Gebruiksaanwijzing CANON LASERBASE MF5730

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing CANON LASERBASE MF5730. Wij hopen dat dit CANON LASERBASE MF5730 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing CANON LASERBASE MF5730 te teleladen.


CANON LASERBASE MF5730 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4548 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   CANON LASERBASE MF5730 (3567 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding CANON LASERBASE MF5730

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Druk op een willekeurige knop (met uitzondering van de knop AAN (ON)) of voer een afdruktaak uit als u het LCD-scherm weer wilt inschakelen. Hoofdonderdelen (6) Bedieningspaneel Gebruik het bedieningspaneel om de apparaatinstellingen te wijzigen of het apparaat te bedienen. Pagina 5 van 980 pagina's Zie Bedieningspaneel. (7) Papieruitvoerlade Deze lade wordt automatisch geopend als het afdrukken of kopiëren wordt gestart en er afgedrukt papier wordt uitgevoerd. (8) Verlengstuk van de uitvoerlade Open het verlengstuk als u de afdrukken wilt ondersteunen. U kunt het verlengstuk zowel bij het afdrukken als het kopiëren gebruiken. (9) Alarmlampje Dit lampje brandt of knippert oranje als er een fout optreedt, bijvoorbeeld als het papier of de inkt op is. (10) Knop AAN (ON) Hiermee kunt u het apparaat aan- of uitzetten. De documentklep moet gesloten zijn als het apparaat wordt aangezet. Belangrijk De stekker uit het stopcontact halen Zet eerst het apparaat uit en controleer vervolgens of het AAN/UIT -lampje uit is voordat u de stekker uit het stopcontact haalt. Als de stekker uit het stopcontact wordt gehaald terwijl het AAN/UIT -lampje nog brandt of knippert, kan het apparaat mogelijk niet meer accuraat afdrukken omdat de printkop niet wordt beschermd. (11) AAN/UIT-lampje Dit lampje knippert en brandt vervolgens groen wanneer de printer wordt aangezet. (12) Poort voor direct afdrukken Sluit hier een PictBridge-compatibel apparaat aan, zoals een digitale camera of de optionele Bluetootheenheid BU-30*, om rechtstreeks af te drukken. Zie Foto's rechtstreeks afdrukken vanaf een digitale camera of mobiele telefoon U kunt ook een USB-flashstation in deze poort plaatsen. . Zie Het USB-flashstation plaatsen . * De Bluetooth-eenheid is niet beschikbaar in bepaalde landen of regio's, afhankelijk van de lokale wet- en regelgeving. [. . . ] U kunt een afbeelding slepen als u deze van de ene categorie naar de andere wilt verplaatsen. Opmerking Als u de afbeeldingen hebt geclassificeerd in MP Navigator EX 2. 0 of hoger en de toepassing vervolgens bijwerkt naar de meest recente versie, worden de classificatiegegevens over de een-nalaatste versie overgebracht wanneer u de toepassing voor het eerst opstart. Na de eerste keer opstarten kunnen de classificatiegegevens niet meer worden overgezet. 1. Vervolgens opent u het venster Toon & gebruik (View & Use) in het scherm voor de navigatiemodus. Opmerking Zie 'We gaan scannen ' voor meer informatie over het scannen van afbeeldingen in MP Navigator EX. U kunt ook afbeeldingen selecteren die zijn opgeslagen op een geheugenkaart of computer. Afbeeldingen importeren die zijn opgeslagen op een geheugenkaart Afbeeldingen openen die op een computer zijn opgeslagen 2. Selecteer Categorieën (Categories) in (Sorteren op). Afbeeldingen worden automatisch gesorteerd op categorie en weergegeven in het venster met miniaturen. Afbeeldingen classificeren in categorieën Pagina 540 van 980 pagina's Afbeeldingen worden gesorteerd in de volgende categorieën. Foto's: Portret (Portrait), Overig (Others) Documenten: Visitekaartje (Business Card), Briefkaart (Postcard), Standaardformaat (Standard Size), PDF-bestand (PDF File) en Overig (Others) Aangepaste categorieën: hiermee geeft u uw aangepaste categorieën weer. Zie 'Aangepaste categorieën maken ' voor meer informatie over het maken van aangepaste categorieën. Niet-geclassificeerd: hiermee geeft u afbeeldingen weer die niet zijn geclassificeerd. Opmerking Klik op Afbeeldingen classificeren (Classify Images) om de afbeeldingen die worden weergegeven in Niet-geclassificeerd (Unclassified) automatisch te classificeren. Het classificeren kan even duren als er veel afbeeldingen geclassificeerd moeten worden. Belangrijk Als u afbeeldingen classificeert die zijn opgeslagen op verwisselbare media zoals een USBflashdrive of een externe vaste schijf, wordt de informatie over de classificatie verwijderd zodra u de media verwijderd. De volgende keer worden deze afbeeldingen geclassificeerd als Nietgeclassificeerd (Unclassified). Afbeeldingen kunnen niet worden geclassificeerd wanneer Recent opgesl. afbeeldingen (Recently Saved Images) is geselecteerd in het venster Toon & gebruik (View & Use). Opmerking Sommige afbeeldingen worden mogelijk niet juist gedetecteerd en daardoor niet in de juiste categorieën geclassificeerd. Open daarna het venster Toon & gebruik (View & Use) om PDF-bestanden te maken en pagina's toe te voegen of te verwijderen, de paginavolgorde aan te passen, enzovoort. Belangrijk U kunt maximaal 99 pagina's tegelijk maken of bewerken met MP Navigator EX. Opmerking Zie 'We gaan scannen ' voor meer informatie over het scannen van afbeeldingen in MP Navigator EX. U kunt ook afbeeldingen selecteren die zijn opgeslagen op een geheugenkaart of computer. Afbeeldingen importeren die zijn opgeslagen op een geheugenkaart Afbeeldingen openen die op een computer zijn opgeslagen PDF-bestanden met MP Navigator EX maken/bewerken 1. Selecteer afbeeldingen en klik op PDF. Opmerking U kunt PDF-, JPEG-, TIFF- en BMP-bestanden selecteren. 2. Klik op PDF-bestand maken/bewerken (Create/Edit PDF file) in de lijst. Belangrijk U kunt alleen PDF-bestanden bewerken die zijn gemaakt met MP Navigator EX. U kunt geen PDF-bestanden maken/bewerken Pagina 548 van 980 pagina's PDF-bestanden bewerken die in andere toepassingen zijn gemaakt. Het is evenmin mogelijk PDF-bestanden te bewerken die in andere toepassingen zijn bewerkt. Opmerking Als u een PDF-bestand selecteert dat met een wachtwoord is beveiligd, wordt u gevraagd het wachtwoord op te geven. PDF-bestanden die met een wachtwoord zijn beveiligd openen of bewerken 3. Voeg desgewenst pagina's toe of verwijder deze. Klik op Pagina toevoegen (Add Page) als u een bestaand bestand wilt toevoegen en selecteer het bestand. Als u een pagina wilt verwijderen, selecteert u de pagina en klikt u op Geselecteerde pagina's verwijderen (Delete Selected Pages). Opmerking U kunt PDF-, JPEG-, TIFF- en BMP-bestanden toevoegen. Als u een PDF-bestand toevoegt dat met een wachtwoord is beveiligd, wordt u gevraagd het wachtwoord op te geven. 4. [. . . ] Schakel Informatieve meldingen voor netwerkprinters weergeven (Show informational notifications for network printers) op het tabblad Geavanceerd (Advanced) uit en start de computer opnieuw op. Als u Windows XP gebruikt: Open Eigenschappen van server (Server Properties) via het menu Bestand (File) van het venster Printers en faxapparaten (Printer and Faxes) op het afdrukserversysteem. Schakel Waarschuwing geven als er externe documenten worden afgedrukt (Notify when remote documents are printed) op het tabblad Geavanceerd (Advanced) uit en start de computer opnieuw op. De functie voor bidirectionele communicatie is uitgeschakeld en de juiste printerstatus wordt wellicht niet herkend. Als de gebruiker van een clientcomputer de eigenschappen van het printerstuurprogramma opent (om de eigenschappen in Windows 7 weer te geven, drukt u op de Alt-toets en selecteert u Eigenschappen van printer (Printer properties) in het menu Bestand (File)) en vervolgens op OK klikt terwijl Bidirectionele ondersteuning inschakelen (Enable bidirectional support) is uitgeschakeld op het tabblad Poorten (Ports), wordt de functie voor bidirectionele communicatie op de afdrukserver mogelijk ook uitgeschakeld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING CANON LASERBASE MF5730

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding CANON LASERBASE MF5730 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag