Gebruiksaanwijzing CANON LASERBASE MF5630

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing CANON LASERBASE MF5630. Wij hopen dat dit CANON LASERBASE MF5630 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing CANON LASERBASE MF5630 te teleladen.


CANON LASERBASE MF5630 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4944 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   CANON LASERBASE MF5630 (3472 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding CANON LASERBASE MF5630

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het papier wordt automatisch met één vel tegelijk ingevoerd. Zie Papier plaatsen. (7) Klepje van de kaartsleuf Open deze klep voor het plaatsen van een geheugenkaart. Zie Geheugenkaarten plaatsen. Hoofdonderdelen (8) Poort voor Direct afdrukken Sluit hier een PictBridge-compatibel apparaat aan, zoals een digitale camera of de optionele Bluetootheenheid BU30*, als u rechtstreeks wilt afdrukken. Page 5 of 854 pages Zie Foto's rechtstreeks afdrukken vanaf een mobiele telefoon of digitale camera . U kunt ook een USB-flashstation in deze poort plaatsen om gescande gegevens op het station op te slaan. Zie Gescande gegevens opslaan. * De Bluetooth-eenheid is niet beschikbaar in bepaalde landen of regio's, afhankelijk van de lokale wet- en regelgeving. Neem contact op met de plaatselijke helpdesk van Canon voor meer informatie. Waarschuwing Sluit geen andere apparaten dan PictBridge-compatibele apparaten, de optionele Bluetootheenheid BU-30 of USB-flashstations aan op de poort voor Direct afdrukken van het apparaat. Als u andere apparaten op deze poort aansluit, kan dit brand, elektrische schokken of schade aan het apparaat veroorzaken. Let op Raak het metalen omhulsel niet aan. (9) Papieruitvoerlade Deze lade wordt automatisch geopend als het afdrukken of kopiëren wordt gestart en er afgedrukt papier wordt uitgevoerd. (10) Verlengstuk van de uitvoerlade Open het verlengstuk als u de afdrukken wilt ondersteunen. U kunt het verlengstuk zowel bij het afdrukken als het kopiëren gebruiken. (11) Glasplaat Plaats hier het origineel dat u wilt kopiëren of scannen. (12) Cassette Plaats een vel normaal papier van A4, -, B5, -, A5, - of Letter-formaat en voer de cassette in het apparaat in. [. . . ] In het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences) kunt u geavanceerde instellingen definiëren voor MP Navigator EX-functies. Dialoogvenster Voorkeuren (Preferences) Handleiding (Guide) Deze handleiding openen. Bewerkingshulpmiddelen (Alles selecteren (Select All)) Hiermee selecteert u alle afbeeldingen in het venster met miniaturen. Scherm Foto's/documenten (plaat) (Photos/Documents (Platen)) (venster S. . . Page 455 of 854 pages (Alles annuleren (Cancel All)) Hiermee annuleert u alle selecties in het venster met miniaturen. (Linksom roteren (Rotate Left)) Hiermee draait u de doelafbeelding (in het oranje kader) 90 graden linksom. (Rechtsom roteren (Rotate Right)) Hiermee draait u de doelafbeelding (in het oranje kader) 90 graden rechtsom. (Omkeren (Invert)) Hiermee keert u de doelafbeelding (in het oranje kader) horizontaal om. (Bijsnijden (Trimming)) Hiermee snijdt u de doelafbeelding bij (in het oranje kader) in het venster voor miniaturen. Met bijsnijden selecteert u het gebied in een foto dat u wilt behouden en verwijdert u de rest. Klik op deze knop om het scherm Uitsnijden (Crop) te openen en het bijsnijdkader aan te geven. Inzoomen (Zoom in) Hiermee vergroot u de doelafbeelding (in het oranje kader). U kunt de afbeelding ook vergroten door erop te dubbelklikken. (Weergaveformaat (Display Size)) Hiermee wijzigt u het formaat van afbeeldingen in het venster voor miniaturen. (Sorteren op) Hiermee sorteert u de afbeeldingen in het venster voor miniaturen op categorie of op datum (oplopend of aflopend). Venster met miniaturen Venster met miniaturen Hier worden de afbeeldingen weergegeven die op de glasplaat zijn gescand. Wanneer u het selectievakje van een afbeelding inschakelt, wordt de afbeelding weergegeven in het gebied met geselecteerde afbeeldingen. Belangrijk Miniaturen kunnen worden weergegeven als '?' wanneer er onvoldoende geheugen is om de afbeeldingen weer te geven. Wanneer afbeeldingen zijn gesorteerd op Categorieën (Categories) Alles openen (Open All) Hiermee geeft u alle afbeeldingen weer. Alles sluiten (Close All) Hiermee verbergt u alle afbeeldingen. Gebied met geselecteerde afbeeldingen (Alles annuleren (Cancel All)) Hiermee maakt u de selectie ongedaan van alle afbeeldingen in het gebied met geselecteerde afbeeldingen. (Selectie annuleren (Cancel Selection)) Hiermee maakt u de selectie ongedaan van de doelafbeelding (in het oranje kader) in het gebied met geselecteerde afbeeldingen. Gebied met geselecteerde afbeeldingen Scherm Foto's/documenten (plaat) (Photos/Documents (Platen)) (venster S. . . Page 456 of 854 pages Hier worden de afbeeldingen weergegeven die in het venster met miniaturen zijn geselecteerd. Verwant onderwerp Foto's en documenten scannen Naar boven Dialoogvenster Scan-instellingen (Scan Settings) (Foto's/documenten (Phot. . . Page 457 of 854 pages Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met de meegeleverde toepassingssoftware > Schermen van MP Navigator EX > Dialoogvenster Scan-instellingen (Scan Settings) (Foto's/documenten (Photos/Documents)) Dialoogvenster Scan-instellingen (Scan Settings) (Foto's/ documenten (Photos/Documents)) Het dialoogvenster Scan-instellingen (Scan Settings) wordt geopend wanneer u klikt op Opgeven. . . In het dialoogvenster Scan-instellingen (Scan Settings) kunt u geavanceerde instellingen voor scannen opgeven. Documenttype (Document Type) Selecteer het type document dat u wilt scannen. Foto's scannen: Kleurenfoto (Color Photo) of Zwart-wit foto (Black and White Photo) Tekstdocumenten scannen: Kleurendocument (Color Document), Zwart-wit document (Black and White Document) of Tekst (OCR) (Text(OCR)) Tijdschriften scannen: Tijdschrift (kleur) (Magazine(Color)) Belangrijk Voor een correcte scan moet u een documenttype selecteren dat overeenkomt met het document dat u wilt scannen. Documentformaat (Document Size) Selecteer het formaat van het document dat u wilt scannen. Wanneer u Aangepast (Custom) selecteert, wordt een dialoogvenster geopend waarin u het documentformaat kunt opgeven. Selecteer een van de Eenheden (Units), voer de Breedte (Width) en Hoogte (Height) in en klik op OK. Belangrijk Wanneer u Automatisch detecteren (Auto Detect) selecteert, wordt de afbeelding mogelijk niet gescand op de juiste positie en met het juiste formaat. Selecteer in dat geval de gescande afbeelding in het venster met miniaturen in het Scherm Foto's/documenten (plaat) (Photos/Documents (Platen)) (venster Scan/Import. - Resolutie ligt buiten het bereik van 300 dpi tot 600 dpi - Tekengrootte ligt buiten het bereik van 8 punten tot 48 punten - Documenten met speciale lettertypen, effecten, cursieve letters of met de hand geschreven tekst - Documenten met achtergrondpatronen Opmerking Het scannen duurt langer dan gebruikelijk wanneer u Afdrukstand van tekstdocumenten detecteren en afbeeldingen roteren (Detect the orientation of text documents and rotate images) inschakelt. Documenttaal (Document Language) Selecteer de taal van het document dat u wilt scannen. Belangrijk U kunt dit selectievakje niet inschakelen wanneer het Documenttype (Document Type) is ingesteld op Kleurenfoto (Color Photo) of Zwart-wit foto (Black and White Photo). U kunt dit selectievakje niet inschakelen als de Assistent voor samenvoegen is geselecteerd bij Documentformaat (Document Size). Standaard (Defaults) Standaardinstellingen herstellen. Naar boven Dialoogvenster Opslaan (Save) Page 460 of 854 pages Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met de meegeleverde toepassingssoftware > Schermen van MP Navigator EX > Dialoogvenster Opslaan (Save) Dialoogvenster Opslaan (Save) Het dialoogvenster Opslaan (Save) wordt geopend wanneer u klikt op Opslaan (Save) in het venster Scan/Import. (Scan/Import). In het dialoogvenster Opslaan (Save) kunt u instellingen opgeven voor het opslaan van afbeeldingen op een computer. Opslaan in (Save in) Hiermee wordt de map weergegeven waarin de gescande documenten moeten worden opgeslagen. Windows Vista: de map MP Navigator EX in de map Afbeelding (Picture) Windows XP: de map MP Navigator EX in de map Mijn afbeeldingen (My Pictures) Windows 2000: de map MP Navigator EX in de map Mijn afbeeldingen (My Pictures) Belangrijk Wanneer u opslaat op een geheugenkaart, moet u schrijven naar de kaartsleuf van het apparaat inschakelen. Zie 'De kaartsleuf instellen als station voor geheugenkaarten van de computer ' voor meer informatie over het inschakelen van schrijven. Zie 'De kaartsleuf via een netwerk gebruiken' voor meer informatie. Bestandsnaam (File name) Voer een bestandsnaam in voor de afbeelding die u wilt opslaan (maximaal 32 tekens). Wanneer u meerdere bestanden opslaat, worden 4 cijfers aan elke bestandsnaam toegevoegd. Type bestanden (Save as type) Selecteer een bestandstype om de gescande afbeeldingen op te slaan. Selecteer JPEG/Exif, TIFF of BMP. Belangrijk Wanneer Documenttype (Document Type) is ingesteld op Tekst (OCR) (Text(OCR)), kunt u geen JPEG/Exif selecteren. Instellen. . . Selecteer Hoog (lage compressie) (High (Low Compression)), Standaard (Standard) of Laag (hoge compressie) (Low(High Compression)) Belangrijk Deze functie is alleen beschikbaar wanneer JPEG/Exif is geselecteerd bij Type bestanden (Save as type). Opslaan in een submap met huidige datum (Save to a Subfolder with Current Date) Schakel dit selectievakje in om een submap te maken in de map die is opgegeven in Opslaan in (Save in) met de huidige datum en de gescande afbeeldingen in de map op te slaan. Er wordt een submap gemaakt met een naam als '2008_01_01' (jaar_maand_datum). Als dit selectievakje niet is ingeschakeld, worden bestanden rechtstreeks opgeslagen in de map die is opgegeven in Opslaan in (Save in). Dialoogvenster Opslaan (Save) Page 461 of 854 pages Naar boven Dialoogvenster Opslaan als PDF-bestand (Save as PDF file) Page 462 of 854 pages Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met de meegeleverde toepassingssoftware > Schermen van MP Navigator EX > Dialoogvenster Opslaan als PDF-bestand (Save as PDF file) Dialoogvenster Opslaan als PDF-bestand (Save as PDF file) In het dialoogvenster Opslaan als PDF-bestand (Save as PDF file) kunt u geavanceerde instellingen opgeven voor het opslaan van gescande afbeeldingen als PDF-bestand. U kunt meerdere documenten opslaan als één PDF-bestand of u kunt pagina's toevoegen aan een PDF-bestand dat is gemaakt met MP Navigator EX. Belangrijk U kunt afbeeldingen die gescand zijn met 10501 of meer pixels in verticale en horizontale richting niet opslaan. Dialoogvenster dat wordt geopend wanneer u op Opslaan als PDF-bestand (Save as PDF file) in het venster Scan/Import. [. . . ] Een gateway draagt gegevens over tussen de terminals en verzendt de overgedragen gegevens naar de doelterminal. DHCP-serverfunctionaliteit De router of het toegangspunt wijst automatisch een IP-adres toe wanneer de printer of computer in een netwerk wordt opgestart. F Firewall Dit is een systeem dat ongeautoriseerde toegang tot de computer van buiten het netwerk voorkomt. Om dergelijke toegang te voorkomen kunt u de firewallfunctie van een breedbandrouter of de beveiligingssoftware op de computer gebruiken. I IEEE 802. 11b Internationale norm voor draadloze LAN waarbij de frequentie 2, 4 GHz wordt gebruikt met een doorvoer van maximaal 11 Mbps. IEEE 802. 11g Internationale norm voor draadloze LAN waarbij de frequentie 2, 4 GHz wordt gebruikt met een doorvoer van maximaal 54 Mbps. Compatibel met 802. 11b. Infrastructuur Configuratie van de clientcomputer en het apparaat waarbij alle draadloze communicatie via een toegangspunt loopt. IP-adres Een uniek nummer bestaand uit vier delen gescheiden door punten. Elk netwerkapparaat dat is aangesloten op internet heeft een IP-adres. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING CANON LASERBASE MF5630

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding CANON LASERBASE MF5630 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag