apparaat aan, zoals een digitale camera of de optionele Bluetootheenheid BU30*, als u rechtstreeks wilt afdrukken. Zie Foto's rechtstreeks afdrukken vanaf een mobiele telefoon of digitale camera . U kunt ook een USB-flashstation in deze poort plaatsen om gescande gegevens op het station op te slaan. Zie Gescande gegevens opslaan. * De Bluetooth-eenheid is niet beschikbaar in bepaalde landen of regio's, afhankelijk van de lokale wet- en regelgeving. Neem contact op met de plaatselijke helpdesk van Canon voor meer informatie. Waarschuwing Sluit geen andere apparaten dan PictBridge-compatibele apparaten, de optionele Bluetootheenheid BU-30 of USB-flashstations aan op de poort voor Direct afdrukken van het apparaat. Als u andere apparaten op deze poort aansluit, kan dit brand, elektrische schokken of schade aan het apparaat veroorzaken. Let op Raak het metalen omhulsel niet aan. (10) Papieruitvoerlade Deze lade wordt automatisch geopend als het afdrukken of kopiëren wordt gestart en er afgedrukt papier wordt uitgevoerd. (11) Verlengstuk van de uitvoerlade Open het verlengstuk als u de afdrukken wilt ondersteunen. U kunt het verlengstuk zowel bij het afdrukken als het kopiëren gebruiken. (12) Glasplaat Plaats hier het origineel dat u wilt kopiëren of scannen. (13) Cassette Plaats een vel normaal papier van A4, -, B5, -, A5, - of Letter-formaat en voer de cassette in het apparaat in. [. . . ] In het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences) kunt u geavanceerde instellingen definiëren voor MP Navigator EX-functies. Dialoogvenster Voorkeuren (Preferences) Handleiding (Guide) Deze handleiding openen. Naar boven Tabblad Afbeeldingen op de computer weergeven en gebruiken (View Use Images . . . Sivu 450/836 Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met de meegeleverde toepassingssoftware > Schermen van MP Navigator EX > Tabblad Afbeeldingen op de computer weergeven en gebruiken (View & Use Images on your Computer) Tabblad Afbeeldingen op de computer weergeven en gebruiken (View & Use Images on your Computer) Wijs Toon & gebruik (View & Use) aan op het scherm voor de Navigatiemodus (Navigation Mode) om het tabblad Afbeeldingen op de computer weergeven en gebruiken (View & Use Images on your Computer) weer te geven. U kunt afbeeldingen openen die op een computer zijn opgeslagen en deze afdrukken of aan een e-mail toevoegen. U kunt deze bestanden ook bewerken met een toepassing die is meegeleverd met het apparaat. Mijn vak (gesc. /geïmp. afb. ) (My Box (Scanned/Imported Images)) Open het venster Toon & gebruik (View & Use) met Mijn vak (gesc. /geïmp. U kunt afbeeldingen die zijn opgeslagen in Mijn vak (My Box) openen en gebruiken. Mijn vak (My Box) is een speciale map voor het opslaan van afbeeldingen die met MP Navigator EX zijn gescand. Opmerking Standaard zijn de volgende mappen opgegeven. Windows Vista: de map MP Navigator EX in de map Afbeelding (Picture) Windows XP: de map MP Navigator EX in de map Mijn afbeeldingen (My Pictures) Windows 2000: de map MP Navigator EX in de map Mijn afbeeldingen (My Pictures) Map opgeven (Specify Folder) Open het venster Toon & gebruik (View & Use) met Map opgeven (Specify Folder) geselecteerd. U kunt afbeeldingen die zijn opgeslagen in specifieke mappen openen en gebruiken. Recent opgesl. afbeeldingen (Recently Saved Images) Open het venster Toon & gebruik (View & Use) met Recent opgesl. U kunt afbeeldingen openen en gebruiken waarvoor geldt dat deze recentelijk zijn 'Gescand/ geïmporteerd', 'Toegevoegd aan e-mail' of 'Verzonden naar toepassing'. Opmerking Zie 'Venster Toon & gebruik (View & Use) ' voor informatie over het venster Toon & gebruik(View & Use). (Modus schakelen (Switch Mode)) Ga naar het scherm voor de modus eenmaal klikken. In het scherm voor de modus eenmaal klikken (One-click Mode) kunt u scannen, opslaan, enzovoort in één handeling, door op het bijbehorende pictogram te klikken. Scherm voor modus eenmaal klikken (One-click Mode) Tabblad Afbeeldingen op de computer weergeven en gebruiken (View Use Images . . . Dit venster bij het opstarten weergeven (Show this window at startup) Sivu 451/836 Schakel dit selectievakje in om het hoofdmenu bij het opstarten te openen. Het scherm voor het importeren van afbeeldingen van een geheugenkaart wordt weergegeven. (Scan/Import)) Documenttype (Document Type) Selecteer het type document dat u wilt scannen. Foto's scannen: Kleurenfoto (Color Photo) of Zwart-wit foto (Black and White Photo) Tekstdocumenten scannen: Kleurendocument (Color Document), Zwart-wit document (Black and White Document) of Tekst (OCR) (Text(OCR)) Tijdschriften scannen: Tijdschrift (kleur) (Magazine(Color)) Belangrijk U kunt Documenttype (Document Type) niet selecteren als het selectievakje Het scannerstuurprogramma gebruiken (Use the scanner driver) is ingeschakeld. Scherm Foto's/documenten (plaat) (Photos/Documents (Platen)) (venster Scan/Import. . . (Specify. . . ) Het documentformaat, de resolutie en andere geavanceerde scaninstellingen opgeven. Dialoogvenster Scan-instellingen (Scan Settings) (Foto's/documenten (Photos/Documents)) Belangrijk Als het selectievakje Het scannerstuurprogramma gebruiken (Use the scanner driver) is ingeschakeld, is Opgeven. . . (Specify. . . ) niet beschikbaar. Het scannerstuurprogramma gebruiken (Use the scanner driver) Schakel dit selectievakje in als u wilt scannen met ScanGear (scannerstuurprogramma). Gebruik ScanGear (scannerstuurprogramma) om tijdens het scannen van documenten afbeeldingen te corrigeren en kleuren aan te passen. Scannen (Scan) Het scannen begint. Opmerking Deze knop verandert in Scannerstuurprogramma openen (Open Scanner Driver) als u het selectievakje Het scannerstuurprogramma gebruiken (Use the scanner driver) inschakelt. Scannerstuurprogramma openen (Open Scanner Driver) ScanGear (scannerstuurprogramma) wordt gestart. Zie 'Schermen van ScanGear (scannerstuurprogramma) ' voor meer informatie over de schermen van ScanGear (scannerstuurprogramma). Opmerking Deze knop verandert in Scannen (Scan) als u het selectievakje Het scannerstuurprogramma gebruiken (Use the scanner driver) inschakelt. Wissen (Clear) Alle afbeeldingen in het venster voor miniaturen verwijderen. Belangrijk Afbeeldingen die niet op de computer zijn opgeslagen, worden verwijderd. Gebruik Opslaan (Save) of een andere methode als u belangrijke afbeeldingen op de computer wilt opslaan, voordat u op Wissen (Clear) klikt. Opslaan (Save) De geselecteerde afbeeldingen opslaan. Klik hier om het Dialoogvenster Opslaan (Save) te openen en instellingen voor het opslaan op te geven. Opslaan als PDF-bestand (Save as PDF file) De geselecteerde afbeeldingen opslaan als PDF-bestanden. Klik hier om het DialoogvensterOpslaan als PDF-bestand (Save as PDF file) te openen en instellingen voor het opslaan op te geven. Naar het hoofdmenu gaan (Jump to Main Menu) Naar het hoofdmenu gaan (Jump to Main Menu) Werkbalk Voorkeuren (Preferences) Het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences) wordt geopend. In het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences) kunt u geavanceerde instellingen definiëren voor MP Navigator EX-functies. [. . . ] U kunt de printer nu in het netwerk delen. Naar boven Beperkingen bij het afdrukken in een netwerk Sivu 830/836 Uitgebreide Handleiding > Bijlage > De printer aansluiten op een netwerk > Beperkingen bij het afdrukken in een netwerk Beperkingen bij het afdrukken in een netwerk Bij het gebruik van een printer in een netwerk gelden de volgende beperkingen. Lees de beperkingen voor de omgeving waarin u werkt. Als u de printer in een netwerk deelt Er kan een bericht verschijnen dat het afdrukken is voltooid. Als u wilt dat het bericht niet meer wordt weergegeven, volgt u de onderstaande procedure. In Windows Vista: Druk op de Alt-toets in het venster Printers op het clientsysteem. Open Als administrator uitvoeren (Run as administrator) -> Eigenschappen van server. . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING CANON LASERBASE MF5770

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding CANON LASERBASE MF5770 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag