Gebruiksaanwijzing CANON LASERBASE MF3240

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing CANON LASERBASE MF3240. Wij hopen dat dit CANON LASERBASE MF3240 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing CANON LASERBASE MF3240 te teleladen.


CANON LASERBASE MF3240 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3952 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   CANON LASERBASE MF3240 (3015 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding CANON LASERBASE MF3240

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] U kunt het verlengstuk zowel bij het afdrukken als het kopiëren gebruiken. Hoofdonderdelen Pagina 5 van 736 pagina's (7) Glasplaat Plaats hier het origineel dat u wilt kopiëren of scannen. (8) Bedieningspaneel Gebruik het bedieningspaneel om de apparaatinstellingen te wijzigen of het apparaat te bedienen. Zie Bedieningspaneel. Opmerking De LED-display en de lampjes op het bedieningspaneel (met uitzondering van het lampje AAN/UIT ) gaan uit als het apparaat gedurende ongeveer vijf minuten niet wordt gebruikt. Druk op een willekeurige knop (met uitzondering van de knop AAN (ON) ) of voer een afdruktaak uit als u ze weer wilt inschakelen. Achteraanzicht (9) USB-poort Sluit hier de USB-kabel aan om het apparaat met een computer te verbinden. Belangrijk Raak het metalen omhulsel niet aan. De USB-kabel mag niet worden losgekoppeld of aangesloten terwijl het apparaat bezig is met afdrukken of het scannen van originelen met de computer. (10) Netsnoeraansluiting Hier kunt u het meegeleverde netsnoer aansluiten. Binnenaanzicht Hoofdonderdelen Pagina 6 van 736 pagina's (11) Vergrendelingsklepjes voor inktpatronen Hiermee klikt u de FINE-inktpatronen vast. (12) FINE-patroonhouder Plaats de FINE-inktpatronen in deze houder. [. . . ] Klik op Opslaan als PDF-bestand (Save as PDF file). Het dialoogvenster Opslaan als PDF-bestand (Save as PDF file) wordt geopend. 3. Schakel het selectievakje Instellingen wachtwoordbeveiliging (Password security settings) in. Wachtwoorden voor PDF-bestanden instellen Pagina 412 van 736 pagina's Het dialoogvenster Wachtwoordbeveiliging - Instellingen (Password Security -Settings) wordt geopend. Wachtwoorden instellen voor bestaande bestanden 1. Selecteer de afbeeldings-/PDF-bestanden in het venster Toon & gebruik (View & Use) en klik op PDF. 2. Klik op PDF-bestand maken/bewerken (Create/Edit PDF file) in de lijst. PDF-bestanden maken/bewerken 3. Bewerk bestanden in het venster PDF-bestand maken/bewerken (Create/Edit PDF file) en klik vervolgens op Geselecteerde pagina's opslaan (Save Selected Pages) of Alle pagina's opslaan (Save All Pages). Het dialoogvenster Opslaan als PDF-bestand (Save as PDF file) wordt geopend. 4. Schakel het selectievakje Instellingen wachtwoordbeveiliging (Password security settings) in. Het dialoogvenster Wachtwoordbeveiliging - Instellingen (Password Security -Settings) wordt geopend. Opmerking U kunt het dialoogvenster Wachtwoordbeveiliging - Instellingen (Password Security -Settings) ook openen door op Instellen. . . (Set. . . ) te klikken en vervolgens Wachtwoordbeveiliging Wachtwoorden voor PDF-bestanden instellen (Password Security) te selecteren bij Beveiliging (Security) in het dialoogvenster PDFinstellingen (PDF Settings). Pagina 413 van 736 pagina's 2. Schakel het selectievakje Wachtwoord vereist om document te openen (Require a password to open the document) of Wachtwoord gebruiken om afdrukken en bewerken van document en beveiligingsinstellingen te beperken (Use a password to restrict printing and editing of the document and its security settings) in en geef een wachtwoord op. Belangrijk U kunt een wachtwoord van maximaal 32 alfanumerieke enkel-byte tekens opgeven. Schakel beide selectievakjes in om het Wachtwoord voor openen document (Document Open Password) en het Wachtwoord machtigingen (Permissions Password) in te stellen. U kunt niet hetzelfde wachtwoord voor beide doeleinden gebruiken. 3. Klik op OK. Het dialoogvenster Het wachtwoord voor het openen van het document bevestigen (Confirm Document Open Password) of Bevestig toestemmingenwachtwoord (Confirm Permissions Password) wordt geopend. Wachtwoord voor openen document Wachtwoord machtigingen Wachtwoorden voor PDF-bestanden instellen Pagina 414 van 736 pagina's 4. U kunt ze ook bewerken met een toepassing die bij het apparaat is geleverd. Tabblad Afbeeldingen op de computer weergeven en gebruiken (View & Use Images on your Computer) Eenmaal klikken (One-click) U kunt in één handeling scannen, opslaan enzovoort door op het bijbehorende pictogram te klikken. Tabblad Aangepaste scan met eenmaal klikken (Custom Scan with One-click) (Modus schakelen) Ga naar het scherm voor de modus Eenmaal klikken. In het scherm van de modus Eenmaal klikken te klikken kunt u in één handeling scannen, opslaan enzovoort door op het bijbehorende pictogram te klikken. Scherm voor modus Eenmaal klikken Dit venster bij het opstarten weergeven (Show this window at startup) Schakel dit selectievakje in om het hoofdmenu bij het opstarten te openen. Het laatst gebruikte scherm wordt geopend als dit selectievakje niet is ingeschakeld. Voorkeuren (Preferences) Het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences) wordt geopend. In het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences) kunt u geavanceerde instellingen definiëren voor functies in MP Navigator EX. Dialoogvenster Voorkeuren (Preferences) (Handleiding) Deze handleiding openen. Scherm voor navigatiemodus Pagina 420 van 736 pagina's Naar boven Tabblad Documenten of afbeeldingen scannen/importeren (Scan/Import. . . Pagina 421 van 736 pagina's Uitgebreide Handleiding > Scannen > Scannen met de meegeleverde toepassingssoftware > Schermen van MP Navigator EX > Tabblad Documenten of afbeeldingen scannen/importeren (Scan/Import Documents or Images) S702 Tabblad Documenten of afbeeldingen scannen/importeren (Scan/Import Documents or Images) Selecteer Scan/Import. (Scan/Import) in het scherm navigatiemodus om het tabblad Documenten of afbeeldingen scannen/importeren (Scan/Import Documents or Images) weer te geven. [. . . ] Voltooi de configuratie Voer de bewerking uit die wordt beschreven op het scherm en klik op Voltooien (Finish). In het venster Printers en faxapparaten (Printers and Faxes) wordt het pictogram voor de gedeelde printer weergegeven. U kunt de printer nu in het netwerk delen. Naar boven Beperkingen bij het delen van printers Pagina 730 van 736 pagina's Uitgebreide Handleiding > Bijlage > De printer delen in een netwerk > Beperkingen bij het delen van printers P415 Beperkingen bij het delen van printers Vervang bij het lezen van deze informatie 'Canon IJ-statusmonitor' door 'Canon IJ XPS-statusmonitor' als u het XPS-printerstuurprogramma gebruikt. Bij het gebruik van een printer in een netwerk gelden bepaalde beperkingen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING CANON LASERBASE MF3240

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding CANON LASERBASE MF3240 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag