Gebruiksaanwijzing CANON LASERBASE MF5750

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing CANON LASERBASE MF5750. Wij hopen dat dit CANON LASERBASE MF5750 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing CANON LASERBASE MF5750 te teleladen.


CANON LASERBASE MF5750 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4548 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   CANON LASERBASE MF5750 (3567 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding CANON LASERBASE MF5750

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Zie Bedieningspaneel. (6) Papieruitvoerlade Deze lade wordt automatisch geopend als het afdrukken of kopiëren wordt gestart en er afgedrukt papier wordt uitgevoerd. (7) Verlengstuk van de uitvoerlade Open het verlengstuk als u de afdrukken wilt ondersteunen. U kunt het verlengstuk zowel bij het afdrukken als het kopiëren gebruiken. Hoofdonderdelen Pagina 5 van 1112 pagina's (8) Glasplaat Plaats hier het origineel dat u wilt kopiëren of scannen. (9) Cassette Plaats een vel normaal papier van A4-, B5-, A5- of Letter-formaat en voer de cassette in het apparaat in. Er kunnen twee of meer vellen gewoon papier van hetzelfde formaat tegelijk worden geplaatst. Het papier wordt automatisch met één vel tegelijk ingevoerd. [. . . ] Vervolgens opent u het venster Toon & gebruik (View & Use) in het scherm voor de navigatiemodus. Opmerking Zie 'We gaan scannen ' voor meer informatie over het scannen van afbeeldingen in MP Navigator EX. U kunt ook afbeeldingen selecteren die zijn opgeslagen op een geheugenkaart of computer. Afbeeldingen importeren die zijn opgeslagen op een geheugenkaart Afbeeldingen openen die op een computer zijn opgeslagen 2. Selecteer Categorieën (Categories) in (Sorteren op). Afbeeldingen worden automatisch gesorteerd op categorie en weergegeven in het venster met miniaturen. Afbeeldingen classificeren in categorieën Pagina 596 van 1112 pagina's Afbeeldingen worden gesorteerd in de volgende categorieën. Foto's: Portret (Portrait), Overig (Others) Documenten: Visitekaartje (Business Card), Briefkaart (Postcard), Standaardformaat (Standard Size), PDF-bestand (PDF File) en Overig (Others) Aangepaste categorieën: hiermee geeft u uw aangepaste categorieën weer. Zie 'Aangepaste categorieën maken ' voor meer informatie over het maken van aangepaste categorieën. Niet-geclassificeerd: hiermee geeft u afbeeldingen weer die niet zijn geclassificeerd. Opmerking Klik op Afbeeldingen classificeren (Classify Images) om de afbeeldingen die worden weergegeven in Niet-geclassificeerd (Unclassified) automatisch te classificeren. Het classificeren kan even duren als er veel afbeeldingen geclassificeerd moeten worden. Belangrijk Als u afbeeldingen classificeert die zijn opgeslagen op verwisselbare media zoals een USBflashdrive of een externe vaste schijf, wordt de informatie over de classificatie verwijderd zodra u de media verwijderd. De volgende keer worden deze afbeeldingen geclassificeerd als Nietgeclassificeerd (Unclassified). Afbeeldingen kunnen niet worden geclassificeerd wanneer Recent opgesl. afbeeldingen (Recently Saved Images) is geselecteerd in het venster Toon & gebruik (View & Use). Opmerking Sommige afbeeldingen worden mogelijk niet juist gedetecteerd en daardoor niet in de juiste categorieën geclassificeerd. Afbeeldingen die zijn opgeslagen in netwerkmappen, worden niet ingedeeld. Zie ' Afbeeldingen zoeken ' voor meer informatie. Aangepaste categorieën maken Afbeeldingen classificeren in categorieën klik op Aangepaste categorieën bewerken (Edit Custom Categories). Pagina 597 van 1112 pagina's 1. Sorteer in het venster Toon & gebruik (View & Use) de afbeeldingen op categorie en Het dialoogvenster Aangepaste categorieën bewerken (Edit Custom Categories) wordt geopend. 2. Als u een PDF-bestand toevoegt dat met een wachtwoord is beveiligd, wordt u gevraagd het wachtwoord op te geven. 4. Wijzig desgewenst de volgorde van de pagina's. Gebruik de pictogrammen om de volgorde te wijzigen. U kunt ook de miniatuurafbeelding slepen naar de doellocatie. Opmerking Zie 'Venster PDF-bestand maken/bewerken (Create/Edit PDF file) ' voor meer informatie over het venster PDF-bestand maken/bewerken (Create/Edit PDF file). 5. Klik op Geselecteerde pagina's opslaan (Save Selected Pages) of Alle pagina's opslaan (Save All Pages). Het dialoogvenster Opslaan als PDF-bestand (Save as PDF file) wordt geopend. Dialoogvenster Opslaan als PDF-bestand (Save as PDF file) Belangrijk U kunt afbeeldingen die gescand zijn met 10501 of meer pixels in verticale en horizontale richting niet opslaan. Als een met wachtwoord beveiligd PDF-bestand wordt bewerkt, worden de wachtwoorden verwijderd. In het dialoogvenster Opslaan als PDF-bestand (Save as PDF file) kunt u de wachtwoorden opnieuw instellen. Geef de instellingen voor opslaan op in het dialoogvenster Opslaan als PDF-bestand (Save as PDF file) en klik op Opslaan (Save). PDF-bestanden maken/bewerken Afbeeldingen worden volgens de opgegeven instellingen opgeslagen. Pagina 605 van 1112 pagina's PDF-bestanden in een toepassing openen U kunt PDF-bestanden die met MP Navigator EX zijn gemaakt openen in een aan PDF-bestanden gekoppelde toepassing en ze bewerken of afdrukken. 1. Selecteer de PDF-bestanden en klik op PDF. Belangrijk U kunt alleen PDF-bestanden selecteren die zijn gemaakt met MP Navigator EX. U kunt geen PDF-bestanden selecteren die met andere toepassingen zijn gemaakt. Het is evenmin mogelijk PDF-bestanden te selecteren die in andere toepassingen zijn bewerkt. 2. [. . . ] IPv4 maakt gebruik van 32-bit adressen en IPv6 maakt gebruik van 128-bit adressen. K Sleutelindeling (Key Format) Selecteer ASCII of Hex als indeling voor de WEP-sleutel. De tekens die kunnen worden gebruikt voor de WEP-sleutel verschillen afhankelijk van de geselecteerde sleutelindelingen. ASCII Hiervoor kunt u een tekenreeks van vijf of dertien tekens opgeven die alfanumerieke en onderstrepingstekens '_' kan bevatten. Hex Hiervoor kunt u een tekenreeks van 10 of 26 tekens opgeven die hexadecimale tekens kan bevatten (0 tot 9, A tot F en a tot f). Sleutellengte (Key Length) Lengte van de WEP-sleutel. Met een langere sleutellengte kunt u een complexere WEP-sleutel maken. L Verbindingkwaliteit (Link Quality) De status van de verbinding tussen het toegangspunt en de printer zonder storing, wordt aangegeven met een waarde van 0 tot 100%. LLTD Een Link Layer-protocol dat in Windows 7 of Windows Vista is ingebouwd en waarmee de netwerktopologie wordt ontdekt en de servicekwaliteit wordt gediagnosticeerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING CANON LASERBASE MF5750

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding CANON LASERBASE MF5750 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag